รู้จักกับ 3 เหลี่ยมทองคำขององค์กร: Purpose Strategy และ Culture

Hubert Joly อดีต CEO ของ Best Buy เคยเล่าว่าตอนที่เขาเริ่มทำงานแรก ๆ กลยุทธ์ (Strategy) มักถูกมองว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดของธุรกิจ แต่ในช่วงหลังมานี้ตัวแปรสำคัญที่เข้ามาแทรก และเปรียบเสมือนเป็นดาวเหนือคอยนำทางองค์กรกลายมาเป็นเป้าหมาย (Purpose) ขององค์กรแทน แต่กระนั้นก็ยังเกิดช่องว่างใหญ่ระหว่างเป้าหมายที่องค์กรมุ่งหวังกับสิ่งที่พนักงานสัมผัสได้จริง ๆ นั่นแปลว่าแค่เพียงการประกาศเป้าหมายขององค์กรออกไปอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอ เพราะตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ยังขาดหายไปคือ วัฒนธรรมองค์กร (Culture)⁣⁣
⁣⁣
คุณ Hubert เชื่อในความสัมพันธ์ระหว่าง Purpose, Strategy และ Culture เพราะจากประสบการณ์การทำงานที่ Best Buy ทำให้เขาเห็นว่า Culture นั้นคือสิ่งที่ทำให้ทั้ง purpose และ strategy เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง และนั่นทำให้คุณ Hubert มองว่าในฐานะผู้นำองค์กรควรที่จะลงแรงกับการทำ Culture มากขึ้น⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
🔰 The Purpose – Strategy – Culture Triangle⁣⁣
⁣⁣
สิ่งที่ Best Buy และองค์กรอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จเช่น Microsoft หรือ Netflix มีร่วมกันคือการมี Culture ที่เปรียบเสมือนแปลงดินสำหรับการเพาะปลูกที่ใส่ดินชั้นดีเอาไว้ ที่ทำให้ทั้ง purpose และ strategy เกิดขึ้นจริง โดยจากประสบการณ์ของคุณ Huber เขามองว่า ความว้าวมันเกิดขึ้นเมื่อองค์ประกอบทั้ง 3 อย่างคือ purpose, strategy และ culture นั้นมาบรรจบ และทำงานร่วมกันอย่างลงตัว เพราะนั่นหมายถึงจุดที่พนักงานของเราพร้อมที่จะร่วมมือกันสนับสนุน purpose และ strategy องค์กรให้เกิดขึ้นจริง⁣⁣
⁣⁣
โดยคุณ Hubert เขามอง purpose, strategy และ culture เป็นสามเหลี่ยม โดยที่แต่ละมุมส่งผลต่อกันและกัน และเมื่อมุมใดมุมหนึ่งขยับอีกมุมต้องขยับตามเพื่อไม่ให้สามเหลี่ยมที่เป็นองค์กรแตกออกจากกัน ซึ่ง CEO ควรที่จะโฟกัสกับมุมใดมุมหนึ่งของสามเหลี่ยมก่อนตามแต่ละบริบทขององค์กร มากกว่าการพยายามทำทั้งสามมุมไปพร้อม ๆ กันไม่อย่างนั้นผลลัพท์ที่ออกมาจะเป็นผลลัพท์แบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ⁣⁣
⁣⁣
โดยคุณ Hubert เล่าว่าในยุคที่เขาเป็น CEO ของ Best Buy ในปี 2012 องค์กรในตอนนั้นมีปัญหาหนักมาก เขาจึงโฟกัสกับการพยายามซ่อมรูปแบบการทำงาน หรือก็คือการโฟกัสกับในมุมของ Strategy ให้มีความ stable เพื่อที่จะกอบกู้องค์กรจากการล้มละลาย และนั่นไม่ใช่เวลาของการมาวาดภาพสวยหรูของ purpose หรือปั้น culture เวลาแบบนั้นต้องการแก้ไขและพัฒนางานในแบบตรงไปตรงมาและความพยายามในการกอบกู้องค์กรนี้ยังได้จุดไฟของวัฒนธรรมองค์กรในตัวพนักงานอีกด้วย โดยภายหลังจากที่องค์กรมีเสถียรภาพขึ้นมาแล้ว Best Buy ก็พร้อมที่จะ move on ไปยังการพัฒนา Purpose ในระยะยาวในด้านของการใช้ Tecnology เพื่อพัฒนาชีวิตคน พร้อมปรับ Strategy ให้เป็นไปตามนั้น และเริ่มต้นลงมือปั้น Cul-ture ของ Best Buy ในแบบที่จะตอบโจทย์ Purpose ขึ้นมา⁣⁣
