ปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่ยุค 2022

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีต้องอาศัย 3 องค์ประกอบ เริ่มจาก Mission หรือ พันธกิจ ซึ่งหมายถึงคือเหตุผลการมีอยู่ขององค์กร ต่อมาคือ Vision หรือวิสัยทัศน์ที่หมายถึงสิ่งที่องค์กรเราอยากจะเป็น และสุดท้ายคือ Core Values หรือคุณค่าที่ยึดถือ ที่สื่อถึงวิถีการทำงานที่ยึดถือร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่เส้นชัย ทั้ง 3 องค์กรประกอบสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรแต่ก็ไม่ใช่อะไรที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ เพราะเมื่อสภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนไป องค์กรเองก็ต้องปรับตัวเช่นกัน⁣⁣
⁣⁣
โดยเฉพาะ ณ ขณะนี้ที่เรากำลังมองไปยังอนาคต และพยายามวาดภาพของ New Normal ตอนนี้อาจจะเป็นเวลาที่ดีที่องค์กรเราจะมานั่งคุยกันใหม่อีกครั้ง เพื่อตอบคำถามให้ได้ว่าในโลกที่เปลี่ยนไปแล้วนี้ อะไรคือเหตุผลของการมีอยู่ของเรา เพราะด้วยความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้น แน่นอนว่าบริบทการทำงานของเรานั้นก็เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ในด้านของเทรนด์ธุรกิจ แต่รวมไปถึงสิ่งที่คนเราให้ความสำคัญมากขึ้น เช่น ความยืดหยุ่น และความหลากหลาย รวมไปถึงความต้องการของลูกค้า และพนักงานที่เปลี่ยนไปที่ส่งผลต่อการมีอยู่ขององค์กรเรา⁣⁣
⁣⁣
นั่นเป็นที่มาของโจทย์ในวันนี้ของเรา ที่เราจะมาดูกันว่าถ้าองค์กรอยากที่จะทบทวน Mission, Vision และ Core Values กันอีกสักครั้งนั้น เราจะทำได้อย่างไรบ้าง ?⁣⁣
⁣⁣
เริ่มต้นจากสิ่งสำคัญของทั้ง 3 องค์ประกอบที่ต้องเกิดขึ้นคือ เหล่าผู้นำองค์กรต้องเป็นเจ้าของมัน นั่นทำให้กระบวนการที่มาที่ไปของทั้ง Mission, Visions และ Core Values นั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วม และในขณะเดียวกันทุก ๆ คนในองค์กรต้องได้มีส่วนร่วมกับกระบวนการนี้ไม่มากก็น้อยเช่นกัน โดยสามารถเริ่มต้นได้จากการชวนผู้นำองค์กรมาคุยกันด้วยโจทย์ต่อไปนี้⁣⁣
⁣⁣
::::::::::::::::::⁣⁣
⁣⁣

Mission ✴️⁣⁣

⁣⁣
เปรียบเสมือนดาวนำทางว่าเราจะพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรไปในทิศทางไหน และเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถพูดได้ตรงกันว่ากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางนี้⁣⁣

 • อะไรคือจุดมุ่งหมายสำคัญของงานของเรา ที่ทุกคนกำลังทำร่วมกันอยู่ ?⁣⁣
 • ทำไมองค์กรเราถึงต้องมีอยู่ และทำสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ ?⁣⁣
  ⁣⁣

Vision ✴️⁣⁣

⁣⁣
ภาพของความสำเร็จที่เกิดจากองค์กรของเรา และเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรากำลังมาถูกทางหรือไม่ ดังนั้นจึงควรเป็นอะไรที่ทั้งยิ่งใหญ่ และเป็นไปได้จริง นั่นหมายความว่าองค์กรควรตั้งเป้าหมายที่กล้า และไกล แต่ในขณะเดียวกันต้องเป็นสิ่งที่ตัวองค์กรสามารถทำให้สำเร็จได้⁣⁣

 • อะไรคือสิ่งที่เราหวังว่าจะทำสำเร็จไปด้วยกัน ?⁣⁣
 • เราหวังว่าการที่เราทำงานร่วมกันนี้จะสร้างอะไรให้เกิดขึ้น ?⁣⁣
  ⁣⁣

Core Values ✴️⁣⁣

⁣⁣
เปรียบเสมือนหลักการขององค์กร เป็นตัวบ่งบอกถึงสิ่งที่ถูกต้องสำหรับองค์กรเรา และเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับ และยึดมั่นร่วมกันและคอยเป็นบรรทัดฐานให้กันและกัน⁣⁣

 • มีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งสำคัญต่อต่อวิถีทำงานร่วมกันของเรา ?⁣⁣
 • มีหลักการอะไรที่สำคัญบ้างต่อการทำงานกับลูกค้า ?⁣⁣
 • ในสองคำถามแรกนี้มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ?⁣⁣
 • มีอะไรบ้างที่ไม่เข้ากับปัจจุบันแล้ว ?⁣⁣
 • มีอะไรใหม่ที่เราควรรับเพิ่มเข้ามาไหม ?⁣⁣
  ⁣⁣

เราสามารถตั้งโจทย์นี้ในการเปิดบทสนทนากับผู้บริหารเป็นการเริ่มต้น และปล่อยให้บทสนทนาค่อย ๆ ลงลึกขึ้น และอาจจะสามารถนำไปสู่การขอความคิดเห็น หรือข้อมูลเพิ่มเติมจากคนอื่น ๆ ในองค์กร เพื่อมาพูดคุยกันต่อเพื่อให้สุดท้ายแล้วคำตอบควรที่จะออกมาเป็นอะไรที่เรียบง่าย น่าจดจำ และเป็นความจริง⁣⁣
⁣⁣
โดย Mission และ Vision ควรที่จะเป็นประโยค 1 ประโยคที่สามารถจดจำได้ง่ายเพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้บ่อย ๆ ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นประโยคที่แปลกใหม่ หรือเป็นคำคมอะไรมากมาย เพียงแค่ต้องสะท้อนถึงสิ่งที่องค์กรเป็นจริง ๆ⁣⁣
⁣⁣
และ Core Values สามารถเป็นกลุ่มของคำ หรือวลีง่าย ๆ ที่เช่นเดียวกันกับ Mission และ Vision คือไม่ต้องแปลกใหม่ หรือคม แต่ต้องน่าจดจำ และมีความหมายกับองค์กรเรา⁣⁣
⁣⁣
ด้วยโจทย์เหล่านี้แล้วผู้นำในองค์กรควรที่จะหาทางออกแบบวิธีการในการให้ทุก ๆ คนในองค์กรมีส่วนในการให้คำตอบกับโจทย์เหล่านี้ และก็หาทางนำคำตอบสุดท้ายที่ได้มาสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรในแบบของตัวเอง โดยใช้หลักการเดียวกันกับที่ Michelangelo เคยกล่าวไว้ว่า “หินทุกก้อนนั้นมีรูปปั้นซ่อนอยู่เสมอ และเป็นหน้าที่ของจิตรกรที่จะต้องหาให้เจอ” เพราะวัฒนธรรมองค์กรเองก็เช่นกัน คือเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในตัวงาน และคนของเรา และเป็นหน้าที่ขององค์กร และผู้นำองค์กรที่จะต้องค่อย ๆ ค้นหาและทำให้มันออกมาเป็นรูปเป็นร่าง⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣
———–⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣
Corporate culture⁣⁣
Organizational culture⁣⁣
.
.

https://hbr.org/2022/03/its-time-to-take-a-fresh-look-at-your-companys-values
https://www.goodreads.com/author/quotes/182763.Michelangelo_Buonarroti
https://www.brightsidepeople.com/11-องค์ประกอบ-core-values-ที่ทรงพลัง/

.
.

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search