ภาวะผู้นำใน New Now

BCG (Boston Consulting Group) ได้นำเสนอบทความที่ฉายภาพการตระเตรียมสำหรับการกลับไปสู่สภาวะการทำงานหลังช่วงวิกฤติ BCG มองว่าการพูดถึง New Normal หรือ The Future of Work ดูจะเร็วเกินไปในขณะที่ภาพอนาคตยังพลิกผันและยากที่จะคาดเดาได้ หนำซ้ำยังทำให้มองข้ามผลกระทบที่มีกับสภาวะที่ใกล้ตัวกว่านั้น (Present Reality)
.
.

โดยให้ชื่อมันว่า New Now โดยได้ย้ำถึงการจัดลำดับความสำคัญด้านองค์กรใหม่ 7 ประการ (เราจะนำเสนอในโอกาสต่อไป) ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เรื่องภาวะผู้นำ  ในภาวะรอยต่อของวิกฤตินี้ “ผู้นำในองค์กรควรจะโดดเด่นเรื่องการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นพอๆ กับความสามารถในการบริหาร” การมองอนาคตให้ออกและปรับลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างรวดเร็ว กลายเป็นคุณสมบัติที่ไม่มีไม่ได้
.
.

ซึ่งในบทความได้ใช้ภาพเปรียบเทียบกับ Head, Heart และ Hands ของผู้นำ
.

The Head

ความคลุมเครือไม่แน่นอนของอนาคต ทำให้การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของผู้นำเป็นเรื่องจำเป็นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ตัวอย่างที่ดี คือ การที่ Satya Nadella แห่ง Microsoft ได้เขียนemail ถึงพนักงานในเดือนมีนาคม และได้ย้ำถึงความจำเป็นที่คนทั้งโลกต้องพึ่งพาซอฟท์แวร์ในทุกๆ อุตสาหกรรมในทั่วทุกมุมโลก ตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนคือ Microsoft Teams โตถึง 500% ในประเทศจีนช่วงที่ผ่านมา ใน New Now หากองค์กรมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน จะช่วยให้พนักงานทุ่มสุดตัวได้ถูกทิศถูกทาง ผู้นำควรมีการทบทวนอยู่เป็นระยะและปกป้องวิสัยทัศน์อย่างระมัดระวัง
.
.

The Heart

องค์กรธุรกิจควรมีหน้าที่ดูแลส่วนร่วม มากกว่าแค่สนใจเฉพาะลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตัวเองเท่านั้น ในช่วงการแพร่กระจายอย่างหนักของเชื้อ Covid-19 บริษัทอย่าง Nike, LVMH (เจ้าของ Louise Vuitton)  และอีกหลายองค์กร ได้ปรับสายการผลิตจากสินค้าของตัวเองมาเป็นชุดและอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ ในที่สุดแล้วหน่วยธุรกิจและภาคสังคมต้องทำงานส่งเสริมกันแบบนี้อย่างแยกไม่ออก ในวิกฤติแบบนี้ นอกจากการใส่ใจในปัญหาของส่วนร่วมแล้ว องค์กรต้องใช้เป็นโอกาสในการดูแลความรู้สึกของพนักงาน จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกนพบว่าทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของผู้นำองค์กรลดลงมามากถึง 34%-48% ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา การสร้างความเห็นอกเห็นใจควรถูกกำหนดให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรให้ที่จำเป็นต้องปฏิบัติทั้งในช่วงปกติและในยามวิกฤติ
.
.

The Hands

ในวิกฤติจะไม่มีหอคอยงาช้างให้ผู้นำอีกต่อไป การลงมาพูดคุยสื่อสารสองทางกับทีมงานจะช่วยได้มากในยามวิกฤติ และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่การยกประเด็นปัญหาขึ้นมา การฟังคำแนะนำและฟีดแบ็คจากคนหน้างานอย่างสม่ำเสมอเสมือนเป็นเพื่อนคู่คิด (Thoughts Partner) เป็นเรื่องที่ต้องทำให้มากขึ้น บริษัท Siemens แก้ปัญหาการที่พนักงานทำงานกระจายตัวในหลายๆ พื้นที่ด้วยการสร้าง Virtual Café สำหรับทีม HR เพิ่อใช้ในการระดมสมอง ค้นหาข้อมูลและแชร์ข้อมูลกันและกันแบบไม่เป็นทางการ ทำให้เข้าถึงพนักงานได้อย่างรวดเร็ว และเกิดการมีส่วนร่วมของคนทั่วโลก ในช่วง New Now ผู้นำควรผ่อนคลายกฏระเบียบวิธีการและหันไปสนใจที่เป้าหมายเป็นหลัก
.
.

BCG ได้เห็นภาพจากลูกค้าที่นำองค์กรโดยใช้ Head Heart Hands ทั่วโลกที่เห็นผลในช่วงที่ธุรกิจกำลังตกหลุมอากาศนี้ และเห็นแนวโนมที่องค์กรเหล่านี้จะพลิกฟื้นกลับมาได้เปรียบในระยะยาว ใครจะรู้ 3 H นี้อาจจะเป็น new norm ของผู้นำทั่วโลกก็เป็นได้
.
.
A Cup of Culture
_________

แหล่งที่มาของบทความ

https://www.bcg.com/publications/2020/leadership-post-covid-19.aspx

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search