⁣⁣
:::::::::::::::⁣⁣
⁣⁣
และจากโมเดลนี้คุณ Hubert ก็ได้อธิบายหลักการของเขาในการปั้น Culture ไว้ว่านอกเหนือจากการเป็นแบบอย่างของตัวผู้นำที่เป็นปัจจัยสำคัญแล้ว ในทุก ๆ องค์กรจะมีคันโยกอยู่ 3 อันที่ใช้หลัก ๆ คือ คันโยกธุรกิจ คันโยกการจัดการ และ คันโยกมนุษย์⁣⁣
⁣⁣
🔶 Business levers⁣⁣
เริ่มจากคันโยกธุรกิจที่แน่นอนว่าการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจใด ๆ นั้นก็ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรโดยตรงเสมอ เช่น ถ้าธุรกิจขององค์กรโฟกัสกับการแก้ pain points ของลูกค้า พนักงานจะเริ่มมีความเข้าใจมุมมองของลูกค้ามากขึ้นผ่านการทำงาน และนั่นส่งผลโดยตรงต่ออนาคตขององค์กรในการพัฒนาแผนในอนาคตให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้าใจลูกค้า⁣⁣
โดยที่ Best Buy จากเดิมที่เน้นการขยาย Brand ตัวเอง เปลี่ยนแผนเป็นการทำงานร่วมกับแบรนด์อื่น ๆ อย่าง Apple, Mi-crosoft หรือ Sony ในการทำแบรนด์ร่วมกันภายในร้านค้าของ Best Buy นั้นช่วยเปลี่ยนมุมมองให้ตัวพนักงานเองมอง Best Buy เปลี่ยนไปจากการเป็นแค่ร้านขายของที่มุ่งแต่การหาลูกค้า และขยายแบรนด์ กลายเป็นองค์กรที่พร้อมทำงานกับ Partner เพื่อช่วยให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
🔷 Management levers⁣⁣
⁣⁣
กระบวนการบริหารจัดการเองก็ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรโดยตรง ตั้งแต่ในด้านที่ว่าเราให้อำนาจกับคนแบบไหน เรามองหาคนแบบไหนเข้ามาร่วมงาน เรายอมปล่อยให้พนักงานทำพฤติกรรมแย่ ๆ ได้ไหมถ้าเขาทำงานเก่ง กระบวนการตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างไรในองค์กรของเรา และส่วนอื่น ๆ อีกมากมายในกระบวนการบริหารองค์กรต่างส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรทั้งสิ้น⁣⁣
⁣⁣
ยกตัวอย่างเช่นที่ Netflix ระเบียบในการเบิกค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ของขวัญ สวัสดิการ และอื่น ๆ นั้นมีอยู่แค่ข้อเดียวเลยก็คือ “เพื่อประโยชน์สูงสุดของ Netflix” แต่การที่ Netflix สามารถทำแบบนี้ได้นั้นเป็นเพราะเขาได้ใช้คันโยกบริหารอย่างเต็มที่เช่นกัน ตั้งแต่การ Recruit เฉพาะคนที่เก่งแบบสุดโต่ง และออกแบบระบบการบริหารจัดการให้กระจายศูนย์ได้เต็มที่เพื่อให้พนักงานทุกคนตัดสินใจในด้านของตัวเองได้อย่างอิสระ และมีกระบวนการให้ Feedback ที่ชัดเจน⁣⁣
⁣⁣
และสำหรับองค์กรทั่วไปที่ไม่ได้สุดโต่งระดับ Netflix สามารถเริ่มต้นใช้คันโยกบริหารนี้ได้ผ่านการปรับเปลี่ยนโยบายการประชุมผู้บริหารให้เป็นการเริ่มหัวข้อพูดคุยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคน และปัญหาในองค์กร แล้วค่อยตามมาด้วยหัวข้อของธุรกิจ และการเงิน ทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่จะช่วยให้เหล่าผู้บริหารชินกับการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงาน⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
