พนักงาน GenZ ยังต้องการการเทรนนิ่งอยู่หรือไม่?

กลุ่มคน Gen Z ที่มีอายุมากที่สุด (24-26 ปี) กำลังเริ่มต้นก้าวเท้าเข้าสู่องค์กรและเริ่มต้นเส้นทางอาชีพของพวกเขาในปัจจุบัน ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตลอดไปจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้กลุ่มคน Gen Z แตกต่างอย่างมากจากคนรุ่นก่อนๆ (แม้แต่กับกลุ่มคนที่ใกล้ที่สุดอย่างคน GenY) รวมไปถึงความต้องการและความคาดหวังของพนักงาน Gen Z ในด้านอาชีพและการเรียนก็มีความแตกต่างหลากหลายไม่แพ้กัน ซึ่งหมายความว่าการฝึกอบรมพนักงาน การจัด Workshop กับพนักงานกลุ่มนี้อาจมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มขึ้น

คำถามที่น่าสนใจคือ ในเมื่อความรู้ทุกอย่างในปัจจุบันอยู่ในมือถือของคน Gen Z หมดแล้ว พนักงาน GenZ ยังต้องการ Workshop หรือ Training อยู่หรือไม่? และนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้…

—————-


1. การใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบเฉพาะขององค์กร

คน Gen Z มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล (โดยสายเลือด) เพราะพวกเขาเกิดและเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย แม้ว่าพวกเขาอาจมีทักษะด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง แต่พนักงาน Gen Z ก็อาจยังต้องการการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบเฉพาะขององค์กรอยู่ดี


2. การพัฒนา Soft Skills ยังเป็นสิ่งจำเป็น

ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ และความสามารถในการปรับตัว มีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกธุรกิจ ในขณะที่พนักงาน Gen Z บางคนอาจมีทักษะเหล่านี้โดยธรรมชาติ แต่เวิร์กช็อปสามารถช่วยขัดเกลาและพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้แข็งแกร่งต่อไปได้


3. การปฏิสัมพันธ์ข้ามวัย (Cross-Generational Interaction)

การจัดวิร์คช็อปที่ส่งเสริมความเข้าใจที่ดีขึ้นและการทำงานร่วมกันระหว่างรุ่นหรือช่วงวัยที่แตกต่างกันในที่ทำงาน ยังคงเป็นประโยชน์กับพนักงาน Gen Z อยู่ โดยเฉพาะในด้านมุมมองความคิดเห็น รวมถึงวิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


4. การเทรนนิ่งทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ

ความเป็นผู้นำในปัจจุบันไม่ใช่แค่เพียงทำงานเก่งหรือทำงานอยู่กับองค์กรนี้มานานแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังต้องการทักษะการบริหารจัดการทีมงาน (Team management) ความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Making) รวมไปถึงการบริหารอารมณ์ (Emotion Management) ก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่


5. การเทรนนิ่งเรื่องความหลากหลาย

พนักงาน Gen Z มีแนวโน้มที่จะมีความหลากหลายและตระหนักถึงสังคมมากขึ้น การฝึกอบรมที่ส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการรวมเป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานสามารถทำให้สอดคล้องไปกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรได้


6. สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี

พนักงาน Gen Z ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต การจัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการจัดการความเครียด การสร้างความยืดหยุ่น และรักษาการบูรณาการชีวิตการทำงานที่ดีอาจเป็นประโยชน์กับพวกเขา


บทสรุป — การจัด Workshop หรือการ Training พนักงาน Gen Z เป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่การที่องค์กรสามารถบรรลุความท้าทายนั้นได้สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับพนักงานทั้งหมดรวมถึงการเติบโตขององค์กรด้วย ดังนั้น การเลือกและปรับการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของพนักงาน Gen Z ไม่เพียงแต่ทำให้พนักงาน Gen Z มีส่วนร่วม แต่ยังช่วยให้องค์กรของคุณเตรียมพร้อมที่จะเป็นสถานที่ทำงานแห่งอนาคตได้อีกด้วย

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

References:
https://www.talentlms.com/blog/training-gen-z-employees/
https://www.deskbird.com/blog/gen-z-in-the-workplace
https://www.linkedin.com/pulse/what-do-gen-z-want-from-workplace-like-minded-females/
arm
arm

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search