เชอรี่เป็นผู้จัดการคนใหม่ของทีม เธอกระตือรือร้นในบทบาทใหม่นี้มากและสังเกตุเห็นว่าน้ำฝนพนักงานในทีมกำลังใช้ซอฟท์แวร์ตัวหนึ่งอย่างไม่ถูกที่ถูกทางนัก เธอเลยเข้าไปคุยด้วยและให้คำแนะนำดีๆ หลายอย่าง แต่หลังจากนั้นน้ำฝนก็ยังเลือกใช้วิธีการเดิมๆ ที่ตนถนัด เชอรี่เลยเข้าไปนั่งประกบและลงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำฝนจะทำถูก ซึ่งเชอรี่ก็เชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้น แต่แล้วทุกอย่างกลับแย่ลง น้ำฝนพยายามหลบหน้าและมีท่าทีต่อต้านทุกๆครั้งที่เธอพยายามจะให้คำแนะนำต่างๆ


จากการศึกษาของ David Rock ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำ neuroscience มาใช้พัฒนาภาวะผู้นำ พบข้อมูล 5 ด้านที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ ซึ่งเป็นการทำงานของสมองที่มีมาแต่โบราณ เป็นสัญชาตญาณพื้นฐานในการต่อสู้หรือหลบภัย (fight or flight)


การที่เชอรี่พยายามจะไปชี้แนะการทำงานต่างๆ ให้น้ำฝนแม้จะทำไปด้วยความปราถนาดีแต่กลับกลายเป็นทำให้น้ำฝนรู้สึกว่ากำลังถูกคุกคามและทำให้สมองหลั่ง cortisol (โฮโมนแห่งความเครียด) ซึ่งกลับปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์และความสามารถต่างๆ และนี่ส่งผลให้ระบบ Performance Management ขององค์กรที่อิงกับการให้ feedback และประเมินผลนั้นกลับไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็น


📌 Status

การให้ Feedback เป็นการโฟกัสความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปแล้ว ซึ่งจะทำการกระตุ้นสมองสร้างความรู้สึกว่าสถานะทางสังคม (social status) ถูกคุกคามและมีผลในเชิงเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ ว่าตนด้อยกว่า และจะต้องออกมาปกป้องทางใดทางหนึ่ง


📌 Certainty

เมื่อสมองรับรู้ว่ากำลังมีความไม่แน่นอนและจะเสียการควบคุม โฟกัสในเรื่องต่างๆ จะลดลงเพราะจะไปกังวลกับเหตุการณ์เหล่านั้นว่าจะมีผลกระทบกับอนาคตของตนหรือไม่


📌 Autonomy

มนุษย์ทุกคนต้องการมีอิสระภาพในการเป็นผู้เลือกและหลีกเลี่ยงการถูกเจ้ากี้เจ้าการจากคนอื่นๆ ระบบประเมินผลงานส่วนใหญ่จะให้น้ำหนักที่มุมมองของผู้จัดการ


📌 Relatedness

ระบบ performance management มักสร้างความรู้สึกว่าผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานคือคนที่อยู่ตรงข้ามกับเรามากกว่าจะเป็นทีมเดียวกัน ผู้จัดการทำการจัดลำดับว่าใครเก่งกว่าใครโดยมีเพื่อนๆเป็นคู่แข่ง ซึ่งน่าจะเป็นการลดทอนความสัมพันธ์มากกว่าจะส่งเสริม


📌 Fairness

การประเมินจะนำมาด้วยคำถามเสมอว่ายุติธรรมหรือไม่ ใช้เกณฑ์อะไรมาวัด โดยเฉพาะระบบ Forced Ranking แม้เรากับเพื่อนๆ จะมีผลงานใกล้เคียงกัน แต่โดยระบบผู้จัดการก็ต้องหาทางไม่ให้เท่ากัน การวางใจกันและกันก็จะไม่เกิดขึ้น.


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture.

.
.
.


แหล่งที่มาของข้อมูล

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/02/21/how-to-increase-engagement-on-your-team-a-science-backed-way/?sh=62c05f2e1774

https://www.forbes.com/sites/dedehenley/2020/03/28/evolve-your-leadership-in-this-time-of-crisis/?sh=3d6117a63ffd

https://www.mindtools.com/pages/article/SCARF.htm

https://hr.mcleanco.com/research/neuroscience-and-hr-storyboard

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search