ภัยเงียบของวัฒนธรรมองค์กรแบบ “โลกสวย”

คุณเคยเข้าร่วมการประชุมที่ไม่เหมือนการประชุมไหม? ทุกคนพูดจาดีและเห็นพ้องต้องกันในห้องประชุม แต่กลับไม่มีใครแสดงความเห็นหรือวิจารณ์ ทำให้ต้องจบลงอย่างลวกๆ สถานการณ์เช่นนี้เป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นจากการมีวัฒนธรรมองค์กรแบบ “โลกสวย” เพราะในหลาย ๆ ครั้งก็เป็นเพียงการที่ผู้นำใช้ความสุภาพเพื่อฉาบบาง ๆ ทับความกลัวที่ซ้อนอยู่ด้านล่าง แม้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเช่นนี้จะทำให้เกิดภาพความปรองดองและเห็นพ้องต้องกันภายในองค์กร แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับมีความผิดปกติคุกรุ่นอยู่ข้างใต้ซึ่งจะทำให้องค์กรขาดการสื่อสารอย่างจริงใจ ความกล้าหาญทางปัญญา นวัตกรรมใหม่ๆ และภาระความรับผิดชอบ⁣

🔸 ทำไมองค์กรต่าง ๆ ถึงต้องการทำให้เกิด “โลกที่สวยงาม”⁣
— ส่วนใหญ่แล้วความพยายามให้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบโลกสวยมักเกิดขึ้นมาด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ของผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและได้รับการยอมรับ เพื่อผนวกคนในองค์กรที่มีความแตกต่างเข้าด้วยกัน เพื่อแสดงถึงการเชื่อฟังคำสั่งของคนที่ตำแหน่งสูงกว่า หรือเพื่อกระตุ้นพนักงาน⁣

🔸ผลเสียของการมีวัฒนธรรมองค์กรแบบ “โลกสวย”⁣
— ผลกระทบทางลบของความโลกสวยไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เกิดความยุ่งยากในการทำงาน แต่อาจเป็นหายนะครั้งใหญ่สำหรับองค์กรเลยทีเดียว โดยผลกระทบเหล่านั้นได้แก่⁣

▪ ก่อให้เกิดวิกฤติ ⁣
ในองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบโลกสวย ความเชื่องช้าทำให้องค์กรไม่สามารถปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงที ผู้คนมักจะรอให้ปัญหาหาใหญ่เกินกว่าจะมองข้ามถึงค่อยคิดจะแก้ไข⁣

▪ ขัดขวางการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ⁣
การเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่เป็นตัวทำลายสิ่งเดิมที่เป็นอยู่เสมอ การคิดค้นสิ่งใหม่ๆยังเป็นกระบวนการทางสังคมที่ต้องอาศัยความคิดที่แตกต่างและการสนทนาแลกเปลี่ยนอย่างกล้าหาญตรงไปตรงมา แต่ความโลกสวยเป็นตัวทำลายกระบวนการดังกล่าว เพราะมันสามารถปิดปากคนทำให้ทีมที่เต็มไปด้วยคนที่มีความสามารถกลายเป็นกลุ่มที่ทำงานอย่างบกพร่อง⁣

▪ สิ้นเปลืองพรสวรรค์⁣
คนที่มีพรสวรรค์มักต้องการจะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับองค์กร พวกเขามักต้องการวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อให้พวกเขาต้องพยายามท้าทายสิ่งเดิมๆที่เป็นอยู่และมีคนคอยบอกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันผิดจากสิ่งที่เป็นปกติอยู่เสมอ การทำแบบนั้นจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ท่ามกลางวัฒนธรรมองค์กรแบบโลกสวยนั้น ทุกคนจะปล่อยให้พวกเขาทำสิ่งที่ต้องการและจบลงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น⁣

