ผู้นำแบบ Work-Life Balance (เค้าทำแบบนี้นี่เอง)

ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน วัฒนธรรมการทำงานแบบสัปดาห์ละ 80 ชั่วโมง เฉกเช่นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอย่าง Elon Musk และ Tim Cook ดูเหมือนจะกลายเป็น gold standard สำหรับผู้นำที่แสวงหาความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่อัตรา burnout เพิ่มสูงขึ้นและความพึงพอใจในงานลดลง เครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ก็เกิดขึ้น… “ตารางการทำงานแบบ always on เป็นหนทางเดียวสู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จจริงหรือไม่?”


ในขณะเดียวกันมีผู้นำและองค์กรสายพันธุ์ใหม่หลายแห่งกำลังลุกขึ้นมาท้าทายบรรทัดฐานนี้ ซึ่งก็พิสูจน์ให้เห็นการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานนั้นไม่เพียงเป็นไปได้เท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อ wellbeing ของแต่ละบุคคลและประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโดยรวมอีกด้วย


….จุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์….


Jessica DeGroot ผู้ก่อตั้ง ThirdPath Institute เป็นหัวหอกในการเปลี่ยนแปลงนี้ สถาบันของเธอตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง จึงส่งเสริม community ที่ผู้นำระดับสูงจากบริษัทที่มีชื่อเสียงมากมายมาร่วมแบ่งปันกลยุทธ์ในการสร้างสมดุลย์การทำงานและชีวิตส่วนตัวเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ “vacation checklist” ที่คัดสรรแล้ว ไปจนถึงแนวทางเชิงรุกสำหรับช่วงเวลาทำงานที่เงียบสงบและมีสมาธิ ผู้นำเหล่านี้กำลังบุกเบิกโมเดลที่สมดุลเพื่อความสำเร็จในระยะยาว ซึ่งประเด็นสำคัญที่สามารถนำไปปฏิบัติได้:


1) ยอมที่จะยืดหยุ่น:

ดังที่ Ivan Axelrod แสดงให้เห็น ผู้นำสามารถบรรลุความสมดุลโดยส่งเสริมการทำงานที่ยืดหยุ่นและทำงาน remote work การเปลี่ยนแปลงของ Axelrod ไปใช้โมเดลนี้ทำให้ยอดการลาออกลดลง เพิ่มขวัญกำลังใจ และเพิ่มผลผลิต

Key takeaway: พิจารณานำไปใช้หรือสนับสนุนชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นและ remote work ในองค์กรของคุณ


2) จัดลำดับความสำคัญและมอบหมาย:

ผู้นำอย่าง Michelle Hickox คิดใหม่ทำใหม่กับโครงสร้างการทำงานแบบดั้งเดิม โดยให้ความสำคัญกับครอบครัวของเธอในช่วงฤดูร้อน โดยไม่กระทบต่อเส้นทางอาชีพของเธอ

Key takeaway: ระบุลำดับความสำคัญของคุณและอย่าลังเลที่จะมอบหมายงานหรือเจรจากำหนดการของคุณกับงานเหล่านั้น


3) ประเมินตารางเวลาเสมอๆ:

แนวทางของ Will Rowe ในการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานเกี่ยวข้องกับการประเมินตารางงานของเขาทุกสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องครอบครัวจะไม่ถูกละเลย

Key Takeaway: ประเมินตารางเวลาของคุณเป็นประจำ หากเรื่องส่วนตัวขัดแย้งกับงาน ให้หาวิธีจัดกำหนดการใหม่หรือมอบหมายงาน


4) เน็ตเวิร์คกับเพื่อนที่คล้ายกัน:

Hickox พบป่ะกับคนที่ช่วยตอกย้ำความเชื่อในการสมดุลชีวิตและการทำงาน

Key Takeaway: ค้นหาหรือสร้างกลุ่มที่สนับสนุนการแบ่งปันและร่วมแนวทางชีวิตการทำงานที่สมดุล


5) ยืนหยัดเป็นแบบอย่าง:

หากคุณอยู่ในตำแหน่งผู้นำ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดแนวทางให้กับทีมของคุณ ผู้นำอย่าง Susan Wojcicki จาก YouTube เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่พร้อมทั้งทำมื้อเย็นให้ที่บ้านไปด้วย

Key Takeaway: เป็นแบบอย่างในสิ่งที่คุณอยากเห็น ใช้นโยบายที่ส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานและเป็นทำเป็นตัวอย่างแบบเสมอต้นเสมอปลาย


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#organizationalculture
.
.

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search