อยากวัดผลวัฒนธรรมองค์กร ใช้เกณฑ์อะไรดี?

คำว่า “วัฒนธรรมองค์กร” ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องทั่วไปๆ ที่อยู่รอบตัวเราเข้าถึงได้ง่าย… แต่ในความจริงแล้วกลับเป็นเรื่องที่เข้าถึงไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่… โดยเฉพาะในมิติของการวัดและประเมินผล ยิ่งในโลกปัจจุบันที่การสื่อสารบนแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคุยงานผ่าน Line การอัพเดตข้อมูลผ่าน Slack หรือการแชร์สิ่งที่ประสบผลเจอในที่ทำงานผ่านสื่อโซเชียล บทความจาก Harvard Business Review ได้เล่าถึงทีมวิจัยที่ได้ลงไปศึกษา “ภาษาเขียน” ที่เหล่าพนักงานสื่อสารกันบนโลกออนไลน์ ผลการศึกษาบางส่วนพบว่า


– Cultural fit หรือ “คือ การเข้ากันได้กับวัฒนธรรมขององค์กรนั้น ๆ” เป็นสิ่งสำคัญมาก แต่สิ่งที่ทำนายความสำเร็จ คือ อัตราการปรับตัวต่อวัฒนธรรมที่พนักงานสามารถทำได้ 
– วัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่สุด คือ วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความหลากหลาย เพราะนำพาไปสู่การได้นวัตกรรมใหม่ๆ หรือความก้าวหน้าขององค์กรได้


คำถามที่น่าสนใจคือ วัฒนธรรมองค์กรสามารถนำพาไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นได้อย่างไร


คำตอบคือ เพราะ ”วัฒนธรรม” คือสิ่งเกี่ยวข้องการคิด การพูด และการกระทำทั้งหมดของคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นวิธีที่คุณสื่อสารกับทีม วิธีที่พนักงานสื่อสารต่อกัน การแสดงออกซึ่งความคิดเห็น หรือแม้กระทั่งการกำหนดเป้าหมาย – “วัฒนธรรมขององค์กรอยู่ในวิถีการทำงานประจำวันของคุณ” ฉะนั้น จึงไม่แปลกว่าทำไมวัฒนธรรมองค์กรจึงมีส่วนช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม การคงอยู่ และการแสดงศักยภาพของพนักงาน ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมองค์กรก็มีส่วนในการทำให้พนักงานเกิดสภาวะ Burn out เกิดความความกดดัน หรือการตัดสินใจลาออก 


ดังนั้น จึงสำคัญมากที่ทุกองค์กรต้องวัดและประเมินผลวัฒนธรรมของตนเองอยู่เป็นระยะ ๆ ซึ่งการวัดและประเมินผลสามารถช่วยให้
– ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของวัฒนธรรมองค์กรของคุณ

– เข้าใจอุปสรรคและโอกาส

– รู้ว่าควรโฟกัสที่จุดไหน อย่างไร และเมื่อไหร่

– ออกแบบวัฒนธรรมที่ครอบคลุมมากขึ้น

– ปรับปรุงการมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพ และการรักษาพนักงานไว้


ควรใช้ตัวชี้วัด (Metrics) ตัวไหนวัดผลวัฒนธรรมองค์กร?


เป็นเรื่องยากที่จะบอกและกำหนดตัวชี้วัด (Metrics) ให้ตรงกับวัฒนธรรมที่คุณกำลังสร้างอยู่ แต่มันมีวิธีทางอ้อมที่เราสามารถทำได้เองเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจว่า “วัฒนธรรมองค์กรของคุณตอนนี้เป็นอย่างไร? ก่อนจะไปใช้เครื่องมือที่จริงจังมากขึ้นในการวัดและประเมินผล ดังนี้


1) จำนวนการอ้างถึงของพนักงาน (Number of employee referrals)


