ทำไมสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมแล้วไม่เกิดขึ้นจริง?

ทำไมสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมแล้วไม่เกิดขึ้นจริง?
ภายใต้ความหน้าตื่นตาตื่นใจของนวัตกรรมที่เผยให้เห็นในท้องตลาด เบื้องหลังความจริงกลับพบว่าโครงการนวัตกรรมกว่า 90% ที่คิดค้นขึ้นมานั้นไม่อาจเกิดขึ้นจริงได้ และมีเพียง 6% ของผู้บริหารที่รู้สึกพอใจกับผลงานของนวัตกรรมของตน
เอง


พอค้นลงไปแล้วพบ 4 อุปสรรคหลักที่ขัดขวางการเกิดองค์กรแห่งนวัตกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย


👉 Capabilities:
● Lack of Skills/ Talent: ขาดทักษะและผู้มีศักยภาพ
● Failure to execute idea: ความล้มเหลวในการทำตามไอเดีย


👉 Structures:
● Not engaging customer + employees: ไม่สร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าและพนักงาน
● Lack of Top leadership support: ขาดการสนับสนุนจากผู้นำระดับสูง
● Project selection: การคัดเลือกโครงการ
● Innovate like they do regular operations: การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เช่นเดียวกับการดำเนินงานปกติ
● Failure to integrate innovation to core: ความผิดพลาดในการผสานนวัตกรรมเข้ากับส่วนงานหลัก
● Poor measurement: การวัดผลที่ไม่มีประสิทธิภาพ
● Lack of speed: ขาดความรวดเร็ว


👉 Strategy:
● Poor/ Missed aligned strategy: กลยุทธ์ไม่สอดคล้อง หรือไม่มีประสิทธิภาพ
● Too much risk: เสี่ยงเกินไป


👉 Culture:
● Lack of cultural support: ไม่มีวัฒนธรรมมารองรับ
● Failure to learn: ความผิดพลาดในการเรียนรู้


จากการศึกษางานวิจัย Meta- Analysis ด้านผลงานนวัตกรรม พบว่าการขาดวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม (Lack of cultural support) เป็นอุปสรรคสำคัญสูงที่สุดถึง 64%

และหากองค์กรขนาดใหญ่ไม่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม หรือแย่ไปกว่านั้นหากนวัตกรรมถูกกีดกันอย่างจริงจัง คนส่วนใหญ่ในองค์กรก็จะไม่เห็นว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่จำเป็น หรือไม่ควรดำเนินการต่อ ทำให้คนไม่อยากสร้างสรรค์สิ่งใหม่

แม้ว่านวัตกรรมจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์ คนก็จะหมดไฟได้อย่างรวดเร็ว หากต้องรอคนอีกหลาย 10 คนในการอนุมัติไอเดีย และหากความคิดและความพยายามในการสร้างสรรค์นวัตกรรมก่อนหน้านี้ไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความหมายอย่างแท้จริง แนวคิดใหม่ ๆ ก็ไม่น่าจะได้รับเงินทุนหรือทรัพยากรอื่น ๆ ในการสนับสนุนการมีวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรมที่แข็งแรงจะช่วยในการผลักดันองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ก้าวไปข้างหน้าและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

องค์กรที่มีวัฒนธรรมที่แข็งแรงจะเผชิญกับปัญหาและทำงานได้ดีโดยเฉพาะในช่วงวิกฤต พนักงานที่ทำงานในองค์กรเหล่านี้จะทราบดีว่าทำไมบริษัทยังคงอยู่ ยังมีความเชื่อใจในผู้นำและเชื่อมั่นในส่วนที่พวกเขาทำเพราะพวกเขารู้ว่าคนข้างๆ พวกเขาก็ทำเช่นเดียวกัน

.

A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
.

.
ที่มาของบทความ:

https://www.viima.com/blog/innovation-culture

https://www.viima.com/blog/innovation-management-models?_ga=2.20736376.1988751669.1570174223-1644858992.1569407703#innovators-dilemma

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/06/04/five-reasons-why-innovation-fails/#55ffa2f814c6

https://www.viima.com/blog/innovation-stats#innovation-performance

https://www.pwc.com/us/en/advisory-services/business-innovation/assets/2017-innovation-benchmark-findings.pdf

Technology Innovation Management Review, Strengthening  Innovation Capacity through Different  Types  of  Innovation Cultures,Jens-Uwe Meyer

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search