อยากสร้าง Employee Engagement ห้ามมองข้ามสิ่งนี้

ทุกครั้งที่หยิบยกเรื่องวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาพูด เรามักจะได้ยินคำว่า employee lifecycle, employee experience, หรือ employee engagement อยู่บ่อย ๆ ซึ่งในบางครั้งก็บ่อยจนพาเราสับสนว่าแต่ละคำเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ⁣

แต่ statement ที่ปรากฎให้เห็นบ่อยที่สุด คงจะว่าด้วยเรื่อง “employee engagement ที่ดีจะนำมาซึ่งประสบการณ์และผลลัพธ์การทำงานของพนักงานที่ดีขึ้นตามไปด้วย” ซึ่งถือว่าเป็น statement ที่ไม่ผิด และในวันนี้ เราจะมาร่วมกันค้นหาว่าแก่นแท้ที่เป็นจุดศูนย์กลางของ employee engagement น่าจะเป็นอะไร และเมื่อนำคำตอบนั้นมาปรับใช้ได้ตรงจุดแล้ว จะส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างไรบ้างครับ⁣

===============⁣

บทความนี้เปรียบได้กับการที่เราจะมาปอกหัวหอมที่ประกอบไปด้วยกันหลาย ๆ ชั้น เมื่อปอกเอาผิวนอกออก ก็จะพบกับชั้นด้านในไปเรื่อย ๆ ไม่รู้จบจนกว่าจะไปถึงชั้นในสุด ซึ่งจะเป็นคำตอบของเราในวันนี้ครับ ⁣

ในบริบทนี้ เมื่อพูดถึงเปลือกนอกสุด เรากำลังพูดถึง employee life cycle โดยตามตำราถูกแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ที่เชื่อกันว่าพนักงานองค์กรทุกคนจะต้องเดินทางผ่านครบทั้ง 7 ขั้นนี้ตลอดระยะเวลาของการเป็นพนักงานให้กับบริษัท ได้แก่ attract, hire, onboard, engage, perform, develop, และ depart⁣

ในทุกขั้นตอนล้วนมีความหมายและความสำคัญ เพราะเมื่อนำทุก checkpoint มาร้อยเรียงกันเป็น journey เส้นเดียว ก็จะเกิดคำว่า employee experience ⁣

==============⁣

ทีนี้เมื่อเราปอกหอมใหญ่ลูกนี้ลงไปอีกชั้น ก็จะพบว่ามีอยู่ 3 จาก 7 ขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่สุด ได้แก่ engage, performance, และ develop เพราะทั้งสามขั้นตอนดังกล่าว จะปรากฎขึ้นซ้ำ ๆ ในชีวิตประจำวันของพนักงานทุกคน ต่างจากขั้นตอน hire, onboard หรือ depart ซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาที่พนักงานอยู่กับองค์กร ดังนั้นประสบการณ์จะดีจะร้าย อาจพูดได้ว่าตัดสินกันที่ 3 ขั้นตอนนี้ก็ว่าได้ครับ⁣

เราจะปอกหอมใหญ่ลงไปอีกชั้น เพื่อมาแกะว่าทั้งสามขั้นตอนต้องเริ่มที่อะไรก่อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร และอะไรอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการทำให้ประสบการณ์ในทั้งสามขั้นตอนนี้ออกมาดีและน่าจดจำ⁣

===============⁣

ตรงไปตรงมาเลยนะครับ ในสามขั้นตอนนี้ เรามักจะเริ่มต้นที่ employee engagement ก่อน เพราะนี่เป็นก้าวแรกที่สำคัญจริง ๆ พนักงานที่มีความรู้สึกยึดโยงต่อองค์กรจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานกายและใจที่ยอดเยี่ยมชนิดที่สามารถสังเกตและจำแนกกลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย กลุ่มคนเหล่านี้ โดยธรรมชาติจะหาทางเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนจากนี้ง่ายขึ้นโดยอัตโนมัติ⁣

นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม engagement จึงมาก่อน เพราะความรู้สึกยึดโยงกับองค์กร คือ ฐานรากสำคัญของการทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ⁣

