สรุปเคล็ดลับ Best Place to Work ของ 5 องค์กรชั้นนำของโลก  


วัฒนธรรมองค์กร (Culture) , กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement Strategies) และสิทธิประโยชน์ที่บริษัทนำเสนอ (perks) เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม การเจริญเติบโต และความสำเร็จโดยรวมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กรที่ดีสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง


เราได้สำรวจวัฒนธรรมองค์กร สิทธิประโยชน์ และกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมของพนักงานของบริษัทชั้นนำ 5 แห่งที่ได้รับเลือกให้เป็น Best Place to Work ของหลายสำนักในหลายปีที่ผ่านมา ได้แก่ Google, Nvidia, Johnson & Johnson, Hilton และ Apple ซึ่งเปิดเผยเคล็ดลับในความสำเร็จของพวกเขา และนำไปสู่การพัฒนาวิธีการที่ดีขึ้นในการบริหารจัดการองค์กร ผ่านเคสเหล่านี้


Google:

Culture: นำเสนอนวัตกรรมและความร่วมมือ โดยส่งเสริมให้พนักงานทดลอง, รับความเสี่ยง และเรียนรู้จากความล้มเหลว

Perks: นำเสนอสิทธิประโยชน์หลากหลายให้กับพนักงาน เช่น อาหารฟรี, สิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกาย และการจัดการเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น

Employee Engagement: ให้อำนาจในการจัดการเวลาและโครงการให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าของงาน นอกจากนี้ Google ยังส่งเสริมการสื่อสารเปิดและความโปร่งใส
.
.


Nvidia:

Culture: ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนความเติบโตและพัฒนาตัวของพนักงาน ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม

Perks: มีระบบสวัสดิการที่ดี อาทิ แผนประกันสุขภาพ, โบนัสประจำปี และโอกาสในการศึกษาต่อ

Employee Engagement: มีการจัดงานประจำปีเพื่อเชื่อมต่อความสัมพันธ์ในทีมงาน และมีโปรแกรมพัฒนาทักษะสำหรับพนักงานทุกระดับ
.
.


Johnson & Johnson:

Culture: มุ่งเน้นไปที่การดูแลสุขภาพของคน ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม

Perks: สวัสดิการที่หลากหลาย รวมถึงแผนสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานและครอบครัว

Employee Engagement: จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และมีโปรแกรมพัฒนาทักษะเชิงความเป็นผู้นำสำหรับพนักงานในทุกระดับ
.
.


Hilton:

Culture: มุ่งเน้นที่การให้บริการที่ยอดเยี่ยมและการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างทีมงาน

Perks: Hilton มอบสิทธิพิเศษให้กับพนักงาน เช่น ส่วนลดการเข้าพักในโรงแรมของเครือ และโปรแกรมสวัสดิการครอบครัว

Employee Engagement: โปรแกรมรับรองคุณภาพของทีมงาน และการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
.
.


Apple:

Culture: ตั้งอยู่บนความสำเร็จที่มาจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาเพื่อเขย่าอุตสาหกรรม

Perks: Apple สิทธิประโยชน์หลากหลายให้กับพนักงาน เช่น ส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์ Apple และการสนับสนุนการศึกษา

Employee Engagement: โปรแกรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำงานเป็นทีม และการสร้างแรงจูงใจในทีมงาน
.
.


บทสรุป — เมื่อเราสำรวจวัฒนธรรมองค์กร, สิทธิประโยชน์ และกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมของพนักงานของบริษัทชั้นนำทั้ง 5 แห่ง ที่นำเสนอในบทความนี้ เราพบว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จต่างมีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน สิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจ และกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความมีส่วนร่วมของพนักงาน การเรียนรู้และสังเคราะห์จากบริษัทชั้นนำเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงวิธีการที่ดีในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง การรับฟังและประสานความคิดเห็นจากพนักงาน และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนความสุขและความเติบโตของพนักงาน

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

References:

https://www.greatplacetowork.com/best-workplaces/100-best/2022

https://www.indeed.com/companies

https://www.glassdoor.com/Award/Best-Places-to-Work-LST_KQ0,19.htm

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search