ล็อคเป้าเหล่า HiPo ในองค์กรด้วย 4 ตัวคัดกรองที่พิสูจน์มาแล้ว

ตัวเลขเศรษฐกิจที่ไหลรูดลงทุกวัน… การลดต้นทุนดูจะเป็นกลยุทธ์สุดคลาสสิคที่เกือบทุกองค์กรต้องหยิบมาใช้ในช่วงวิกฤตินี้ การพัฒนาคนกลายเป็นงบก้อนแรกๆ ที่ถูกเฉือนออกจนบางเฉียบจนไม่รู้จะบางอย่างไรแล้ว แต่ในความจริงแล้ว “การพัฒนาคน” คือเรื่องที่ยังต้องให้ความสำคัญอยู่ เพราะองค์กรคงไปไหนไม่ได้ไกลหากขาดการติดอาวุธทางปัญญาให้พนักงาน #ทางออกเดียวที่เป็นไปได้คือ การเน้นพัฒนาคนที่ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสร้างอิมแพ็คได้สูงๆ ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
กฏของ Pareto กล่าวว่า คนเพียง 20% สามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ 80% สอดคล้องกับงานวิจัยของ Autonomous University of Madrid ที่พบว่า เหล่า High Potential ในองค์กร สามารถสร้างความแตกต่างจากพนักงานทั่วไปได้มากถึง 50% หรือมากกว่าหลายเท่าตัวขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานในหน้าที่⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
ซึ่งหากจะนิยามคำว่า High Potential หรือที่เรียกสั้นๆว่า HiPo คงสรุปความหมายได้ดังนี้ หมายถึงกลุ่มคนที่สร้างผลลัพธ์อย่างยอดเยี่ยมให้กับองค์กร การมีหรือไม่มีคนเหล่านี้ส่งผลกระทบแบบไม่อาจยอมรับได้เลยทีเดียว โชคดีที่มีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้สรุปผลงานเชิงวิทยาศาสตร์ในการชี้เป้าเหล่า HiPo ว่าเขาเหล่านั้นควรมีคุณสมบัติที่โดดเด่นดังนี้ไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาค วัฒนธรรมหรืออุตสาหกรรมใดก็ตาม⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
==============⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
Ability⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
จะอย่างไร ตะแกรงแรกก็คงหนีไม่พ้น bottom line ของงานที่รับผิดชอบ ผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอเป็นปลายทางของความรู้และความสามารถที่ไร้ข้อกังขา ไม่ว่าจะเป็นการทำได้เกิน KPI อย่างต่อเนื่อง งานที่ได้ตามเวลาและมีคุณภาพและหากสามารถรับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นได้อีกอย่างต่อเนื่องก็ยิ่งชี้ชัดถึงคุณภาพที่ล้นแก้ว หากแต่การวัดความสามารถในงานปัจจุบันเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการระบุ HiPo ยุค VUCA World ดาวจรัสแสงเหล่านั้นต้องมี ability to learn เป็นของแถมมาด้วยจึงจะทำให้ความเป็น HiPo สมบูรณ์แบบเพราะทักษะและความรู้ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์การเคลื่อนที่เร็วของปัจจัยต่างๆและบริบทที่เปลี่ยนแปลงแบบคาดเดาได้ยาก ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
Social Skills⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
Teamwork และ Collaboration เป็นหัวใจสำคัญของทุกๆองค์กรและยิ่งทวีความสำคัญขึ้นทุกวัน การบริหารความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างดีผ่าน Emotional Intelligence ยังเป็นความคาดหวังที่จะเห็นใน HiPo และหากแต่ในระดับผู้จัดการความคาดหวังจะอยู่ในระดับที่สูงมาก คือต้องสามารถบริหารไดนามิคของทีมทีเปลี่ยนไปตลอดเวลาครอบคลุมไปถึงความกดดัน การแก้ปัญหาความสัมพันธ์ ในมุมต่างๆเช่นจริยธรรม ความเท่าเทียม การมีส่วนร่วมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในระดับบริหารต้องสามารถจัดการความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่าง stakeholder และ ecosystem ทางธุรกิจด้วยทักษะที่หลากหลายมากขึ้นรวมไปถึงมิติเชิงการเมืองต่างๆ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
Drive⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
สิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญนั่นการนำสองปัจจัยแรกมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนคือแรงจูงใจและไฟในการทำงาน ความพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในการที่จะทำงานแต่ละชิ้นไม่ว่าจะยากแค่ไหนให้เสร็จลุล่วงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ HiPo ต้องมีโดยธรรมชาติเพราะมันจะเป็นตัวคูณให้กับ social skills และ ability เลยทีเดียว ชาว HiPo จะไม่เกี่ยงงานหนักหรืองานเพิ่มเติมที่มอบหมายให้ โดยส่วนใหญ่จะรับผิดชอบงานชิ้นต่างๆแม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงได้อย่างดีเยี่ยมเช่นเดียวกัน⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
Culture⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
ปัจจัยนี้ขาดไม่ได้หากองค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างชัดเจน การมีพฤติกรรมและทัศนคติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรจะเป็นส่วนหนึ่งที่บอกถึงการมี DNA แท้ขององค์กรและพร้อมที่จะสนับสนุนที่จะส่งเสริมให้คนอื่นๆใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรด้วย⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Corporate culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Organizational culture⁣⁣⁣⁣⁣
.
.
>>>

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

http://hermanaguinis.com/PPsych2014.pdf

https://www.psicologiauam.es/pei/docencia/

https://www.markhuselid.com/pdfs/articles/1995_AMJ_HPWS_Paper.pdf

https://hbr.org/2017/10/what-science-says-about-identifying-high-potential-employees

https://hbr.org/2010/06/are-you-a-high-potential

https://www.topics.plusrelocation.com/post/102dkaj/what-is-a-hipo

.
.
>>>

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search