ออกแบบวัฒนธรรมองค์กร ให้ตอบโจทย์ธุรกิจด้วย 4C l Culture Class EP.3

“Whether you plan it or not. Culture will happen. Why not create a culture that we love?” —“ไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดี ทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอย่างเห็นกันละ”⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
สำหรับท่านที่ติดตามเพจเรามาสักระยะ จะพบว่าประโยคด้านบนนี้เราใช้จนเริ่มเป็น cliché แต่…เราจะยังใช้ต่อไป เพราะเราเชื่อจริงๆ ว่าวัฒนธรรมองค์กรไม่ควรถูกปล่อยให้เกิดขึ้นเอง และควรมีการปรับเพื่อให้ตอบโจทย์กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หรือสังคมที่เปลี่ยนไปในทุกขณะ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
วีดีโอนี้เล่าถึงหลัก Culture Adoption Phases และเครื่องมือ 4C ที่เราใช้ออกแบบวัฒนธรรมองค์กรให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ สนับสนุนพนักงาน ในฐานะฟันเฟืองสำคัญขององค์กร รวมถึงให้วัฒนธรรมองค์กรนั้นเกิดขึ้นได้จริงอย่างยั่งยืน⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
——————⁣⁣⁣
CultureClass⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร ⁣⁣⁣⁣
CorporateCulture ⁣⁣⁣⁣
OrganizationalCulture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn