ฟังเพลินเรื่องวัฒนธรรมองค์กรด้วย 12 พอดแคสต์


Peter F. Drucker ได้กล่าวไว้ว่า “Culture eats strategy for breakfast” แปลว่า ไม่ว่าคุณจะมีกลยุทธ์ที่ดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าปัจจัยในเชิงของบุคคลโดยเฉพาะ #ด้านวัฒนธรรมองค์กร ไม่ได้สนับสนุน ไม่ดึงดูดให้คนเข้ามีมาส่วนร่วม และไม่เอื้ออำนวยกับแผนกลยุทธ์นั้นๆ โอกาสที่องค์กรจะประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้ยาก!วันนี้ A Cup of Culture ได้รวบรวม 12 พอดแคสต์เรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ฟังเพลิน ย่อยง่าย และเคลียร์ชัดตรงประเด็น มาฝากคุณผู้ฟังเป็นของขวัญวันปีใหม่สำหรับองค์กรที่กำลังตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นในปี 2024 และสำหรับองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรอยู่แล้วในการกลับมาทบทวน⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
1) บทเรียนสำคัญ 4 ข้อ ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้น และในขณะเดียวกันเราก็พบความล้มเหลวที่อาจจะไม่เหมาะกับบริบทของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในประเทศไทย ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
2) ตัวแปรสำคัญในการตัดสินว่าองค์กรนั้นๆ จะสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำเร็จหรือไม่? คือ “ผู้นำ” ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
3) ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Key Success Factor ตัวสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรคือ “ความจริงจังของผู้บริหาร” ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
4) ผู้บริหารตั้งแต่ CEO ลงมาถึง C Level คนกลุ่มนี้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรโดยตรง แต่ลองคิดดูดีๆ ถ้าคนที่อยู่ตรงกลาง เช่น ระดับฝ่าย แผนก หัวหน้าทีม ไม่ได้รับช่วงต่อ ไม่ได้เป็นแบบอย่างต่อเนื่องไปถึงคนปลายทาง วัฒนธรรมองค์กรก็ไม่มีทางเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นบทบาทของผู้จัดการจึงสำคัญมากๆ เช่นเดียวกัน ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
5) หลายคนอาจตั้งคำถามว่า การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นแค่ Feel good factor เท่านั้นเองหรือเปล่าสำหรับองค์กร มันมีความจำเป็น มีผลต่อตัวเลขทางธุรกิจจริงๆ หรือเปล่า? ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
6) ในโลกยุคดิจิตัลที่มีการติดต่อกันแทบจะตลอดเวลา มันไม่มีองค์ประกอบไหนที่สำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรมากกว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็น่าแปลกใจที่ธุรกิจจำนวนมากประสบปัญหาพื้นฐานนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และขาดขวัญกำลังใจ ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
7) วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่สามารถดึงมาได้ทั้งข้อดี และข้อเสียของพนักงานเรา วัฒนธรรมองค์กรที่ดีช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ productivity ในขณะที่ Culture แย่ ๆ ทำลายขวัญกำลังใจ ส่งเสริมการลาออก และการละเลยงาน ทั้งหมดนี้เรารู้กันอยู่แล้ว แต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้วัฒนธรรมองค์กรที่ดีแตกต่างจากที่แย่ ? ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
8) คำถามที่เราถูกถามมากที่สุดคือ “เราจะวัดผลของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรมาถูกทางหรือไม่?” ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
9) คำว่า “ตัวตนขององค์กร” หมายถึง การที่องค์กรยึดมั่นกับ Mission และ Core Value รวมถึง Culture ขององค์กรแบบไม่ประณีประนอม ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
10) วัฒนธรรมในที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องสำคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาโดยรวมขององค์กร สามารถเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน productivity และ employee retention ได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อประกอบการของบริษัท การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวกต้องใช้วิธีการแบบองค์รวม ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
11) หัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการปรับตัวคือ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความตั้งใจอย่างดีที่สุด+การลงทุนจำนวนมาก แต่ผลลัพธ์ที่ตามมากลับไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเท่าไหร่นัก ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
12) “การประชุม” กับ “คนทำงาน” ดูจะเป็นของคู่กันที่แยกจากกันยากเหลือเกิน เราใช้เวลามากกว่าครึ่งหนึ่งของวันไปกับการประชุม ซึ่งการประชุมที่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นตัวสะท้อนภาพของ “วัฒนธรรมองค์กร” ที่เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะถูกออกแบบอย่างตั้งใจหรือถูกปล่อยปะละเลยสะท้อนผ่าน 5 พฤติกรรม ➾ ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
corporateculture ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
organizationalculture ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
.
.

วัฒนธรรมองค์กรด้วย 12 พอดแคสต์
arm
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.