วัฒนธรรมองค์​กรในแบบจับต้องได้ ให้ดูจาก 3 สิ่งนี้

⁣⁣⁣⁣วัฒนธรรมองค์กร เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของผู้คนที่ทำงานร่วมกัน นั่นทำให้วัฒนธรรมองค์กรเต็มไปด้วยตัวแปรมนุษย์ที่ซับซ้อน และยุ่งเหยิง จนไม่รู้จะเริ่มต้นพัฒนามันอย่างไร วันนี้กับ A Cup of Culture เราจะมาทำให้มันยุ่งเหยิงน้อยลงกัน⁣⁣⁣⁣

เหรียญสองด้านขององค์กรประกอบไปด้วยวัฒนธรรม (Culture) และ กลยุทธ์ (Strategy)ในขณะที่กลยุทธ์เป็นสิ่งที่เราสามารถวางแผนและระบุออกมาได้ชัดเจน หลายครั้งที่เวลาเราพูดถึงวัฒนธรรมองค์กร มันมักจะเป็นหัวข้อที่จับต้องได้ยาก และดูยุ่งเหยิงไปซะหมด เนื่องด้วยการที่วัฒนธรรมองค์กรนั้นเป็นการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้คนที่ทำงานร่วมกัน นั่นทำให้มันเป็นหัวข้อที่เต็มไปด้วยตัวแปรมนุษย์ที่หลากหลาย และซับซ้อน ทั้งในด้านของตัวตนของผู้นำ ลักษณะทีม บรรยากาศ และบริบทต่าง ๆ ของสถานการณ์ ตัวแปรมนุษย์เหล่านี้ทำให้หลาย ๆ ครั้งที่เราพยายามพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรมันก็กลายเป็นเรื่องยากที่จับต้นชนปลายไม่ถูก และไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
วิธีหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เราสามารถมองเห็น และเข้าใจปัญหาจริงของวัฒนธรรมองค์กรเราได้มากขึ้น คือการอาศัยมุมมองของการตัดสาเหตุของความยุ่งเหยิงเหล่านี้ไป แล้วมองดูปัจจัยทางด้านโครงสร้าง และระบบขององค์กรเป็นหลักเมื่อเราจะพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของเรา โดยหลัก ๆ แล้วมีอยู่ 3 สิ่งหลัก ๆ ที่ควรมอง ได้แก่ ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
=================⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
✴️ 1. Onboarding Process⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
ในการรับคนเข้าทำงานนอกเหนือจากทักษะเฉพาะทางของแต่ละตำแหน่งแล้ว ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรก็เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ หลายองค์กรจริงจังกับการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและเลือกที่จะใส่เกณฑ์ด้านวัฒนธรรมองค์กรลงไปด้วย แต่นั่นอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด เพราะมีงานวิจัยจากหลายสำนักที่ออกมายืนยันว่าการคัดคนด้วย Culture-fit นั่นส่งผลให้องค์กรขาดความหลากหลายในทักษะ และภูมิหลัง และยังส่งผลให้เกิด Groupthink ได้ง่าย⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
ดังนั้นหากไม่ใช่การ Recruit ระบบแรก ๆ ที่สำคัญต่อวัฒนธรรมองค์กรจริง ๆ ก็คือการทำ Onboarding เพราะนอกจากจะเป็นการเตรียมตัวพนักงานใหม่ให้พร้อมทำงานแล้ว ยังเป็นการตั้งความคาดหวังที่มีต่อสภาพแวดล้อมการทำงานให้กับพวกเขาด้วย ดังนั้นการตรวจสอบให้ดีว่า ณ ปัจจุบันกระบวนการ Onboarding ของเรานั้นมีการสื่อสารในด้านของวัฒนธรรมองค์กรมากน้อยแค่ไหน และที่สำคัญกว่านั้นคือกระบวนการ Onboarding ในปัจจุบันของเราช่วยให้พนักงานเข้าใจ ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของเราได้ดีแค่ไหน⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
✴️ 2. Evaluation System⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
เมื่อองค์กรมีระบบที่ชัดเจนในการสื่อสารความคาดหวังไปยังพนักงานแล้ว เพื่อที่จะให้ความเข้าใจนี้ไม่หายไปหลังการ Onboard และกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น ระบบถัดมาที่ต้องมาดูกันคือ ระบบที่ช่วยให้พนักงานทำพฤติกรรมที่คาดหวังได้อย่างต่อเนื่อง หรือระบบการวัดประเมิน (Evaluation System) โดยหลายองค์กรโดยเฉพาะเหล่า Tech Giants ก็ได้ใช้วิธีการให้คะแนนด้านวัฒนธรรมองค์กรเป็นส่วหนึ่งของการประเมินผลงานประจำปี โดยใช้อัตราส่วนที่แตกต่างกัน บางที่อาจจะ Culture 20% และ Performance 80% หรือบางที่อาจจะ 50/50 ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
ไม่ว่าจะอัตราส่วนแบบไหนก็ตาม หลักการสำคัญคือการตอกย้ำถึงความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรไปยังวิถีการทำงานในทุก ๆ วัน และสื่อสารความคาดหวังอย่างสม่ำเสมอ เพราะที่สิ่งที่ถูกวัดมักจะเป็นสิ่งที่ถูกพัฒนา ดังนั้นระบบวัดประเมินในด้านวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นตัวบ่งชี้สำคัญว่า ณ ปัจจุบันระบบต่าง ๆ ขอองค์กรเรานั้นให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรมากน้อยแค่ไหน⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
✴️ 3. Incentive Program⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
นอกเหนือจากการวัดประเมินตามวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยให้วัฒนธรรมองค์กรกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตการทำงานแล้ว การกระตุ้นให้พนักงานมีความ ‘อยาก’ ที่จะทำพฤติกรรมดังเหล่าก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกัน นั่นคือสาเหตุว่าทำไมระบบการให้รางวัลกับพนักงาน (Reward & Recognition) ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะว่าถ้าหากการวัดประเมินคือการเป็นไม้บรรทัดแล้ว การให้รางวัล และการชมเชยเมื่อมีพฤติกรรมเกิดขึ้นก็เหมือนการจูงใจให้เขาอยากทำด้วยตัวเอง⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
อีกประเด็นที่สำคัญของการทำ Incentive Program คือสำหรับพนักงานนั้นหมายถึงว่าพวกเขาได้อะไรบางอย่างจากวัฒนธรรมองค์กร มากกว่าแค่การเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อบริษัท⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
================⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่มีองค์ประกอบมากมาย และการที่จะทำความเข้าใจกับทุก ๆ ตัวแปรที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา แต่การมองวัฒนธรรมองค์กรไปที่ตัวระบบขององค์กรจะช่วยให้การเริ่มต้นทำความเข้าใจปัญหาเป็นไปได้มากขึ้น โดยเริ่มต้นจากระบบการ Onboarding ระบบการวัดประเมิน และระบบการให้รางวัล การเริ่มต้นจาก 3 ประเด็นนี้จะช่วยให้การทำความเข้าใจ Gap และวางแผนการพัฒนาเป็นไปได้มากขึ้นในระหว่างที่เราพยายามทำความเข้าใจกับประเด็นอื่น ๆ ด้านวัฒนธรรมองค์กรต่อไป⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣
Corporate culture⁣⁣⁣⁣
Organizational culture
.
.
>>>

.
.
>>>

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search