อบรม (Training)ให้ตายก็ไม่ได้ผล! ถ้าไม่เข้าใจว่าสมองคนทำงานอย่างไร

โปรแกรมการฝึกอบรม (Training Program) มักจะเป็นวิธีการหลักในการพัฒนาทักษะของพนักงานและส่งเสริมกลยุทธ์กับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร แต่ก่อนที่คุณจะระดมจัดอบรมให้กับพนักงานของคุณขอให้คุณลงทุนเวลาแค่ 5 นาทีในการทำความเข้าใจเรื่องนี้ก่อน


งานวิจัยด้านประสาทวิทยา (Neuroscience) เผยว่าการใช้ ‘การแทรกแซง’ ที่เหมาะสม (เช่น การให้รางวัล การติดตามผล) เข้าไปในกระบวนการฝึกอบรม สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืนได้ การทำความเข้าใจกลไกการทำงานของสมองจึงช่วยให้การฝึกอบรมมีประสิทธิผลและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นความสามารถในการปรับตัวของสมอง หรือ Neuroplasticity เป็นความสามารถในการจัดระเบียบตัวเองใหม่โดยการสร้างการเชื่อมต่อใหม่ของโครงข่ายประสาทในสมอง (ซึ่งเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต) และเรื่องนี้จะเน้นย้ำความสำคัญของการทำให้การฝึกอบรมมีความเชื่อมโยงกับผู้เข้าอบรมและทำให้ดู…น่าสนใจ


เมื่อผู้เรียนเห็นประโยชน์โดยตรงของการฝึกอบรม (ใช้เทคนิค WIIFM / What’s in it for me? ฉันจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้) สมองของพวกเขามีแนวโน้มที่จะสร้างการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใหม่นี้มากขึ้น การปรับเนื้อหาการฝึกอบรมให้ตอบโจทย์ความท้าทายในโลกการทำงานจริงไม่เพียงแต่เพิ่มการมีส่วนร่วม แต่ยังเป็นการใช้ประโยชน์จาก Neuroplasticity ทำให้พฤติกรรมหรือทักษะใหม่ๆ มีแนวโน้มที่จะฝังแน่นติดตรึงในสมองมากขึ้นได้ด้วย


การนำการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองมาใช้ในการฝึกอบรมสอดคล้องกับระบบรางวัลของสมอง โดยเฉพาะการหลั่ง Dopamine ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสุขเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้และแรงจูงใจอีกด้วย


เมื่อผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะใหม่ได้สำเร็จ สมองจะหลั่ง Dopamine ซึ่งจะไปเสริมแรงพฤติกรรมนั้น ทำให้มีแนวโน้มที่คนคนนั้นจะอยากทำซ้ำมากยิ่งขึ้น ประสาทวิทยาได้สนับสนุนแนวคิดที่ว่า “การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและประสบการณ์ความสำเร็จ(ฉันก็ทำได้นี่นา)ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้ารหัสข้อมูลใหม่ทำให้การฝึกอบรมมีประสิทธิผลมากขึ้นจริง”


การเปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้ทักษะใหม่ในที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการเข้ารหัส มันคือกระบวนการที่สมองแปลงข้อมูลใหม่ไปเป็นความทรงจำที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น เพื่อให้การเข้ารหัสมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนต้องเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิมของตัวเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เสริมด้วยการเรียนรู้ตามบริบท


การให้ขั้นตอนสำหรับฝึกปฏิบัติที่ชัดเจนและเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในโลกการทำงานช่วยให้ผู้เรียนผสานรวมทักษะใหม่ๆ เข้ากับฐานความรู้ที่มีอยู่เดิมของพวกเขาได้ ทำให้การเปลี่ยนผ่านจากการฝึกอบรมไปสู่การประยุกต์ใช้จริงราบรื่นยิ่งขึ้น วิธีการนี้ไม่เพียงแต่ทำให้การเรียนรู้มีความเชื่อมโยงกับการทำงานมากขึ้น แต่ยังใช้กระบวนการตามธรรมชาติของสมองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความทรงจำและการเรียกความทรงจำในการทำทักษะนั้นให้กลับมาได้ง่ายขึ้นอีกด้วย


ประสาทวิทยาอธิบายแนวโน้มในการลืมข้อมูลที่เพิ่งเรียนรู้ใหม่ด้วย ‘เส้นกราฟของการลืม (The Forgetting Curve คิดค้นโดย Hermann Ebbinghaus นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน) กราฟนี้แสดงให้เห็นว่าการคงอยู่ของความทรงจำนั้นจะลดลงตามเวลาหากไม่มีการเสริมแรง หรือการใช้ระบบติดตามผลหลังการฝึกอบรมที่แข็งแกร่งมากพอ ระบบที่ว่า เช่น การโค้ชหรือการเป็นพี่เลี้ยงจะสามารถต่อสู้กับการเสื่อมถอยตามธรรมชาตินี้ได้


การเสริมแรงและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยเสริมสร้างโครงข่ายทางประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะหรือพฤติกรรมใหม่ ทำให้มีความต้านทานต่อการลืมมากขึ้น วิธีนี้สอดคล้องกับเทคนิคการทบทวนซ้ำๆ ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยพัฒนาความทรงจำได้โดยการเปิดรับข้อมูลใหม่ๆ ในช่วงเวลาที่ยาวนานมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นเอง


บทสรุป —การผสานรวมหลักการทางประสาทวิทยาเข้ากับการฝึกอบรมและการพัฒนากลไกการแทรกแซงสมองของมนุษย์เป็นแนวทางที่สำคัญในการบรรลุการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืน ด้วยความเข้าใจว่าสมองของเราเรียนรู้ จดจำ และประยุกต์ใช้ข้อมูลใหม่ๆ อย่างไร ผู้นำองค์กรจะสามารถออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมที่ไม่เพียงแต่ถ่ายทอดความรู้แต่ยังทำให้มั่นใจได้ถึงการนำไปใช้ การพัฒนาทักษะ และความคงทนของทักษะจนกลายเป็นอุปนิสัยได้อีกด้วย


การใช้ประโยชน์จาก Neuroplasticity ระบบรางวัล กระบวนการเข้ารหัส และการต่อสู้กับกราฟการลืม สามารถเปลี่ยนการฝึกอบรมจากประสบการณ์ชั่วคราวไปสู่รากฐานของการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง


=============
massivemomentum
workplacemastery
acupofculture


ด้วยความรู้ ความเข้าใจ ในด้านประสาทวิทยา และพฤติกรรมมนุษย์ ทำให้ Team Learning Designer ของ Massive Momentum ออกแบบกระบวนการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการสร้าง Momentum ด้วยโมเดลการเรียนรู้เฉพาะตัวของเราที่ชื่อ IAM Model สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม
แอดไลน์ Line: @massivemomentum หรือโทร 064-9323546
.
.

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search