หัวหน้างานกับการบริหาร ข้อโต้แย้งของทีมงาน ❘ A Cup of Culture Ep.601⁣

Listen on :

“ทักษะการบริหารข้อโต้แย้ง” ของหัวหน้างาน เริ่มเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญสำหรับการบริหารองค์กรยุคใหม่ เพื่อให้สามารถนำพาทีมงานและองค์กรไปสู่จุดหมายเดียวกัน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือทั้งภายในและระหว่างทีมงาน แต่การจัดการกับข้อโต้แย้ง การสร้างความเข้าใจ และการหาข้อสรุปไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป และไม่ใช่เรื่องที่หัวหน้างานหลายคนรู้สึก “สบายใจหรือมั่นใจ” ที่ต้องเผชิญหน้าด้วย ⁣

หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์และมีความสามารถในการเลือกใช้วิธีการให้เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์และตรงใจ รวมทั้งส่งเสริมผลักดันให้กลายเป็นรูปการณ์การอยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างที่เราต้องการ ⁣

 1. การบริหารข้อโต้แย้ง เป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างานยุคใหม่ ที่องค์กรต้องส่งเสริมพัฒนา⁣
 2. 5 เทคนิคในการจัดการข้อโต้แย้ง ต้องได้รับการนำมาผสมผสานอย่างเหมาะสม เพราะต่างมีข้อดีและข้อพึงระวังต่างกัน ⁣
 3. “การสื่อสาร” เป็นอาวุธหลักสำคัญของหัวหน้างานในกาบริหารข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กร⁣

  A Cup of Culture⁣
  ———–⁣
  วัฒนธรรมองค์กร⁣
  corporateculture ⁣
  organizationalculture ⁣
  ==================⁣
  .
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search