สรุป 4 กุญแจความสำเร็จ ชาว L&D ในเอเชียจาก LinkedIn

ปี 2020 กำลังจะผ่านไปโดยที่ไม่มีใครอยากเหลียวหลังกลับไปมองมากนัก โครงการดีๆขององค์กรที่ตั้งใจไว้ต่างโดนแขวนหรือเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนด รวมไปถึงแผนการพัฒนาคนที่เป็นงบประมาณก้อนแรกๆ ที่จะถูกจัดการก่อน ชาว L&D ร้องโอดครวญกันถ้วนหน้าเพราะสิ่งที่วางแผนไว้ถูกเก็บใส่ลิ้นชักกันเป็นส่วนใหญ่


Linkedin ยักษ์ใหญ่ด้าน Social Network ของคนทำงานองค์กรได้ทำการสำรวจกับชาว L&D ในเอเชียหลากหลายองค์กร และพบว่าในท่ามกลางการโยกย้ายและการตัดลดงบประมาณด้าน L&D กันถ้วนหน้า แต่กลับมีชาว L&D บางท่านที่สามารถเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ หรือปรับแผนจนงานของตัวเองไม่ถูกพับไปท่ามกลางการรัดเข็มขัดแบบรัดติ้ว พวกเขาได้แชร์เคล็ดลับการเข้าถึง C-Level เพื่อขายไอเดีย เชื่อมโยงเข้าสู่แผนธุรกิจและไลฟ์สไตล์ของพนักงาน ทำให้สามารถฉกฉวยงบประมาณมาอยู่ในมือในท่ามกลางวิกฤติได้ โดย Linkedin Learning ได้นำมาเผยแพร่ให้ผู้ติดตามนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ของตนเองดังนี้


1) เกาะกระแส Digital Transformation ไว้ก่อน

แม้จะมีการตัดลดงบประมาณมากมาย แต่งานด้านดิจิตอลกลับเป็นวาระสำคัญขององค์กรที่ถูกจัดลำดับไว้ต้นๆเพื่อตอบสนองพฤติกรรม ความต้องการ และช่องทางของลูกค้าที่เปลี่ยนไป เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ก็ยิ่งเป็นเหตุให้การเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีถูกเร่งให้เร็วขึ้น จากการสำรวจของ Linkedin ในเอเชียพบว่ามี 68% ขององค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการจัดงบประมาณให้ Digital Transformation และนี่เป็นเหตุให้คนในองค์กรต้อง upskill และ reskill ทักษะด้านดิจิตอลเพื่อให้ทันต่อการเข้ามาของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ รวมไปถึงทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงต่างๆด้วย


2) กล้าเข้าหาและสร้างสัมพันธ์กับเหล่า C-Level


57% ของ L&D ที่ประสบความสำเร็จท่ามกลางความท้าทายในปี 2020 ล้วนทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูง และมีหลายคนในนั้นเข้าไปถึง CEO ด้วยซ้ำไป ซึ่งผู้นำระดับนี้เป็นผู้กุมกลยุทธ์หลักของสายงานและถืองบประมาณต่างๆเอาไว้และหลายครั้งแนวคิดในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ก้ไม่ได้ถูกถ่ายทอดลงมาเป็นอย่างดี การที่สามารถเข้าใจความต้องการเพื่อจะโน้มน้าวและสร้างอิทธิพลกับเหล่า C-Level ได้จึงรับประกันความสำเร็จได้เป็นอย่างดี โดยเหล่าทีม L&D เหล่านั้นได้ CHRO เป็นผู้เชื่อมสัมพันธ์ไปสู่ C ท่านอื่นๆและช่วยขายความสำคัญของการพัฒนาทีมงาน และไม่อยู่แค่ผู้บริหารท่านเดียว เขาเหล่านั้นยังได้ขยายความสัมพันธ์ไปยังผู้บริหารท่านอื่นๆด้วย


3) เข้าถึงงบประมาณในทุกช่องทางแบบเชิงรุก


เงินอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงาน L&D แต่โครงการดีๆต่างๆก็ขาดเงินไม่ได้ ชาว L&D ระดับ Top performer ไม่ได้หยุดตัวเองที่แหล่งงบประมาณเพียงแหล่งใดแหล่งหนึ่ง หากแต่มีตาสับปะรดที่คอยสอดส่ายในหลายๆช่องทาง พวกเขาทำงานเชิงรุกเพื่อที่จะหาจุดที่แผนงาน L&D ที่วางไว้จะเข้าไปช่วยให้งานสำคัญต่างๆ ขององค์กรที่กระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ สำเร็จได้อย่างไร ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนการพูดคุยแบบเน้นที่ ROI ของงาน L&D แต่เพียงอย่างเดียวมาสนับสนุนสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญและทำให้สำเร็จได้ง่ายขึ้นแทน


4) ผสมผสานความหลากหลายในการเรียนรู้อย่างลงตัว


ไม่มีคำว่า One size fits all ในโลกการพัฒนาคนอีกต่อไป การเรียนรู้ในห้องเรียนหรือแม้แต่การเรียนรู้แบบดิจิตอลก็อาจไม่ใช่คำตอบเดียว ชาว L&D ที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นต่างปรับแผนของตนโดยมองจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของพนักงาน เช่น การอ่านหนังสือ การเล่นเกม การพบปะสังสรรค์มาสร้างแรงเหวี่ยงของการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดผลลัพธ์ เช่น การผนวกการเรียนรู้เข้ากับงานที่ทำในแต่ละวันโดยใช้เวลาเพิ่มเติมน้อยที่สุด เปลี่ยนการเรียนรู้มาในรูปแบบที่เรียนเมื่อสะดวก เช่น Online learning สร้างกลุ่มการเรียนรู้ที่ล้อไปกับกลุ่มการทำงานเพื่อให้พนักงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะเดียวกันข้ามสายงาน การนำ Gamification มาใช้เพื่อให้เกิดารแข่งขันและความสนุกสนาน นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงหมาวดหมู่ความสนใจส่วนตัวที่นอกเหนือการทำงานได้ด้วย   


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
culture

.
.
>>>

.
>
แหล่งที่มา

https://learning.linkedin.com/resources/the-handbook-of-learning-and-development-pioneers?trk=eml-mktg-20201209-illuminate-apac-sea-pros&mcid=6739844944309092353&cid=7010d000001LChSAAW&src=e-eml

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search