ผู้นำแบบผู้รับใช้ (Servant leadership) คืออะไร? นำทีมได้จริงหรอ?


อำนาจอาจทำให้ผู้นำหลาย ๆ คนเสพติดผลลัพธ์และการควบคุม ซึ่งทำให้พวกเขาเหล่านั้นมองพนักงานของตัวเองเป็นแค่เส้นทางไปสู่ผลลัพธ์ และเมื่อเป็นเช่นนั้น พนักงานก็จะจมอยู่กับความกลัว ความกลัวที่จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ความกลัวที่จะไม่ได้โบนัส หรือความกลัวที่จะล้มเหลว ทำให้พวกเขาเริ่มมีทัศนคติเชิงลบและไม่มีแรงผลักดันในการเรียนรู้และทดลองสิ่งใหม่ ๆ 


การเป็นผู้นำแบบ top-down เช่นนี้มันล้าสมัยและไม่มีประสิทธิภาพ การให้ความสำคัญกับการควบคุมและเป้าหมายมากกว่าคนในองค์กรจะทำให้การได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากมากขึ้น 


ดังนั้น กุญแจสำคัญคือการช่วยให้คนในองค์กรรู้สึกว่าตัวเองมีเป้าหมาย กระตือรือร้น และมีพลัง เพื่อให้พวกเขาดึงเอาความสามารถที่ตัวเองมีออกมาทำงานได้อย่างเต็มที่


หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดคือการมีแนวคิดการเป็น “ผู้นำแบบผู้รับใช้” (Servant leadership) ซึ่งคือการที่ผู้นำมองว่าบทบาทหลักของตัวเองคือการรับใช้พนักงานผ่านการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสสำเร็จและเติบโต การเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้คือการกล้าที่จะยอมรับว่าคุณสามารถได้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของคนที่มีอำนาจน้อยกว่าตน ผู้นำประเภทนี้จะคอยแสวงหาไอเดียและการมีส่วนร่วมใหม่ ๆ จากพนักงานที่พวกเขารับใช้ นี่เป็นวิธีการที่ผู้นำสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้ตามได้ดึงเอาความสามารถของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ 


แล้วการจะเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ต้องทำอย่างไรล่ะ?


1) ถามพนักงานว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างให้พวกเขาสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นและรับฟัง


แทนที่คุณจะเป็นคนบอกพนักงานว่าต้องทำงานอย่างไรให้ดีขึ้น ให้คุณเริ่มจากการถามพวกเขาว่าคุณสามารถช่วยให้พวกเขาทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย ๆ พื้นฐาน แต่อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ นี่เป็นเพราะพนักงานที่เป็นคนลงมือทำงานจริง ๆ ในองค์กรของคุณมักจะรู้มากกว่าคุณว่าต้องทำงานอย่างไรให้ออกมาดี หากคุณเคารพไอเดียของพวกเขาและสนับสนุนให้พวกเขาลองแนวทางใหม่ ๆ คุณจะสามารถกระตุ้นให้พวกเขาดึงเอาความสามารถตัวเองมาใส่ในงานได้มากยิ่งขึ้น


2) สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้พนักงานได้ลองคิดหาไอเดียใหม่ ๆ


บางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้นำสามารถทำในฐานะผู้รับใช้พนักงานและองค์กรคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยหรือพื้นที่ความเสี่ยงต่ำที่พนักงานสามารถใช้ในการทดลองไอเดียของตัวเอง การสร้างพื้นที่นี้จะเป็นการช่วยสนับสนุนให้พนักงานขยายขอบเขตของตัวเองออกไป


3) มี Mindset ของการแสดงความเคารพและอ่อนน้อมถ่อมตน


ผู้นำส่วนใหญ่มักมองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของคนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพวกเขา โดยเฉพาะพนักงานระดับล่าง ๆ แต่เมื่อผู้นำรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน แสดงความเคารพ และคอยถามพนักงานว่าตัวเองสามารถช่วยอะไรได้บ้างเพื่อพัฒนาองค์กร การมีทัศนคติเช่นนี้จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างเห็นได้ชัด และนอกจากประโยชน์ในแง่ของผลลัพธ์ในองค์กรที่ดีขึ้น การเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ยังเป็นการปฏิบัติตนในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ดีขึ้น


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Servant leadership
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search