บทบาทและแรงจูงใจ Change Agent I Culture Crush Ep.66

Listen on :

ในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขององค์กร กลุ่ม Change Agent ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง แล้วเราจะดูแลหรือบริหารจัดการกับกลุ่มนี้ได้อย่างไร Ep.นี้จะมาต่อในเรื่องของบทบาท และการสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่ม Change Agent

1) บทบาทที่สำคัญของ Change Agent ก็คือการสื่อสาร การแสดงตัวเป็นแบบอย่างทั้งในวิธีคิดและการกระทำ รวมไปถึงการติดตามผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
2) การสร้างแรงจูงใจ ต้องชัดเจนกับเป้าหมาย พร้อมทั้ง สนับสนุน และเสริมสร้างความสามารถในบทบาท Change Agent

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture

——————–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
culturecrush

.
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search