สิ่งที่บ่งชี้ว่าพนักงานของคุณกำลังส่งเสริมองค์กรอยู่หรือไม่? ให้เก็บข้อมูลจากจำนวนการแนะนำหรือบอกต่อให้ผู้อื่นมาสมัครงานกับองค์กรของคุณ หากพนักงานมีแนวโน้มที่จะแนะนำมากกว่าไม่แนะนำ ก็อาจแปลได้ว่าพนักงานยังคงพึงพอใจกับประสบการณ์การทำงานประจำวันของพวกเขาอยู่  


ดังนั้น ตัวชี้วัดข้อนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า… คุณกำลังสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดึงดูด มีส่วนร่วม และรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้หรือไม่


2) การวัดความมีประสิทธิภาพ (Productivity metrics)


วัฒนธรรมองค์กรที่ดีย่อมสามารถกระตุ้นให้พนักงานทำงานให้ดีที่สุดได้ ซึ่งจะนำพาไปสู่การมีพนักงานที่มีประสิทธิผลสูง ในทางตรงกันข้ามหากพนักงานล้มเหลวในการทำงาน ไม่มีกระจิตกระใจที่จะสร้างสรรค์ผลงาน หรือกำลังใส่เกียร์วางในงานอยู่ ก็อาจแปลได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรของคุณกำลังขัดขวางประสิทธิภาพในตัวของพวกเขา


ดังนั้น การวัดผลข้อนี้จะช่วยให้คุณทราบว่า วัฒนธรรมองค์กรของคุณจูงใจให้พนักงานแสดงศักยภาพสูงสุดในตัวของพวกเขาได้หรือไม่


3) อัตราการลาออกของพนักงาน (Employee turnover rates)


เมื่อพนักงานที่เพิ่งเข้าใหม่หรือพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง (High potentials) พากันลาออกโดยสมัครใจในอัตราที่สูงเพิ่มขึ้น นี่อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึง Toxic culture ที่กำลังก่อตัวขึ้น เพราะ ประสบการณ์การทำงานในชีวิตประจำวันของพนักงานส่งผลต่อการตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือลาออก


ดังนั้น อัตราการลาออกคือตัวชี้วัดที่สำคัญมากตัวหนึ่งที่สะท้อนไปถึงวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่


4) ตัวชี้วัดการสื่อสาร (Communication metrics)


ตัวชี้วัดข้อนี้สามารถดูได้จาก – อัตราการเปิดอีเมล์ ใบตอบรับการอ่าน จำนวนการเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บหรือเพจขององค์กร รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการอยู่บนหน้าเว็บขององค์กรด้วย – นอกจากนั้นยังสามารถดูได้จากอัตราการให้ฟีดแบค การนำเสนอความคิดเห็น หรือการเข้ามามีส่วนร่วมในการออกไอเดีย


ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยบอกได้ดีถึงสุขภาพของวัฒนธรรมองค์กรของคุณ หากอัตราเหล่านี้ต่ำอาจแสดงว่าพนักงานไม่มีส่วนร่วมกับองค์กรอย่างที่ควรจะเป็น


:::::::::::::::::::

บทสรุป:
สำคัญมากที่คุณต้องรู้และมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของวัฒนธรรมองค์กรของคุณ เพราะมันจะช่วยให้คุณเข้าใจอุปสรรค รวมถึงจุดที่ควรจะโฟกัส เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพ และการรักษาพนักงานไว้ ซึ่งวิธีเบื้องต้นที่สามารถเริ่มต้นทำได้เลยคือ 1) จำนวนการอ้างถึงของพนักงาน 2) การวัดความมีประสิทธิภาพ 3) อัตราการลาออกของพนักงาน 4) ตัวชี้วัดการสื่อสาร


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

References:
https://www.aihr.com/blog/how-to-measure-company-culture/
https://www.quantumworkplace.com/future-of-work/measuring-company-culture
https://www.gotoknow.org/posts/181202
https://hbr.org/2020/01/the-new-analytics-of-culture
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search