🔶 Human magic levers⁣⁣
⁣⁣
สุดท้ายนี้คือคันโยกมนุษย์ ที่เป็นส่วนสำคัญและตัวที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน สร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานกระตือรือร้นที่จะทุ่มพลังงาน และความสามารถทั้งหมดให้แก่ Purpose ขององค์กร โดยคันโยกนี้มี 6 วัตถุดิบที่เป็นส่วนสำคัญคือ :⁣⁣
⁣⁣
▫️ Meaning: เราจะส่งเสริมให้พนักงานเชื่อมโยงแรงบันดาลใจส่วนตัวกับงานได้อย่างไร ?⁣⁣
▫️ Human connections: เราจะสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานเราสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อย่างไร ?⁣⁣
▫️ Autonomy: เราจะให้อิสระกับพนักงานในระดับที่เพียงพอให้พวกเขาทำงานได้เต็มศักยภาพได้อย่างไร ?⁣⁣
▫️ Psychological safety: เราจะทำอย่างไรให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวเอง และพูดความคิดเห็น ความรู้สึกได้อย่างอิสระ ?⁣⁣
▫️ Mastery: เราสามารถสร้างการเรียนรู้ และส่งเสริมความมั่นใจของพนักงานได้อย่างไร ?⁣⁣
▫️ Growth mindset : องค์กรจะส่งเสริมการเติบโตของพนักงานได้ด้วยวิธีไหนบ้าง ?⁣⁣
⁣⁣
การระบุวัฒนธรรมองค์กรให้ชัดเจนนั้นจะช่วยให้องค์กรตอบคำถามเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น และใช้ทั้ง 3 คันโยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นวิธีที่ Best Buy ใช้ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเป็นมนุษย์ พร้อมกับตอบโจทย์ทั้ง Purpose และ Strategy ⁣⁣
⁣⁣
::::::::::::::::::::::⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
ในปัจจุบัน Strategy ไม่ใช่สิ่งเดียวที่องค์กรควรโฟกัสอีกต่อไป เพราะโลกเรามีความไม่แน่นอนเยอะมากขึ้น จนการวาง Strategy จากบนลงล่างแบบเดิม ๆ ใช้ไม่ได้อีกต่อไป และต้องอาศัยการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น มีองค์กรไหนบ้างที่สามารถวางแผน Strategy โดยคาดเดาการระบาด Covid ไว้ล่วงหน้าได้สำเร็จ หรือมีกี่องค์กรที่มีแผนกลยุทธ์พร้อมใช้สำหรับรับมือกับสงคราม Ukrain-Russia ด้วยสภาพแวดล้อมที่คาดเดาได้ยาก และเปลี่ยนแปลงเร็วนี้ สิ่งสำคัญสำหรับองค์กรจึงต้องรวมไปถึงการที่องค์กรมี Purpose ช่วยนำทางท่ามกลางความไม่แน่นอนทั้งหมด และมี Culture เป็นหลักการในการดำเนินการไปด้วยกัน พร้อมกับให้ทั้ง 3 ชิ้นส่วนนี้ทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อพาองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้อง⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣
———–⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣
Corporate culture⁣⁣
Organizational culture⁣⁣
⁣⁣.
.

Resources:
https://www.hubertjoly.org/
https://hbr.org/2022/06/does-your-companys-culture-reinforce-its-strategy-and-purpose
https://www.bcg.com/capabilities/organization/organizational-culture
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search