สร้างวัฒนธรรมองค์กรในยุค “GIG Economy” เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันพบว่ามีการจ้างงาน Gig workers ถึง 15-25% ของตลาดแรงงานโลก และดูมีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 30-40% ในปี 2025 ซึ่งสอดคล้องกับผลรายงานอัตราการจ้างพนักงาน Fulltime ที่ลดลงเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2009


ซึ่งเทรนด์การจ้างงานแบบ “Gig” ได้ขยายไปในหลายอาชีพมากขึ้น เช่น พนักงานขาย, พนักงานธุรการ หรือผู้ช่วยแพทย์, คนส่งของ, นักบริหารจัดการ, คนเสิรฟ์อาหาร, นักบริหารด้านธุรกิจและการเงิน, การศึกษาและการอบรม และอื่นๆ.คำถามคือ แล้วคุณจะหาคนที่มีศักยภาพได้จากที่ไหน และจะส่งต่อวัฒนธรรมองค์กรกับคนกลุ่มนี้อย่างไร? เมื่อกลุ่ม “Gig Workers” หรือผู้ที่รับงานอิสระ, ผู้ที่รับงานตามโครงการ, ผู้รับจ้างชั่วคราว หรือนอกเวลา อาจมีความผูกพันกับองค์กรน้อยกว่าเมื่อเทียบกับพนักงานที่จ้างแบบรูปแบบเดิมอย่างพนักงาน Full time


6 Techniques การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในยุคที่การจ้างงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ..


📌1. Identify the story-tellers in your organization


“การสื่อสาร เป็นหัวใจสำคัญ” Gig workers ต้องการประสบการณ์แบบเดียวกับพนักงานประจำตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการออกจากงาน และพวกเขายังจำเป็นต้องเข้าใจในเป้าหมายองค์กร วิสัยทัศน์องค์กร สินค้า กระบวนการทำงานต่างๆ และวัฒนธรรมองค์กรของคุณ Gig workers ที่ได้รับการแจ้งเรื่องราวต่างๆ จะทำงานสอดคล้องไปกับเป้าหมายขององค์กรและทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น..


📌2. Cultivate a vision of an Organization


ช่วยให้พวกเขาที่มองว่า “เป็นงานชั่วคราว” เห็นตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และมีบทบาทชัดเจนที่จะช่วยให้องค์กรถึงเป้าหมาย..


📌3. Find the people who have energy and hand them the keys to car


คุณไม่สามารถเข้าถึงทุกคนได้ คุณต้องช่วยสะท้อนงานผ่านเรื่องราวต่างๆ ให้เขาได้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและแสดงวิธีการเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นสู่วิธีการปฏิบัติ..


📌4. Gather gig worker feedback on the employee experience


Gig worker ไม่ได้ต่างจากพนักงานประจำเมื่อพูดถึงมุมมองของเขาที่มีต่อภาพลักษณ์ Employer brand ของคุณ รับฟังเสียง feedback และควรทำความเข้าใจประสบการณ์ที่เขาได้รับ มอง Lifecycle ของพนักงานที่เปลี่ยนอยู่ตลอดให้เป็นโอกาสในการหา touch point เพื่อสอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร เช่น ในช่วงการจ้างงาน, การรับพนักงานใหม่ และการสัมภาษณ์ช่วงลาออก..


📌5. Include gig workers in your engagement survey


ศึกษาผลสำรวจ engagement ของ Gig worker ในองค์กรเพื่อเปรียบเทียบกับผลของพนักงานประจำ ศึกษาปัจจัยที่ช่วยทำให้เค้าผูกพันกับองค์กร ซึ่งจากงานวิจัยของ Gartner ในปี 2019 พบว่า ปัจจัยที่ช่วยเพิ่มความผูกพันของพนักงานกลุ่มนี้ีได้แก่
● ประกันสุขภาพ
● แผนการเกษียณ
● การช่วยด้านภาษี
● ประกันอุบัติเหตุ
● การทำงานที่ไหนก็ได้
● ค่าเดินทาง
● ที่ปรึกษาด้านสายอาชีพ..


📌6. Study the impact of the culture work


ศึกษาผลที่เกิดจากวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งสามารถประเมินได้ตามระดับที่ให้อำนาจกับพนักงานในการจัดการกับความท้าทายและสิ่งที่ทำได้ดีเมื่อพวกเขาใส่ใจ..


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture
.
.
.

.
.
.
ที่มาจาก:
https://whatis.techtarget.com/definition/gig-economy
https://emtemp.gcom.cloud/ngw/globalassets/en/human-resources/documents/gig-economy.pdf
https://www.peoplemattersglobal.com/article/talent-management/gig-workers-and-organizational-culture-is-there-a-gap-and-how-to-bridge-it-23890
https://www.denisonconsulting.com/organizational-culture-in-the-gig-economy/
https://www.cultureamp.com/blog/engaging-gig-workers/

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search