องค์กรจะช่วยพนักงานจาก Toxic Work From Home ได้อย่างไร ❘ A Cup of Culture Ep.569


จำวันแรกของการทำงานจากบ้านได้ไหมครับ – ไม่ว่าจะเข้าประชุมในชุดนอน ช่วงพักเบรคก็แวะไปรดนํ้าต้นไม้ริมระเบียง ไหนไม่ต้องเจอกับรถติดอีก – ตัดภาพมาที่ปัจจุบันที่พนักงานในหลายๆองค์กรกลับไม่ต่างจากหนูแฮมเตอร์ที่วิ่งวนอยู่ในวงล้อแห่งการประชุมออนไลน์ และงานที่เล็ดลอดเข้ามาในทุกซอกมุมของชีวิต ซึ่งส่งผลกระทบกับทั้งร่างกาย และจิตใจที่ขาดการดูแล เอาใจใส่อย่างเหมาะสม


วันนี้เราจะชวนมาดูวิธีที่องค์กรสามารถนนำไปปรับใช้ ไม่ว่าจะในด้านนโยบายหรือทำให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะสามารถช่วยให้พนักงานคืนสู่สมดุลของชีวิตตนเอง สิ่งที่องค์กรจะได้รับก็คือพนักงานที่มาทำงานด้วยพลังกายใจที่สมบูรณ์ และผลลัพท์ในเชิงธุรกิจที่คาดหวังอย่างยั่งยืน

1) กระตุ้นการใช้ แพลตฟอร์มการจัดการโปรเจค และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน สำหรับงานที่ไม่ต้องการการโต้ตอบแบบเรียลไทม์
2) สนับสนุนพนักงานให้ disconnect จากงานหลังเลิกงาน
3) มุ่งเน้นประสิทธิภาพการประชุม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และส่งเสริมการเตรียมการล่วงหน้า
4) เสนอตัวเลือกสำหรับตารางงานที่ยืดหยุ่น ซึ่งอนุญาตให้พนักงานปรับเวลาทำงานเพื่อรองรับความต้องการส่วนตัวและภาระหน้าที่ของครอบครัว
5) ผู้บริหารระดับสูงควรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายเหล่านี้ โดยการเคารพขอบเขต และหลีกเลี่ยงการประชุมที่ไม่จำเป็น
6) สนับสนุนการดูแลสุขภาพกาย จิตใจ และการจัดการความเครียดของพนักงาน


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search