เมื่อพนักงานทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ performance ดีขึ้นตามลำดับ จึงต่อยอดสู่ development เพราะการพัฒนาคนที่ดีที่สุด เกิดขึ้น ณ ขณะที่คน ๆ นั้นกำลังทำงานได้ดีภายใต้การโค้ชที่ยอดเยี่ยมนั่นเองครับ⁣ จึงอาจสรุปสั้นได้ว่าทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คือ การทำให้ความต้องการขั้นพื้นฐานของพนักงานได้รับการเติมเต็มก่อน และเมื่อนั้นพวกเค้าจึงพร้อมที่จะปล่อยพลังทั้งหมดออกมาสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับองค์กร⁣

================⁣

เราเห็นกันแล้วว่า employee engagement นั้นสำคัญขนาดไหน แต่เชื่อหรือไม่ครับว่าจากผลสำรวจของ Gallup Research พบว่ามีแรงงานทั่วโลกเพียง 15% เท่านั้นที่รู้สึกยึดโยงกับองค์กรอย่างแท้จริง ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่า คำว่า engagement นั้นฟังดูง่าย แต่เอาเข้าจริง ๆ ทำให้เกิดได้ยาก⁣

คุณผู้อ่านพร้อมที่จะปอกเปลือกชั้นสุดท้ายของหอมใหญ่ลูกนี้เพื่อไปหาคำตอบกับผมรึยังครับว่า แก่นแท้ของ engagement คืออะไร?⁣

===============⁣

จากงานวิจัยอีกฉบับของ Gallup พบว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะสร้าง employee engagement ให้เกิดขึ้นได้จริง คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง “หัวหน้างาน” กับตัวพนักงานครับ มีหนึ่งประโยคจากบทความต้นฉบับที่กินใจมาก ๆ กล่าวว่า “หัวหน้างานคือผู้รับผิดชอบประสบการณ์เกือบทั้งหมดของพนักงานระหว่างที่ทำงานให้กับองค์กร และเป็นจุดศูนย์กลางของการทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีความยึดโยงสูง”⁣⁣
⁣⁣
ทุกท่านคิดว่าจริงมั้ยครับ? อยากให้ลองคิดภาพตามโดยย้อนนึกไปถึงประสบการณ์จริงที่ผ่านมาของตัวท่านเองแล้วลองตอบคำถามนี้ในใจดูว่าจริงหรือไม่ ⁣⁣
⁣⁣
สำหรับผม ขอตอบออกมาดัง ๆ ว่าชีวิตทำงานที่เดินทางมาถึง ณ วันนี้ แม้จะยังไม่ได้ยาวนานมากนัก แต่คำตอบนั้นชัดเจนมาก ๆ ว่าหัวหน้างาน คือ ปัจจัยสำคัญที่สุดที่กำหนดชีวิตการทำงาน ณ ขณะนั้น ๆ ว่าจะดีจะร้ายอย่างไร ทำให้ผมได้พัฒนาตนเองขึ้นจากจุดเดิมมากน้อยแค่ไหน โดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ทักษะการทำงานด้านนั้น ๆ แต่หมายรวมถึงวิธีคิดและทัศนคติต่อชีวิตในภาพรวมด้วยครับ⁣⁣
⁣⁣
===============⁣⁣

วันนี้เราพบคำตอบแล้วว่า “หัวหน้างาน” คือจุดศูนย์กลางในการสร้างความยึดโยงของพนักงานต่อองค์กร อย่างไรก็ตาม การจะบรรลุสิ่งนี้ได้ หัวหน้างานเองก็ต้องมีความพร้อมในการที่จะดูแลคนหนึ่งคนหรือมากกว่าให้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การคัดเลือกคนในตำแหน่งระดับนี้เข้ามาสู่องค์กร หรือการเตรียมความพร้อมคนในองค์กรเองให้พร้อมสู่การเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต จึงเป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญสูงสุด และวางองค์ประกอบนี้ไว้ที่จุดศูนย์กลางของแผนกลยุทธ์ด้าน employee experience ครับ

A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Corporate culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Organizational culture⁣
.
.
>>>

Source: https://www.gallup.com/workplace/323573/employee-experience-and-workplace-culture.aspx

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search