รวม 10 HR Model สุดปังน่านำไปปรับใช้

คงกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าไม่มียุคไหนที่งานด้าน HR ได้รับความสนใจของผู้บริหารมากเท่ายุคนี้ ด้วยสาเหตุที่ทุกองค์กรเริ่มตระหนักว่าทุนมนุษย์คือกล่องดวงใจขององค์กร การคัดสรรคนที่เหมาะสม (selection) การพัฒนาคนให้มีทักษะและความรู้ที่เหมาะสม (development) การจูงใจให้รักษาระดับผลงานที่ดี (reward and recognition) หรือแม้กระทั่งการรักษาคนเก่งๆไม่ให้วอกแวกไปจากองค์กรของตน (talent management) ล้วนมี HR เป็นเจ้าภาพหรือเป็นผุ้คอยอำนวย โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ Covid-19 คน HR ถูกตามทั้งวันเพราะสวัสดิภาพของพนักงานเป็นเรื่องใหญ่รวมถึงการจัดการ remote work ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยทำมาก่อน ซึ่งภารกิจแบบ mission critical แบบนี้ชาว HR จำเป็นต้องมีตัวช่วยที่เป็น framework ในการทำงานซึ่งเราได้ลองรวบรวม 10 model ที่ได้รับการยอมรับมาแล้วจากองค์กรชั้นนำทั่วโลกAHRI’s Model of Excellence https://www.ahri.com.au/about-us/model-of-excellence/

เป็น model ของ The Australian HR Institute (AHRI) ประกอบด้วย 10 พฤติกรรมและ 7 ความสามารถที่เหล่า HR practitioners ควรมีเป็นเจ้าของATD Competency Model https://www.td.org/certification/atd-competency-model

Competency model ของ ATD อันเลื่องลือที่ประกาศใช้ในปี 2014 ให้เป็นแผนแม่บทในการจัดการชุดทักษะและความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาเหล่า talents บทพื้นฐานแรงขับเคลื่อนภายนอกได้แก่ digital, mobile, and social technology


The High-Impact HR Operating Model https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/HumanCapital/gx-hc-high-impact-hr-pov.pdf

แบบพิมพ์เขียวของ Deloitte ที่ช่วยให้ HR ทำงานออกจาก service delivery มาสู่งานเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น  


EY’s business-led people operating model https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-business-led-model/$FILE/ey-business-led-model.pdf

EY ได้นำเสนอ model การทำงานด้านคนที่มีธุรกิจเป็นตัวขับเคลื่อนบนพื้นฐานของ agility, flexibility, innovation และintegration


The NeXt HR Operating Model https://www.kincentric.com/insights/the-next-hr

Kincentric ได้นำเสนอ HR Operating Model ที่สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฟังก์ชั่นงานและผู้บริหารในการทำงานเพื่อแก้โจทย์ในเชิงบูรณาการ (integrated solution) และช่วยให้ HR สามารถดูแลประสบการณ์ของพนักงานตลอดวงจรการทำงาน


HRPA’s competency framework http://hrdesignations.ca/chrp/

แบบแผนที่แบ่งเป็นส่วนของ individual, team และ organization


HR Professionalism https://corehr.wordpress.com/2013/09/19/hr-competency-model/

Model ที่ไม่ได้ให้แค่ชุด competency แต่ยังพูดถึงวิธีการใช้ชุดความรู้นั้นๆด้วย เพื่อให้ชาว HR สามารถทำงานร่วมกับคนในองค์กรและสนับสนุนธุรกิจได้อย่างแท้จริง


HR Competency Study (HRCS) https://tucana-global.com/2017/10/27/dave-ulrich-the-2017-hr-competency-study-what-it-means-for-you/

Model ที่สรุปจากการศึกษา competencies of HR professionals ร่วมกันของปรมาจาย์ Dave Ulrich และคณะในหนังสือ Victory Through Organization ผ่านการทำแบบสำรวจกับชาว HR 4,000 คนทั่วโลก


University of Florida https://learn-and-grow.hr.ufl.edu/courses-registration/pro3-series/pro-3-competencies/hr-payroll-management-competencies/

ชุด competency ที่เจาะจงด้าน  HR/Payroll management โดยสอดรับกับ personal excellence competencies และทักษะสำคัญต่างๆเช่น communication และ results orientation


University System of Georgia https://www.usg.edu/hr/development/competency_model

Competency Model ที่ออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนไปสู่การเป็นผู้นำในองค์กร ประกอบไปด้วยกิจกรรมและทักษะในการพัฒนาต่างๆ

.
.
>>>>

รวม 10 HR Model ทรงคุณค่าที่น่านำไปปรับใช้

.
.
>>>

A Cup of Culture
________
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#blog

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search