น้อยแต่มาก สร้างอิมแพคแบบพุ่งเป้าด้วย Prioritization ❘ A Cup of Culture Ep.579

Listen on :

ในโลกแห่งการแข่งขันที่เข้มข้น ความรวดเร็ว ความชัดเจนต่อสิ่งที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact)ต่อเป้าหมายขององค์กร บุคคลากร เป็นสิ่งสำคัญ หลายครั้งที่เราทำงานมากมาย หากไม่ตอบโจทย์และรู้สึกเหนื่อยล้ากับเป้าหมายที่ดูเหมือนอยู่ไกลเกินเอื้อม นั่นอาจจะเป็นเพราะเราหยิบจับ หรือใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งสำคัญนั่นเอง Prioritization และ Focus จึงเป็น Key word สำคัญสำหรับการสร้างความสำเร็จในยุคนี้

  1. มาเข้าใจความท้าทายที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อการกำหนดวาระความสำคัญก่อนหลัง
  2. การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและส่งเสริมให้ทีมงานให้ความสำคัญกับการจัด Priority
  3. 5 ขั้นตอนและตัวช่วยในการจัดลำดับความสำคัญแบบมีเป้าหมาย


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.