▪ ตัดสินใจอย่างเชื่องช้า⁣
ท่ามกลางวัฒนธรรมองค์กรแบบโลกสวยนั้น การพูดอย่างตรงไปตรงมาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยอมรับไม่ได้จึงทำให้การปรึกษาหารือและพิจารณาเพื่อดำเนินการตัดสินใจนั้นตื้นเขินและเชื่องช้า หรือแม้แต่เป็นไปในลักษณะที่ทุกคนเห็นพยายามพ้องต้องกันไปหมดจนทำให้จบลงที่การตัดสินใจที่ผิดพลาด⁣

▪ ทำให้คนเรียนรู้ที่จะสิ้นหวัง⁣
วัฒนธรรมองค์กรแบบโลกสวยมักมุ่งสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเฉื่อยชาไม่ตอบโต้ และความรู้สึกสิ้นหวัง ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่จะลดทอนศักยภาพขององค์กร ⁣

▪ ยอมปิดปากเงียบมากกว่าลุกขึ้นมาท้าทาย⁣
เมื่อเกิดปัญหา ผู้คนในสภาพแวดล้อมเช่นนี้มักเลือกที่จะยอมแพ้และปิดปากมากกว่าที่จะก้าวออกมาท้าทายเพื่อทำให้สถานการณ์ดีขึ้น⁣

🔸 วิธีการต่อกรกับ “โลกสวย”⁣
— คุณสามารถใช้กลยุทธต่างๆเหล่านี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้น “การปฏิบัติดี” ไม่ใช่ “โลกสวย”⁣

 1. บอกความคาดหวัง มาตรฐาน และรูปแบบของการประชุมให้ชัดเจน⁣
  ความกำกวมคือสิ่งที่เป็นปัญหา ฉะนั้น คุณควรทำให้ทุกคนรู้ว่าคุณคาดหวังให้ทุกคนปฏิบัติต่อกันอย่างไร คุณควรแสดงออกให้ชัดเจนว่าคุณต้องการความจริงใจ ความเห็นที่ตรงไปตรงมา และคำถามที่ท้าทาย และเมื่อมีการจัดประชุมก็ควรระบุอย่างชัดเจนถึงรูปแบบและผลลัพธ์ที่คุณตั้งใจอยากจะให้เกิดจากการประชุมนั้น⁣
 2. ท้าทายสิ่งเดิมๆ ที่คุณสร้างมาเองอย่างเปิดเผย⁣
  หากคุณไม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ก็อย่าคาดหวังว่าจะมีใครกล้าพอที่จะทำ คุณต้องเป็นผู้ริเริ่ม ทำให้เห็นว่าคุณเองมีด้านอ่อนแอและผิดพลาดได้ และแสดงให้ทุกคนเห็นว่าความจริงใจเป้นสิ่งที่ดี⁣
 3. ปกป้องคนที่จริงใจ⁣
  หากใครมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและพูดอย่างตรงไปตรงมา คุณต้องปกป้องเขา พูดชมเชยเขาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกคนอื่นเยาะเย้ย เมื่อคุณสนับสนุนให้เกิดการถกเถียงแลกเปลี่ยนอย่างจริงใจ สิ่งนี้จะเริ่มกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่⁣
 4. จัดการกับปัญหาการทำงานทันที⁣
  หากคุณไม่จัดการกับปัญหาการทำงานของพนักงานที่เกิดขึ้น นั่นแปลว่าคุณกำลังปล่อยผ่านความผิดพลาดนั้น หากคุณลังเลที่จะจัดการ นั่นคือการสร้างความสับสนให้ผู้อื่น ฉะนั้นคุณควรจะเรียกบุคคลคนนั้นเข้ามาคุยส่วนตัวด้วยความสุภาพ⁣


  A Cup of Culture⁣
  ———–⁣
  วัฒนธรรมองค์กร⁣
  corporate culture⁣
  organizational culture⁣
  .
  .
  >>>แหล่งที่มา⁣

https://hbr.org/2021/06/the-hazards-of-a-nice-company-culture⁣

.
.
>>>

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search