สรุปเคล็ดลับ Best Place to Work ของ 5 องค์กรชั้นนำของโลก  


วัฒนธรรมองค์กร (Culture) , กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement Strategies) และสิทธิประโยชน์ที่บริษัทนำเสนอ (perks) เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม การเจริญเติบโต และความสำเร็จโดยรวมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กรที่ดีสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง


เราได้สำรวจวัฒนธรรมองค์กร สิทธิประโยชน์ และกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมของพนักงานของบริษัทชั้นนำ 5 แห่งที่ได้รับเลือกให้เป็น Best Place to Work ของหลายสำนักในหลายปีที่ผ่านมา ได้แก่ Google, Nvidia, Johnson & Johnson, Hilton และ Apple ซึ่งเปิดเผยเคล็ดลับในความสำเร็จของพวกเขา และนำไปสู่การพัฒนาวิธีการที่ดีขึ้นในการบริหารจัดการองค์กร ผ่านเคสเหล่านี้


Google:

Culture: นำเสนอนวัตกรรมและความร่วมมือ โดยส่งเสริมให้พนักงานทดลอง, รับความเสี่ยง และเรียนรู้จากความล้มเหลว

Perks: นำเสนอสิทธิประโยชน์หลากหลายให้กับพนักงาน เช่น อาหารฟรี, สิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกาย และการจัดการเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น

Employee Engagement: ให้อำนาจในการจัดการเวลาและโครงการให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าของงาน นอกจากนี้ Google ยังส่งเสริมการสื่อสารเปิดและความโปร่งใส
.
.


Nvidia:

Culture: ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนความเติบโตและพัฒนาตัวของพนักงาน ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม

Perks: มีระบบสวัสดิการที่ดี อาทิ แผนประกันสุขภาพ, โบนัสประจำปี และโอกาสในการศึกษาต่อ

Employee Engagement: มีการจัดงานประจำปีเพื่อเชื่อมต่อความสัมพันธ์ในทีมงาน และมีโปรแกรมพัฒนาทักษะสำหรับพนักงานทุกระดับ
.
.


Johnson & Johnson:

Culture: มุ่งเน้นไปที่การดูแลสุขภาพของคน ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม

Perks: สวัสดิการที่หลากหลาย รวมถึงแผนสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานและครอบครัว

Employee Engagement: จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และมีโปรแกรมพัฒนาทักษะเชิงความเป็นผู้นำสำหรับพนักงานในทุกระดับ
.
.


Hilton:

Culture: มุ่งเน้นที่การให้บริการที่ยอดเยี่ยมและการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างทีมงาน

Perks: Hilton มอบสิทธิพิเศษให้กับพนักงาน เช่น ส่วนลดการเข้าพักในโรงแรมของเครือ และโปรแกรมสวัสดิการครอบครัว

Employee Engagement: โปรแกรมรับรองคุณภาพของทีมงาน และการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
.
.


Apple:

Culture: ตั้งอยู่บนความสำเร็จที่มาจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาเพื่อเขย่าอุตสาหกรรม

Perks: Apple สิทธิประโยชน์หลากหลายให้กับพนักงาน เช่น ส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์ Apple และการสนับสนุนการศึกษา

Employee Engagement: โปรแกรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำงานเป็นทีม และการสร้างแรงจูงใจในทีมงาน
.
.


บทสรุป — เมื่อเราสำรวจวัฒนธรรมองค์กร, สิทธิประโยชน์ และกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมของพนักงานของบริษัทชั้นนำทั้ง 5 แห่ง ที่นำเสนอในบทความนี้ เราพบว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จต่างมีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน สิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจ และกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความมีส่วนร่วมของพนักงาน การเรียนรู้และสังเคราะห์จากบริษัทชั้นนำเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงวิธีการที่ดีในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง การรับฟังและประสานความคิดเห็นจากพนักงาน และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนความสุขและความเติบโตของพนักงาน

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

References:

https://www.greatplacetowork.com/best-workplaces/100-best/2022

https://www.indeed.com/companies

https://www.glassdoor.com/Award/Best-Places-to-Work-LST_KQ0,19.htm

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn