มาร่วมกันสร้างแรงจูงใจแบบยั่งยืน ❘ A Cup of Culture Ep.577

Listen on :

แรงจูงใจ ใครๆ ก็อยากมี อยากเป็นและอยากให้คงอยู่ตลอดไป แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง ที่ทุกวันมีเรื่องราวต่างๆ มากมายเข้ามากระทบ ย่อมส่งผลต่อแรงจูงใจของตัวเรา และทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นในทางบวก หรือทางลบ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งแรงจูงใจจึงเป็นภารกิจสำคัญของหัวหน้าทีมและผู้นำที่ต้องหมั่นคิด หมั่นสังเกต และเข้าดำเนินการแก้ไขให้ทันท่วงที เพื่อให้พลังงานดีๆ ขององค์กรยังคงอยู่กับทีมของเราตลอดไป

  1. หัวหน้าทีมและผู้นำคือ กลไกสำคัญขององค์กรในการขับเคลื่อน ผลักดันวัฒนธรรมแห่งแรงจูงใจ
  2. 7 วิธีง่ายๆ ในการนำไปประเมินและประยุกต์ใช้กับองค์กรและทีมงาน
  3. 3 สิ่งต้องทำเมื่อ “ แรงจูงใจ” สั่นคลอน


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search