ฟังเพลินเรื่องวัฒนธรรมองค์กรด้วย 12 พอดแคสต์


Peter F. Drucker ได้กล่าวไว้ว่า “Culture eats strategy for breakfast” แปลว่า ไม่ว่าคุณจะมีกลยุทธ์ที่ดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าปัจจัยในเชิงของบุคคลโดยเฉพาะ #ด้านวัฒนธรรมองค์กร ไม่ได้สนับสนุน ไม่ดึงดูดให้คนเข้ามีมาส่วนร่วม และไม่เอื้ออำนวยกับแผนกลยุทธ์นั้นๆ โอกาสที่องค์กรจะประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้ยาก!วันนี้ A Cup of Culture ได้รวบรวม 12 พอดแคสต์เรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ฟังเพลิน ย่อยง่าย และเคลียร์ชัดตรงประเด็น มาฝากคุณผู้ฟังเป็นของขวัญวันปีใหม่สำหรับองค์กรที่กำลังตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นในปี 2024 และสำหรับองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรอยู่แล้วในการกลับมาทบทวน⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
1) บทเรียนสำคัญ 4 ข้อ ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้น และในขณะเดียวกันเราก็พบความล้มเหลวที่อาจจะไม่เหมาะกับบริบทของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในประเทศไทย ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
2) ตัวแปรสำคัญในการตัดสินว่าองค์กรนั้นๆ จะสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำเร็จหรือไม่? คือ “ผู้นำ” ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
3) ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Key Success Factor ตัวสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรคือ “ความจริงจังของผู้บริหาร” ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
4) ผู้บริหารตั้งแต่ CEO ลงมาถึง C Level คนกลุ่มนี้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรโดยตรง แต่ลองคิดดูดีๆ ถ้าคนที่อยู่ตรงกลาง เช่น ระดับฝ่าย แผนก หัวหน้าทีม ไม่ได้รับช่วงต่อ ไม่ได้เป็นแบบอย่างต่อเนื่องไปถึงคนปลายทาง วัฒนธรรมองค์กรก็ไม่มีทางเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นบทบาทของผู้จัดการจึงสำคัญมากๆ เช่นเดียวกัน ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
5) หลายคนอาจตั้งคำถามว่า การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นแค่ Feel good factor เท่านั้นเองหรือเปล่าสำหรับองค์กร มันมีความจำเป็น มีผลต่อตัวเลขทางธุรกิจจริงๆ หรือเปล่า? ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
6) ในโลกยุคดิจิตัลที่มีการติดต่อกันแทบจะตลอดเวลา มันไม่มีองค์ประกอบไหนที่สำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรมากกว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็น่าแปลกใจที่ธุรกิจจำนวนมากประสบปัญหาพื้นฐานนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และขาดขวัญกำลังใจ ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
7) วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่สามารถดึงมาได้ทั้งข้อดี และข้อเสียของพนักงานเรา วัฒนธรรมองค์กรที่ดีช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ productivity ในขณะที่ Culture แย่ ๆ ทำลายขวัญกำลังใจ ส่งเสริมการลาออก และการละเลยงาน ทั้งหมดนี้เรารู้กันอยู่แล้ว แต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้วัฒนธรรมองค์กรที่ดีแตกต่างจากที่แย่ ? ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
8) คำถามที่เราถูกถามมากที่สุดคือ “เราจะวัดผลของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรมาถูกทางหรือไม่?” ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
9) คำว่า “ตัวตนขององค์กร” หมายถึง การที่องค์กรยึดมั่นกับ Mission และ Core Value รวมถึง Culture ขององค์กรแบบไม่ประณีประนอม ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
10) วัฒนธรรมในที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องสำคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาโดยรวมขององค์กร สามารถเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน productivity และ employee retention ได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อประกอบการของบริษัท การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวกต้องใช้วิธีการแบบองค์รวม ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
11) หัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการปรับตัวคือ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความตั้งใจอย่างดีที่สุด+การลงทุนจำนวนมาก แต่ผลลัพธ์ที่ตามมากลับไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเท่าไหร่นัก ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
12) “การประชุม” กับ “คนทำงาน” ดูจะเป็นของคู่กันที่แยกจากกันยากเหลือเกิน เราใช้เวลามากกว่าครึ่งหนึ่งของวันไปกับการประชุม ซึ่งการประชุมที่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นตัวสะท้อนภาพของ “วัฒนธรรมองค์กร” ที่เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะถูกออกแบบอย่างตั้งใจหรือถูกปล่อยปะละเลยสะท้อนผ่าน 5 พฤติกรรม ➾ ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
corporateculture ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
organizationalculture ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
.
.

วัฒนธรรมองค์กรด้วย 12 พอดแคสต์
arm
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search