มาสร้างวัฒนธรรมแห่งความเชื่อใจ เพื่อนำ AI เข้าสู่องค์กร ❘ A Cup of Culture Ep.585

Listen on :

ความเชื่อใจ ( Trust) เป็นหัวใจของขับเคลื่อนวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ในเวลานี้ที่พวกเราทุกคนต่างวิ่งไปข้างหน้าด้วยเรื่องราวของ AI เทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่มองข้ามเลยคือ การวางรากฐานแห่งความเชื่อมั่น เชื่อใจ ต่อผลกระทบที่ตามมาในการมี AI เป็นเพื่อนคู่คิด ในการทำงานของเรา และสร้างความเข้มแข็งให้กลายเป็นวัฒนธรรมแห่งความเชื่อใจ เรียนรู้ ปรับตัว และต่อยอดนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยี่ที่จะเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้ง

  1. ความวิตกกังวล ต่อการเข้ามาของ AI ป้องกันได้ด้วยการสื่อสาร การให้ความรู้ การสร้างพื้นที่ในการทำงานร่วมกัน ของทีมงาน และ AI
  2. AI Responsibilities และ AI Ethical เป็นสองเรื่องที่จะสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการนำ AI มาเป็นส่วนหนึ่งของ Digital Transformation
  3. การวัดผล ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของส่วนประกอบในการกำหนดทิศทาง และชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ AI ในโลกยุคปัจจุบัน


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.