บริหารคนต่างเจน แบบไม่มีเส้นแบ่ง I Culture Crush Ep.63

ความท้าทายอย่างหนึ่งของผู้นำองค์กรในปัจจุบันก็คือเรื่องของการบริหารคนในองค์กร ทำไมการบริหารคนในองค์กรในยุคปัจจุบัน ความท้าทายมันดูจะมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อน จุดนึงที่ชัดเจนก็คือ มันมีความหลากหลายของ Generataion ต่างๆ ในองค์กร 3-4 Gen ที่มีความแตกต่างกันมากพอสมควร เพราะการเติบโตจากสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันจากอิทธิพลของโลกออนไลน์ ฉะนั้นผู้นำจึงต้องเรียนรู้ ปรับตัว และบริหารความต่างเหล่านี้ให้ได้

1) ความแตกต่างของ Generation มาจากการเติบโตจากสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันจากอิทธิพลของโลกออนไลน์
2) Gen X ยุคที่ให้ความสำคัญกับ Work Life Balnce
3) Gen Y กลุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับอินเตอร์เน็ต เป็นยุคที่คนเริ่มเปลี่ยนงานบ่อย เพื่อแสวงหาความสำเร็จ และความแตกต่าง
4) Gen Z กลุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับโซเชียลมีเดีย คุ้นชินกับการทำอะไรด้วยตัวเอง
5) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรจะต้องมองให้ครอบคลุมกับทุก Generation

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture

——————–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
culturecrush

.
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn