ล็อคเป้าเหล่า HiPo ในองค์กรด้วย 4 ตัวคัดกรองที่พิสูจน์มาแล้ว

ตัวเลขเศรษฐกิจที่ไหลรูดลงทุกวัน… การลดต้นทุนดูจะเป็นกลยุทธ์สุดคลาสสิคที่เกือบทุกองค์กรต้องหยิบมาใช้ในช่วงวิกฤตินี้ การพัฒนาคนกลายเป็นงบก้อนแรกๆ ที่ถูกเฉือนออกจนบางเฉียบจนไม่รู้จะบางอย่างไรแล้ว แต่ในความจริงแล้ว “การพัฒนาคน” คือเรื่องที่ยังต้องให้ความสำคัญอยู่ เพราะองค์กรคงไปไหนไม่ได้ไกลหากขาดการติดอาวุธทางปัญญาให้พนักงาน #ทางออกเดียวที่เป็นไปได้คือ การเน้นพัฒนาคนที่ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสร้างอิมแพ็คได้สูงๆ ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
กฏของ Pareto กล่าวว่า คนเพียง 20% สามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ 80% สอดคล้องกับงานวิจัยของ Autonomous University of Madrid ที่พบว่า เหล่า High Potential ในองค์กร สามารถสร้างความแตกต่างจากพนักงานทั่วไปได้มากถึง 50% หรือมากกว่าหลายเท่าตัวขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานในหน้าที่⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
ซึ่งหากจะนิยามคำว่า High Potential หรือที่เรียกสั้นๆว่า HiPo คงสรุปความหมายได้ดังนี้ หมายถึงกลุ่มคนที่สร้างผลลัพธ์อย่างยอดเยี่ยมให้กับองค์กร การมีหรือไม่มีคนเหล่านี้ส่งผลกระทบแบบไม่อาจยอมรับได้เลยทีเดียว โชคดีที่มีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้สรุปผลงานเชิงวิทยาศาสตร์ในการชี้เป้าเหล่า HiPo ว่าเขาเหล่านั้นควรมีคุณสมบัติที่โดดเด่นดังนี้ไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาค วัฒนธรรมหรืออุตสาหกรรมใดก็ตาม⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
==============⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
Ability⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
จะอย่างไร ตะแกรงแรกก็คงหนีไม่พ้น bottom line ของงานที่รับผิดชอบ ผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอเป็นปลายทางของความรู้และความสามารถที่ไร้ข้อกังขา ไม่ว่าจะเป็นการทำได้เกิน KPI อย่างต่อเนื่อง งานที่ได้ตามเวลาและมีคุณภาพและหากสามารถรับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นได้อีกอย่างต่อเนื่องก็ยิ่งชี้ชัดถึงคุณภาพที่ล้นแก้ว หากแต่การวัดความสามารถในงานปัจจุบันเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการระบุ HiPo ยุค VUCA World ดาวจรัสแสงเหล่านั้นต้องมี ability to learn เป็นของแถมมาด้วยจึงจะทำให้ความเป็น HiPo สมบูรณ์แบบเพราะทักษะและความรู้ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์การเคลื่อนที่เร็วของปัจจัยต่างๆและบริบทที่เปลี่ยนแปลงแบบคาดเดาได้ยาก ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
Social Skills⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
Teamwork และ Collaboration เป็นหัวใจสำคัญของทุกๆองค์กรและยิ่งทวีความสำคัญขึ้นทุกวัน การบริหารความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างดีผ่าน Emotional Intelligence ยังเป็นความคาดหวังที่จะเห็นใน HiPo และหากแต่ในระดับผู้จัดการความคาดหวังจะอยู่ในระดับที่สูงมาก คือต้องสามารถบริหารไดนามิคของทีมทีเปลี่ยนไปตลอดเวลาครอบคลุมไปถึงความกดดัน การแก้ปัญหาความสัมพันธ์ ในมุมต่างๆเช่นจริยธรรม ความเท่าเทียม การมีส่วนร่วมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในระดับบริหารต้องสามารถจัดการความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่าง stakeholder และ ecosystem ทางธุรกิจด้วยทักษะที่หลากหลายมากขึ้นรวมไปถึงมิติเชิงการเมืองต่างๆ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
Drive⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
สิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญนั่นการนำสองปัจจัยแรกมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนคือแรงจูงใจและไฟในการทำงาน ความพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในการที่จะทำงานแต่ละชิ้นไม่ว่าจะยากแค่ไหนให้เสร็จลุล่วงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ HiPo ต้องมีโดยธรรมชาติเพราะมันจะเป็นตัวคูณให้กับ social skills และ ability เลยทีเดียว ชาว HiPo จะไม่เกี่ยงงานหนักหรืองานเพิ่มเติมที่มอบหมายให้ โดยส่วนใหญ่จะรับผิดชอบงานชิ้นต่างๆแม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงได้อย่างดีเยี่ยมเช่นเดียวกัน⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
Culture⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
ปัจจัยนี้ขาดไม่ได้หากองค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างชัดเจน การมีพฤติกรรมและทัศนคติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรจะเป็นส่วนหนึ่งที่บอกถึงการมี DNA แท้ขององค์กรและพร้อมที่จะสนับสนุนที่จะส่งเสริมให้คนอื่นๆใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรด้วย⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Corporate culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Organizational culture⁣⁣⁣⁣⁣
.
.
>>>

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

http://hermanaguinis.com/PPsych2014.pdf

https://www.psicologiauam.es/pei/docencia/

https://www.markhuselid.com/pdfs/articles/1995_AMJ_HPWS_Paper.pdf

https://hbr.org/2017/10/what-science-says-about-identifying-high-potential-employees

https://hbr.org/2010/06/are-you-a-high-potential

https://www.topics.plusrelocation.com/post/102dkaj/what-is-a-hipo

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn