ประสบการณ์ของผู้จัดการจะช่วยปรับประสบการณ์ของพนักงานอย่างไร

พนักงานรู้สึกอย่างไรกับองค์กรของคุณ?
คำตอบที่ส่งผลถึงข้อคำถามนี้ คงไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าการวัดผลสุขภาพองค์กร ตั้งแต่การรักษาพนักงาน, การสร้างการมีส่วนร่วม และ ผลงานที่ส่งถึงลูกค้า, รายได้ และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
.

ประสบการณ์ของพนักงาน (Employee Experience)
เป็นเส้นทางทั้งหมดที่พนักงานจะต้องก้าวผ่านในบริษัทของคุณ ซึ่งมันนับรวมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การมีปฏิสัมพันธ์ก่อนการจ้างจนหลังลาออก รวมถึงสถานที่ทำงาน, ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และแนวทางการสนับสนุนในงานต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของพนักงาน
.

Gallup มีวิธีการในการพัฒนาประสบการณ์พนักงานโดยให้มุ่งเน้น 7 ช่วงหลักๆ ที่พนักงานจะมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรโดยพิจารณาตามแต่ละช่วงได้ดังนี้
.

 • Attract : ช่วงการจ้างงานผู้ที่มีความสามารถสูง
 • Hire : การเลือกดาวเด่นในกลุ่มผู้ที่มีความสามารถ
 • Onboard  : ช่วงการดูแลพนักงานใหม่
 • Engage   : การสร้างจุดแข็งและเป้าหมาย
 • Perform   : การผลักดันในการทำให้ถึงเป้าหมาย
 • Develop  : การโค้ชเพื่อพัฒนาสายอาชีพ
 • Depart      : การสร้างความประทับใจที่ดีตอนออก

เมื่อองค์กรเตรียมพร้อมทั้ง 7 ช่วงอย่างเหมาะสม ผลลัพธ์จากประสบการณ์ของพนักงานนี้จะช่วยสร้างวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีส่วนร่วม ที่สามารถขับเคลื่อนและเติบโตได้อย่างแท้จริงและเป็นธรรมชาติ
.

ทำไมกลุ่มผู้จัดการถึงมีพลังยิ่งใหญ่ที่สุดในการปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน
หากคุณกำลังพยายามสร้างกลยุทธ์เพื่อยึดเหนี่ยวประสบการณ์การทำงานของพนักงาน อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะปรับปรุงทุกจุดในครั้งเดียว Gallup ได้ค้นพบว่า ปฏิสัมพันธ์ของพนักงานกับผู้จัดการเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้ทั้ง 7 ช่วงของประสบการณ์พนักงานนั้นประสบความสำเร็จ
.

 1. Attract :
  ในกลุ่ม Millennials ให้ความเห็นว่า “ผู้จัดการที่มีคุณภาพ” เป็นปัจจัยอันดับต้นสุดเมื่อพวกเขามองหางานใหม่ๆ
 2. Onboard:
  เมื่อกลุ่มผู้จัดการเข้ามามีบทบาทอย่างกระตือรือร้นในการดูแลพนักงานใหม่  มากกว่า 2.5 เท่าที่พนักงานเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าการดูแลพนักงานใหม่เป็นเรื่องพิเศษสำหรับพวกเขา
 3. Engage:
  กลุ่มผู้จัดการเป็นตัวแปรถึง 70% ในการสร้างความมีส่วมร่วมของทีม
 4. Perform:
  มีเพียงพนักงาน 2/10 คนเท่านั้น ที่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ว่าการปฏิบัติงานของพวกเขา ได้รับการจัดการในลักษณะที่กระตุ้นให้พวกเขาทำงานที่โดดเด่น
 5. Depart:
  52% ของพนักงานที่ออกจากงานเห็นว่า ผู้จัดการของเขาสามารถทำอะไรบางอย่างได้มากกว่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาลาออก อย่างไรก็ตาม มีเพียง 51% ของพนักงานที่ออกจากงานได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม การพัฒนา หรืออนาคตของเขาในช่วง 3 เดือนก่อนเค้าจะออก
  .

เห็นได้ชัดว่าการจะปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของพนักงาน คุณต้องเริ่มเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้จัดการก่อน

 • คุณจะทำให้ผู้จัดการสร้างความมีส่วนร่วมจากพนักงานได้อย่างไรในเมื่อตัวพวกเขาเองพวกเข้ายังไม่อยากเข้ามามีส่วนร่วม
 • พวกเขาจะประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรถ้าเขาไม่ได้รับเหมือนกัน
 • พวกเขาจะสร้างวัฒนธรรมที่น่าสนใจได้อย่างไร หากพวกเขายังสับสนกับภารกิจ ค่านิยม และแบรนด์ขององค์กรตัวเอง
  .

หากคุณสามารถปรับประสบการณ์ของผู้จัดการให้เหมาะสมแล้ว มันจะช่วยเปลี่ยนแปลงและทำให้หลาย ๆ มิติเติบโตขึ้นในองค์กรของคุณ จากวัฒนธรรม ส่งผลไปถึงการบริหารการปฏิบัติงาน ไปจนถึงลูกค้าและผลกำไร กลุ่มผู้จัดการคือสะพานเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้นำและส่วนยากที่สุดคือกลุ่มปฏิบัติงาน พวกเขามักจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นแนวร่วมกับความมุ่งมั่นของคุณ และเป็นกลุ่มที่เสนอแนะข้อคิดเห็นที่มีค่าเพื่อนำไปขับเคลื่อนองค์กร ผู้จัดการที่ดีจะช่วยให้พนักงานเข้าใจการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นผู้มีส่วนร่วมในภารกิจที่สำคัญ
.

ทำให้ Managers ของคุณเป็นดาว ไม่ใช่แพะรับบาป
ผู้นำหลายคนมักประเมินค่าของผู้จัดการต่ำ ซึ่งความเป็นจริงแล้วผู้จัดการมีหน้าที่สำคัญในการดูแลผลการปฏิบัติงานขององค์กร เช่นเดียวกับ วัฒนธรรม, แบรนด์, และค่านิยม ในความเป็นจริงนั้นเรามักจะรู้ว่าการบริหารจัดการที่ดีเป็นอย่างไร และควรจะทำอะไรให้ได้แบบนั้น แต่ผู้นำส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดบนพื้นฐานพฤติกรรมของคน
.

ผู้นำสามารถเริ่มปรับแนวทางการบริหารจัดการในองค์กรได้โดย:

 1. เลือกผู้จัดการอย่างระมัดระวัง อย่าเลือกจากตำแหน่งงานเดิมที่เคยดำรง ให้เลือกจากคนที่สามารถเป็นผู้นำทีมโดยธรรมชาติ และสามารถเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในงานให้กับผู้อื่นได้
 2. ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้จัดการอย่างเหมาะสม ผู้จัดการหลายคนเห็นว่า องค์กรของพวกเขามีโครงการพัฒนามากมาย แต่โครงการเหล่านั้นไม่ได้ดูความรู้สึกพร้อมของผู้จัดการและไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจถึงอนาคตของพวกเขาอย่างเต็มที่ ผู้นำจำเป็นต้องเตรียมในส่วนของการพัฒนากลุ่มผู้จัดการให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะสอนให้พวกเขามีความสามารถในการสื่อสารกับทีมและหัวหน้าของเขาอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เข้าใจความรู้สึกเหมือนสวมหน้าที่ของพวกเขาอยู่
  .

A Cup of Culture
.

ที่มา: https://www.gallup.com/workplace/259469/manager-experience-shapes-employee-experience.aspx

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.