มาร่วมกันสร้างแรงจูงใจแบบยั่งยืน ❘ A Cup of Culture Ep.577

Listen on :

แรงจูงใจ ใครๆ ก็อยากมี อยากเป็นและอยากให้คงอยู่ตลอดไป แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง ที่ทุกวันมีเรื่องราวต่างๆ มากมายเข้ามากระทบ ย่อมส่งผลต่อแรงจูงใจของตัวเรา และทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นในทางบวก หรือทางลบ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งแรงจูงใจจึงเป็นภารกิจสำคัญของหัวหน้าทีมและผู้นำที่ต้องหมั่นคิด หมั่นสังเกต และเข้าดำเนินการแก้ไขให้ทันท่วงที เพื่อให้พลังงานดีๆ ขององค์กรยังคงอยู่กับทีมของเราตลอดไป

  1. หัวหน้าทีมและผู้นำคือ กลไกสำคัญขององค์กรในการขับเคลื่อน ผลักดันวัฒนธรรมแห่งแรงจูงใจ
  2. 7 วิธีง่ายๆ ในการนำไปประเมินและประยุกต์ใช้กับองค์กรและทีมงาน
  3. 3 สิ่งต้องทำเมื่อ “ แรงจูงใจ” สั่นคลอน


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.