ออกแบบวัฒนธรรมองค์กร ให้ตอบโจทย์ธุรกิจด้วย 4C l Culture Class EP.3

“Whether you plan it or not. Culture will happen. Why not create a culture that we love?” —“ไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดี ทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอย่างเห็นกันละ”⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
สำหรับท่านที่ติดตามเพจเรามาสักระยะ จะพบว่าประโยคด้านบนนี้เราใช้จนเริ่มเป็น cliché แต่…เราจะยังใช้ต่อไป เพราะเราเชื่อจริงๆ ว่าวัฒนธรรมองค์กรไม่ควรถูกปล่อยให้เกิดขึ้นเอง และควรมีการปรับเพื่อให้ตอบโจทย์กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หรือสังคมที่เปลี่ยนไปในทุกขณะ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
วีดีโอนี้เล่าถึงหลัก Culture Adoption Phases และเครื่องมือ 4C ที่เราใช้ออกแบบวัฒนธรรมองค์กรให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ สนับสนุนพนักงาน ในฐานะฟันเฟืองสำคัญขององค์กร รวมถึงให้วัฒนธรรมองค์กรนั้นเกิดขึ้นได้จริงอย่างยั่งยืน⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
——————⁣⁣⁣
CultureClass⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร ⁣⁣⁣⁣
CorporateCulture ⁣⁣⁣⁣
OrganizationalCulture
.
.

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search