บทบาทและแรงจูงใจ Change Agent I Culture Crush Ep.66

ในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขององค์กร กลุ่ม Change Agent ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง แล้วเราจะดูแลหรือบริหารจัดการกับกลุ่มนี้ได้อย่างไร Ep.นี้จะมาต่อในเรื่องของบทบาท และการสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่ม Change Agent

1) บทบาทที่สำคัญของ Change Agent ก็คือการสื่อสาร การแสดงตัวเป็นแบบอย่างทั้งในวิธีคิดและการกระทำ รวมไปถึงการติดตามผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
2) การสร้างแรงจูงใจ ต้องชัดเจนกับเป้าหมาย พร้อมทั้ง สนับสนุน และเสริมสร้างความสามารถในบทบาท Change Agent

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture

——————–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
culturecrush

.
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.