อยากให้พนักงานพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรของเราอย่างไร?

Comparably.com ได้ทำการสำรวจบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่สุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ผ่านการแสดงความคิดเห็นโดยไม่เปิดเผยชื่อของพนักงานในองค์กรต่าง ๆ ทั่วอเมริกาผ่าน Comparably.com โดยการตอบคำถาม 50 ข้อเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าตอบแทน ภาวะผู้นำ และความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน
.

รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Top 50 จากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวน 500 คน ขึ้นไป และ Top 50 จากกลุ่มบริษัทขนาดกลางถึงเล็กที่มีพนักงานน้อยกว่า 500 คน
.

มาดูกันว่า พนักงานจากบริษัท Top 5 ที่ได้รับรางวัลวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่สุดในปี 2019 จากทั้งสองกลุ่ม เค้าพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรของตนเองอย่างไรกันบ้าง
.

“มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะโปร่งใสและมีวัฒนธรรมการทำงานที่หลากหลาย พนักงานได้รับการสนับสนุนให้กล้าพูดในสิ่งที่คิดและแก้ปัญหา” – Microsoft

“รู้สึกถึงความรักในการทำงานที่ Zoom จากทุกคนที่เราร่วมงานด้วย  เป็นวัฒนธรรมที่ไม่เพียงแค่มองเห็น แต่สัมผัสได้” – Zoom

“บรรยากาศการทำงานเยี่ยมมาก คนที่นี่เจ๋ง มีโอกาสอยู่เสมอ และมีระดับคุณภาพชีวิตสูง” – Google

“เราเชื่อในบริษัท ในทีม และคุณจะเห็นมันได้จากกิจกรรมประจำวันของทุกคน” – HubSpot

 “ทุกคนที่ Highspot ตื่นเต้นกับทิศทางของผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นของลูกค้า และความท้าทายที่เราต้องคิดแก้ปัญหา” – HighSpot

“พวกเรามีทัศนคติแบบ ‘go get em’ เรามองหาโอกาส และมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาตามความเป็นจริงและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกความท้าทาย” – Seismic

“ฉันนึกถึงที่ไหนที่มีบรรยากาศการทำงานที่ดีร่วมกันเท่านี้ไม่ออกเลย และนี่คือสิ่งที่ฉันชอบที่สุดในการทำงานที่ Greenhouse” – Greenhouse Software, Inc.

ความคิดเห็นของพนักงานเหล่านี้สะท้อนวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดขึ้นจริงได้เป็นอย่างดี และแน่นอนวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทที่มีวัฒนธรรมที่ดีเยี่ยมเหล่านี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจ

แล้วคุณล่ะอยากให้พนักงานพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรของเราอย่างไรในวันสิ้นปี 2020? มาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการตั้งเป้าหมายการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแบบ Begin with the end in mind ด้วยกัน

ขอให้เป็นการเริ่มปีใหม่ที่ดี
.
.
…..

A cup of culture
.
อ่านบทความต้นฉบับได้ที่นี่

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search