สร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามแบบฉบับของ STARTUP

ในยุคที่เศรษฐกิจย่ำแย่ หลายองค์กรยอมถอย ในขณะที่องค์กรที่แข็งแรงมากพอ ยังคงสู้ต่ออย่างไม่ถดถอย มีการแตก Business Unit ย่อยออกมา หรือผู้ประกอบการบางคนก็เริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำหรับธุรกิจยุคใหม่แบบ STARTUP CULTURE จึงเป็นสิ่งที่ใครหลายคนให้ความสนใจมากในปัจจุบัน
.
.
Startup Culture มีความแตกต่างจาก วัฒนธรรมองค์กรทั่วไปเพราะวัฒนธรรมนี้จะต้องสะท้อนมาจากตัวบุคคลและ passion ของกลุ่มผู้บริหาร แต่นี้ไม่ได้หมายความว่าพนักงานไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรม แต่ผู้บริหารจะต้องเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างวัฒนธรรมอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในกลุ่ม Startups เนื่องจากโครงสร้างองค์กรเป็นแบบ Flat มากกว่า จึงทำให้พนักงานในองค์กรมีความใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงมากขึ้น
.
.
โดยส่วนมากวัฒนธรรมองค์กรแบบ Startup มักจะให้ความสำคัญในเรื่องของ Work-Life Balance และมีความยืดหยุ่นมากกว่าวัฒนธรรมองค์กรใหญ่ และสิ่งสำคัญพื้นฐานในการสร้าง STARTUP CULTURE เริ่มต้นจากการระบุ Mission, Core Values และสื่อสารให้ทั่วถึงอย่างชัดเจน และเพื่อจะทำให้วัฒนธรรมนี้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 4 ส่วนดังนี้
.
.
.

? 1) #ผู้นำจะต้องเป็นแบบอย่าง


โดยใช้การแสดงออกทางพฤติกรรมตามค่านิยมต่างๆ มาเป็นตัวผลักดันวัฒนธรรมควบคู่กันไป การทำ mission ต่างๆ ซึ่งหากพนักงานไม่เชื่อใจ อาจส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ดีแทน ตัวอย่างการเป็นแบบอย่างที่ดี ที่เริ่มได้ง่ายๆ เช่น
○ ทำตามสัญญา
○ เคารพในหน้าที่และตามสายบังคับบัญชา
○ รับผิดชอบในหน้าที่
○ รับฟังความคิดเห็น
○ ให้ทีมทำตามสไตล์ของเขา
○ ดูแลตัวเอง
.
.
.

? 2) #จ้างอย่างระวัง

ในกระบวนการคัดเลือกพนักงาน ไม่เพียงแต่ประเมินในด้านทักษะการทำงาน แต่ต้องดูว่า “Culture Fit” หรือไม่ ดูพื้นฐานค่านิยมของผู้สมัครว่าเป็นไปในทางเดียวกับขององค์กรหรือไม่ และอีกมุมหนึ่งที่องค์กรเองก็ต้องพร้อมให้คำตอบกับคำถามสุดฮิตจากผู้สมัครที่สนใจใน Startup ด้วยเพื่อที่จะสามารถดึงดูด Talent ที่ใช่ได้อยู่หมัด ตัวอย่างเช่น
○ เขาจะได้เรียนรู้อะไร
○ เขาสามารถเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ผู้นำได้แค่ไหน?
○ Company Values (ค่านิยมองค์กร) มีอะไรบ้าง
○ แผนจ้างช่วง 30-60-90 วันเป็นอย่างไร?
○ อะไรที่ถือเป็นความสำเร็จขององค์กรบ้าง และเขาจะต้องโดนประเมินด้วยอะไรบ้าง?
○ Team structures เป็นอย่างไร และบรรยากาศในทีมเป็นอย่างไร?
○ แผนการลงทุนในปัจจุบันขององค์กรเป็นอย่างไร? และแผนในอนาคตเป็นอย่างไร?
○ นโยบายตอนออกขององค์กรเป็นอย่างไร?
○ มีคนเคยลาออกจากองค์กรหรือไม่? เพราะอะไร?
.
.
.

? 3) #การชื่นชมและให้รางวัลพนักงาน

จุดเริ่มต้นของการให้กำลังใจพนักงาน ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจ ทำให้พนักงานผูกพันและรักองค์กร ลองสร้าง “Employee Spotlights” โครงการชื่นชมพนักงาน ให้ตัวแทนพนักงานได้พูดถึงเกี่ยวกับองค์กรของคุณ อาจอัดเป็น VDO ใช้ในการสื่อสารในองค์กรก็ได้ หรือ “Peer to Peer Shoutouts” ที่เปิดโอกาสให้พนักงานพูดถึงองค์กรในหัวข้อต่างๆ ในการทำงานกับองค์กร เช่น
○ Company Culture (วัฒนธรรมองค์กร)
○ Employee Engagement (ความผูกพันของพนักงาน)
○ Team Culture (บรรยากาศการทำงานของทีม)
○ Leadership (ผู้นำของเขา)
○ Mission and Core values (ภารกิจและค่านิยม)
○ Accomplishments and success stories (เรื่องราวที่ประสบความสำเร็จ)
○ Resources and opportunities (ทรัพยากรและโอกาสต่างๆ)
○ Professional growth (ความก้าวหน้าในสายอาชีพ)
○ Passion Projects (โครงการที่เป็นแรงบันดาลใจ)
○ Perk and benefits (สิทธิพิเศษ และสวัสดิการต่างๆ)
○ Employer Testimonials (รางวัลและการได้รับชื่นชมขององค์กร)
.
.
.

? 4) #ประเมินวัฒนธรรมองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

เพราะบริษัทที่เป็น Startup มักเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น คุณต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรด้วย จึงควรตรวจเช็ควัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมรับกับสิ่งที่คุณกำลังเติบโตไป คนของคุณมีการพัฒนาตามทันหรือไม่ ซึ่งคุณอาจใช้ pulse check หรือ employee engagement survey เพื่อประเมินคนในองค์กรของคุณ
.
.
.
A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture
.


.
.
ที่มาจาก:
https://builtin.com/company-culture/startup-culture
https://online.hbs.edu/blog/post/startup-interview-questions
https://builtin.com/company-culture/cultural-fit
https://www.inc.com/brent-gleeson/7-ways-to-lead-by-example.html

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search