รักษาแรงจูงใจของพนักงานแม้อยู่ท่ามกลางภาวะวิกฤติ

ในห้วงเวลาที่องค์กรอยู่ในภาวะวิกฤติ การรักษาแรงจูงใจในการทำงานและเชื่อมความผูกพันกับองค์กรของพนักงานไว้ ถือเป็นประเด็นอันดับต้นๆ ที่ผู้นำองค์กรต้องให้ความสำคัญ A Cup of Culture ขอนำเสนอ 5 แนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานในขณะที่องค์กรเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติ ดังนี้
.
.

?1. เปิดพื้นที่ในการเข้าถึงผู้นำทุกระดับ

การออกนโยบายหรือสร้างบรรยากาศ ให้พนักงานสามารถเข้าถึงผู้นำทุกระดับ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมให้พนักงานมีความสบายใจและรู้สึกปลอดภัยในการพูดคุย หรือซักถามข้อสงสัยต่างๆ ให้มากที่สุด จะเป็นการลดช่องว่างและเพิ่มการมีส่วนร่วมให้แก่พนักงานในองค์กรได้
.
.

?2. ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

เมื่อองค์กรตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหา การขอความช่วยเหลือจากพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่องค์กรกำลังแก้ไขเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ นอกจากจะได้รับหนทางที่ดีในการแก้ปัญหาแล้ว พนักงานยังมีความสุขที่ได้มีโอกาสหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่องค์กรด้วย
.
.

?3. สร้างความรู้สึก “การลงเรือลำเดียวกัน”

ผู้นำต้องระลึกเสมอว่าพนักงานไม่ได้อยู่ตรงข้ามกับองค์กร ผู้นำต้องทำทุกวิถีทางให้พนักงานรับรู้ว่าเราอยู่ข้างเดียวกับพนักงานเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แม้ในขณะที่ผู้นำทำการสื่อสารข่าวร้ายหรือกระทบต่อพนักงาน การแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจและไม่ละทิ้งพนักงานจะเป็นสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ที่เลวร้ายกลับกลายเป็นดีได้
.
.

?4. ชื่นชมพนักงานที่ทุ่มเทและทำงานหนัก

แม้จะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีขององค์กร แต่ก็ละเลยไม่ได้ที่จะคอยดูว่าพนักงานคนไหนที่ทำผลงานในช่วงเวลาดังกล่าวได้ดี และทำอย่างไรก็ได้ให้พนักงานดังกล่าวรับรู้ถึงความชื่นชมในความทุ่มเทที่ได้ทำให้แก่องค์กร ซึ่งการชื่นชมไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณที่มากมายแต่ก็สามารถสร้างการจดจำให้แก่พนักงานได้
(ลองพิจารณาจากไอเดียการให้รางวัลพนักงานที่แม้ต้นทุนต่ำแต่สร้างความประทับใจได้)
.
.

?5. สร้างกลุ่มเพื่อการแก้ไขปัญหา

การให้พนักงานรวมกลุ่ม เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ทั้งขององค์กร และการทำงานของพนักงานเอง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จะช่วยปลุกพลังและจูงใจพนักงาน ให้มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่นและช่วยเหลือองค์กร นั่นจะทำให้พนักงานรู้สึกถึงการเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตนเองจากการจัดการความเป็นไปขององค์กร
.
.

หนทางในระหว่างวิกฤติที่เกิดขึ้นคงไม่ราบเรียบสักเท่าไหร่นัก แต่ก็หวังว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดและเป็นที่จดจำให้แก่พนักงานตลอดไป

A Cup Of Culture
.
.
.

แหล่งที่มาข้อมูล:

https://www.inc.com/candice-galek/5-ways-to-keep-your-employees-happy-during-a-crisis.html

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search