น้อยแต่มาก สร้างอิมแพคแบบพุ่งเป้าด้วย Prioritization ❘ A Cup of Culture Ep.579

Listen on :

ในโลกแห่งการแข่งขันที่เข้มข้น ความรวดเร็ว ความชัดเจนต่อสิ่งที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact)ต่อเป้าหมายขององค์กร บุคคลากร เป็นสิ่งสำคัญ หลายครั้งที่เราทำงานมากมาย หากไม่ตอบโจทย์และรู้สึกเหนื่อยล้ากับเป้าหมายที่ดูเหมือนอยู่ไกลเกินเอื้อม นั่นอาจจะเป็นเพราะเราหยิบจับ หรือใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งสำคัญนั่นเอง Prioritization และ Focus จึงเป็น Key word สำคัญสำหรับการสร้างความสำเร็จในยุคนี้

  1. มาเข้าใจความท้าทายที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อการกำหนดวาระความสำคัญก่อนหลัง
  2. การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและส่งเสริมให้ทีมงานให้ความสำคัญกับการจัด Priority
  3. 5 ขั้นตอนและตัวช่วยในการจัดลำดับความสำคัญแบบมีเป้าหมาย


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search