คงกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าไม่มียุคไหนที่งานด้าน HR ได้รับความสนใจของผู้บริหารมากเท่ายุคนี้ ด้วยสาเหตุที่ทุกองค์กรเริ่มตระหนักว่าทุนมนุษย์คือกล่องดวงใจขององค์กร การคัดสรรคนที่เหมาะสม (selection) การพัฒนาคนให้มีทักษะและความรู้ที่เหมาะสม (development) การจูงใจให้รักษาระดับผลงานที่ดี (reward and recognition) หรือแม้กระทั่งการรักษาคนเก่งๆไม่ให้วอกแวกไปจากองค์กรของตน (talent management) ล้วนมี HR เป็นเจ้าภาพหรือเป็นผุ้คอยอำนวย โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ Covid-19 คน HR ถูกตามทั้งวันเพราะสวัสดิภาพของพนักงานเป็นเรื่องใหญ่รวมถึงการจัดการ remote work ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยทำมาก่อน ซึ่งภารกิจแบบ mission critical แบบนี้ชาว HR จำเป็นต้องมีตัวช่วยที่เป็น framework ในการทำงานซึ่งเราได้ลองรวบรวม 10 model ที่ได้รับการยอมรับมาแล้วจากองค์กรชั้นนำทั่วโลกAHRI’s Model of Excellence https://www.ahri.com.au/about-us/model-of-excellence/

เป็น model ของ The Australian HR Institute (AHRI) ประกอบด้วย 10 พฤติกรรมและ 7 ความสามารถที่เหล่า HR practitioners ควรมีเป็นเจ้าของATD Competency Model https://www.td.org/certification/atd-competency-model

Competency model ของ ATD อันเลื่องลือที่ประกาศใช้ในปี 2014 ให้เป็นแผนแม่บทในการจัดการชุดทักษะและความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาเหล่า talents บทพื้นฐานแรงขับเคลื่อนภายนอกได้แก่ digital, mobile, and social technology


The High-Impact HR Operating Model https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/HumanCapital/gx-hc-high-impact-hr-pov.pdf

แบบพิมพ์เขียวของ Deloitte ที่ช่วยให้ HR ทำงานออกจาก service delivery มาสู่งานเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น  


EY’s business-led people operating model https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-business-led-model/$FILE/ey-business-led-model.pdf

EY ได้นำเสนอ model การทำงานด้านคนที่มีธุรกิจเป็นตัวขับเคลื่อนบนพื้นฐานของ agility, flexibility, innovation และintegration


The NeXt HR Operating Model https://www.kincentric.com/insights/the-next-hr

Kincentric ได้นำเสนอ HR Operating Model ที่สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฟังก์ชั่นงานและผู้บริหารในการทำงานเพื่อแก้โจทย์ในเชิงบูรณาการ (integrated solution) และช่วยให้ HR สามารถดูแลประสบการณ์ของพนักงานตลอดวงจรการทำงาน


HRPA’s competency framework http://hrdesignations.ca/chrp/

แบบแผนที่แบ่งเป็นส่วนของ individual, team และ organization


HR Professionalism https://corehr.wordpress.com/2013/09/19/hr-competency-model/

Model ที่ไม่ได้ให้แค่ชุด competency แต่ยังพูดถึงวิธีการใช้ชุดความรู้นั้นๆด้วย เพื่อให้ชาว HR สามารถทำงานร่วมกับคนในองค์กรและสนับสนุนธุรกิจได้อย่างแท้จริง


HR Competency Study (HRCS) https://tucana-global.com/2017/10/27/dave-ulrich-the-2017-hr-competency-study-what-it-means-for-you/

Model ที่สรุปจากการศึกษา competencies of HR professionals ร่วมกันของปรมาจาย์ Dave Ulrich และคณะในหนังสือ Victory Through Organization ผ่านการทำแบบสำรวจกับชาว HR 4,000 คนทั่วโลก


University of Florida https://learn-and-grow.hr.ufl.edu/courses-registration/pro3-series/pro-3-competencies/hr-payroll-management-competencies/

ชุด competency ที่เจาะจงด้าน  HR/Payroll management โดยสอดรับกับ personal excellence competencies และทักษะสำคัญต่างๆเช่น communication และ results orientation


University System of Georgia https://www.usg.edu/hr/development/competency_model

Competency Model ที่ออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนไปสู่การเป็นผู้นำในองค์กร ประกอบไปด้วยกิจกรรมและทักษะในการพัฒนาต่างๆ

.
.
>>>>

รวม 10 HR Model ทรงคุณค่าที่น่านำไปปรับใช้

.
.
>>>

A Cup of Culture
________
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#blog

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn