เคล็ดลับ 6 ข้อ สำหรับ Change Agent ในองค์กร

หนึ่งในหลายวิธีสู่การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรไปสู่ภาพที่ผู้บริหารใฝ่ฝันและมุ่งมั่นจะทำให้สำเร็จ คือ การใช้กลยุทธ์น้ำซึมบ่อทรายผ่านบรรดา change agent ภายในองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก บ่มเพาะ และฝากความคาดหวังไว้ เพราะลำพังผู้บริหารเพียงจำนวนหยิบมือคงจะไม่สามารถแบกรับภาระอันท้าทายนี้ไว้เพียงลำพังได้⁣⁣
⁣⁣
จึงเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งของเหล่า change agent ที่จะต้องสื่อสารทั้งคุณค่าวัฒนธรรมองค์กรและชุดพฤติกรรมในอุดมคติไปยังเพื่อนพี่น้องพนักงานที่เหลือทั้งหมด ซึ่งภารกิจนี้เป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมจากหน้าที่หลัก จึงไม่ง่ายนักสำหรับบรรดา change agent หรือผู้นำความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่เหล่าผู้บริหารได้ฝากฝังเอาไว้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินความสามารถหากมีความตั้งใจจริง และลองนำคำแนะนำเหล่านี้ไปปรับใช้กับหน้างานจริง ⁣⁣
⁣⁣
∷∷∷∷∷∷∷∷⁣⁣
⁣⁣
🔷 1. เปิดใจรับฟังและเก็บข้อมูล ⁣⁣
— แม้คุณจะเป็น change agent ที่ถูกคัดเลือกเข้ามาเพราะความรู้และความสามารถที่เพียบพร้อม แต่ก็ควรทำตัวเองให้เป็นแก้วที่ว่างที่พร้อมรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ เรื่องที่คุณยังไม่รู้อาจจะมีมากกว่าที่คุณคิด จงเปิดใจให้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะข้อมูลที่มากพอจะช่วยทำให้คุณเห็นปัญหาที่ขวางทางชุดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่คุณอยากเห็นอยู่⁣⁣
⁣⁣
🔶 2. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ภายในองค์กร ⁣⁣
— เชื่อหรือไม่ว่านอกเหนือจากกลุ่ม change agent ที่ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจเปลี่ยนแปลงองค์กรแล้ว ยังมีกลุ่มคนจำนวนมากอยู่อีกที่ก็อยากเห็นองค์กรเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นเช่นกัน มองหาและเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อแพร่กระจายสิ่งที่คุณอยากจะเห็นให้ออกไปในวงกว้าง⁣⁣
⁣⁣
🔷 3. จดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ระหว่างทาง ⁣⁣
— ภารกิจ change agent จะไม่อยู่กับคุณตลอดไป สักวันหนึ่งภารกิจนี้จะจบลงเมื่อคนหมู่มากในองค์กรเริ่มมีชุดพฤติกรรมคล้าย ๆ กันจนเริ่มก่อตัวเป็นวัฒนธรรมขึ้น จดบันทึกสิ่งที่คุณพบเจอและเรียนรู้ระหว่างทางโดยอาจแบ่งง่าย ๆ เป็นสองประเภทการเรียนรู้ คือ สิ่งดี ๆ ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร และสิ่งที่เป็นพิษต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กร⁣⁣
⁣⁣
🔶 4. ยิ้มรับความเจ็บปวด ⁣⁣
— Change agent เป็นงานที่ไม่ง่าย ไหนจะต้องรับผิดชอบต่องานเดิมให้ดีที่สุดทั้ง ๆ ที่เวลาของคุณอาจถูกสูบไปกว่า 50% เพื่อทำภารกิจเสริมนี้ ไหนอาจจะถูกเพื่อนร่วมงานเข้าใจผิดว่าย้ายฝั่งไปเข้าข้างองค์กร จงเตรียมรับมือกับสิ่งเหล่านี้และเมื่อมันเกิดขึ้น จงยิ้มสู้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและทัศนคติที่คิดบวก สำคัญที่สุดคือตระหนักถึงคุณค่าของผลลัพธ์ปลายทางที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราทำสำเร็จ⁣⁣
⁣⁣
🔷 5. รู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ⁣⁣
— หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของ change agent ที่ดี คือ คุณต้องเคยทำงานหรือร่วมงานกับพนักงานระดับปฎิบัติการในหน้างานจริงมาก่อนเพื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ากระบวนการทำงานเป็นอย่างไร ปัญหาคืออะไร ก่อนที่จะเริ่มคิดริเริ่มกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง⁣⁣
⁣⁣
🔶 6. ดึงหัวหน้าระดับบริหารเข้ามาสนับสนุน ⁣⁣
— บ่อยครั้งเมื่อ change agent จะผลักดันความคิดริเริ่มใด ๆ มักจะเจอแรงต้าน แรงต้านจากเพื่อนร่วมงานก็ว่ายากแล้ว หากเจอแรงต้านจากหัวหน้างานที่อาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำอยู่ให้เอาเลขสิบคูณเข้าไปได้เลย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีหัวหน้างานหรือฝ่ายบริหารในองค์กรที่เข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังทำอย่างถ่องแท้อยู่เคียงข้างคุณไว้บ้าง เพื่อให้ตัวเองมีเครื่องมือที่หลากหลายในการผลักดันความตั้งใจของคุณไปข้างหน้า⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Corporate culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Organizational culture⁣⁣⁣
.
.
>>>

Resource: https://www.fastcompany.com/27514/9-tips-change-agents

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search