BCG (Boston Consulting Group) ได้นำเสนอบทความที่ฉายภาพการตระเตรียมสำหรับการกลับไปสู่สภาวะการทำงานหลังช่วงวิกฤติ BCG มองว่าการพูดถึง New Normal หรือ The Future of Work ดูจะเร็วเกินไปในขณะที่ภาพอนาคตยังพลิกผันและยากที่จะคาดเดาได้ หนำซ้ำยังทำให้มองข้ามผลกระทบที่มีกับสภาวะที่ใกล้ตัวกว่านั้น (Present Reality)
.
.

โดยให้ชื่อมันว่า New Now โดยได้ย้ำถึงการจัดลำดับความสำคัญด้านองค์กรใหม่ 7 ประการ (เราจะนำเสนอในโอกาสต่อไป) ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เรื่องภาวะผู้นำ  ในภาวะรอยต่อของวิกฤตินี้ “ผู้นำในองค์กรควรจะโดดเด่นเรื่องการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นพอๆ กับความสามารถในการบริหาร” การมองอนาคตให้ออกและปรับลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างรวดเร็ว กลายเป็นคุณสมบัติที่ไม่มีไม่ได้
.
.

ซึ่งในบทความได้ใช้ภาพเปรียบเทียบกับ Head, Heart และ Hands ของผู้นำ
.

The Head

ความคลุมเครือไม่แน่นอนของอนาคต ทำให้การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของผู้นำเป็นเรื่องจำเป็นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ตัวอย่างที่ดี คือ การที่ Satya Nadella แห่ง Microsoft ได้เขียนemail ถึงพนักงานในเดือนมีนาคม และได้ย้ำถึงความจำเป็นที่คนทั้งโลกต้องพึ่งพาซอฟท์แวร์ในทุกๆ อุตสาหกรรมในทั่วทุกมุมโลก ตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนคือ Microsoft Teams โตถึง 500% ในประเทศจีนช่วงที่ผ่านมา ใน New Now หากองค์กรมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน จะช่วยให้พนักงานทุ่มสุดตัวได้ถูกทิศถูกทาง ผู้นำควรมีการทบทวนอยู่เป็นระยะและปกป้องวิสัยทัศน์อย่างระมัดระวัง
.
.

The Heart

องค์กรธุรกิจควรมีหน้าที่ดูแลส่วนร่วม มากกว่าแค่สนใจเฉพาะลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตัวเองเท่านั้น ในช่วงการแพร่กระจายอย่างหนักของเชื้อ Covid-19 บริษัทอย่าง Nike, LVMH (เจ้าของ Louise Vuitton)  และอีกหลายองค์กร ได้ปรับสายการผลิตจากสินค้าของตัวเองมาเป็นชุดและอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ ในที่สุดแล้วหน่วยธุรกิจและภาคสังคมต้องทำงานส่งเสริมกันแบบนี้อย่างแยกไม่ออก ในวิกฤติแบบนี้ นอกจากการใส่ใจในปัญหาของส่วนร่วมแล้ว องค์กรต้องใช้เป็นโอกาสในการดูแลความรู้สึกของพนักงาน จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกนพบว่าทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของผู้นำองค์กรลดลงมามากถึง 34%-48% ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา การสร้างความเห็นอกเห็นใจควรถูกกำหนดให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรให้ที่จำเป็นต้องปฏิบัติทั้งในช่วงปกติและในยามวิกฤติ
.
.

The Hands

ในวิกฤติจะไม่มีหอคอยงาช้างให้ผู้นำอีกต่อไป การลงมาพูดคุยสื่อสารสองทางกับทีมงานจะช่วยได้มากในยามวิกฤติ และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่การยกประเด็นปัญหาขึ้นมา การฟังคำแนะนำและฟีดแบ็คจากคนหน้างานอย่างสม่ำเสมอเสมือนเป็นเพื่อนคู่คิด (Thoughts Partner) เป็นเรื่องที่ต้องทำให้มากขึ้น บริษัท Siemens แก้ปัญหาการที่พนักงานทำงานกระจายตัวในหลายๆ พื้นที่ด้วยการสร้าง Virtual Café สำหรับทีม HR เพิ่อใช้ในการระดมสมอง ค้นหาข้อมูลและแชร์ข้อมูลกันและกันแบบไม่เป็นทางการ ทำให้เข้าถึงพนักงานได้อย่างรวดเร็ว และเกิดการมีส่วนร่วมของคนทั่วโลก ในช่วง New Now ผู้นำควรผ่อนคลายกฏระเบียบวิธีการและหันไปสนใจที่เป้าหมายเป็นหลัก
.
.

BCG ได้เห็นภาพจากลูกค้าที่นำองค์กรโดยใช้ Head Heart Hands ทั่วโลกที่เห็นผลในช่วงที่ธุรกิจกำลังตกหลุมอากาศนี้ และเห็นแนวโนมที่องค์กรเหล่านี้จะพลิกฟื้นกลับมาได้เปรียบในระยะยาว ใครจะรู้ 3 H นี้อาจจะเป็น new norm ของผู้นำทั่วโลกก็เป็นได้
.
.
A Cup of Culture
_________

แหล่งที่มาของบทความ

https://www.bcg.com/publications/2020/leadership-post-covid-19.aspx

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.