ทำอย่างไร เมื่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง?

A Cup of Culture ได้นำเสนอ Org Culture Canvas และวิธีการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อค้นหาค่านิยมขององค์กรในบทความที่ชื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ DIY ด้วย Org Culture Canvas  หลายองค์กรได้ให้ความสนใจและลอง Download ไปใช้จนได้ Core Values ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนขององค์กร และเริ่มนำไปประยุกต์ใช้กันบ้างแล้ว และแน่นอนว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จได้ภายในวันเดียว การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเปรียบได้กับการสร้างเมืองใหญ่ที่ต้องอาศัยเวลา และรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ประกอบกัน และแน่นอนว่าอาจมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทาง
.

A Cup of Culture สรุปสัญญาณที่น่าจะบ่งบอกได้ว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอาจจะไม่ได้อยู่ถูกที่ถูกทาง รวมถึงแนวทางแก้ไขที่ผู้อ่านสามารถเก็บไว้เพื่อเฝ้าระวัง หรือหยิบไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหา ดังนี้
.

1. การขาดความเชื่อมั่นในตัวผู้นำ
จากบทความ “การออกแบบ Core Values ให้ตอบโจทย์ธุรกิจและพนักงานเอาด้วย ตอนที่ 1” จะเห็นได้ว่าผู้นำเป็นหนึ่งในห้าปัจจัยที่สำคัญอันดับต้น ๆ ในการออกแบบ Core Values เลยทีเดียว  หากผู้นำไม่ได้แสดงบทบาทในการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างรอบด้าน ก็อาจจะส่งผลกระทบถึงความน่าเชื่อถือ และทำให้พนักงานรู้สึกไม่มั่นคงต่อทิศทางขององค์กรได้
.

วิธีแก้ปัญหานี้ สามารถแก้ได้โดยตรงที่สาเหตุของปัญหานั่นก็คือตัวผู้นำนั่นเอง จากบทความ “ผู้นำแค่พูดและเป็นแบบอย่างพอหรือไม่”  ผู้นำควรส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การสื่อสารในหลากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติตนป็นแบบอย่างตามที่ได้สื่อสารไป และจัดสรรกระบวนการ หรือสนับสนุนด้านทรัพยากรที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ Core Values  
.

2. การขาดความเชื่อมั่นใน Core Values

เราได้พูดถึง “Aspirational Values” ซึ่งหมายถึง ค่านิยมที่กำหนดไว้ และ  “Practiced Values” หรือค่านิยมที่ปฏิบัติจริง หากพนักงานพบว่าพวกเขาไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้จริงแม้ว่าจะใช้ Core Values ขององค์กรเป็นเกณฑ์ ในการตัดสินใจแล้วก็ตาม พฤติกรรมที่จะส่งเสริมค่านิยมที่จะผลักดันองค์กรจึงยากที่จะเกิดขึ้นได้จริง  .

วิธีแก้ปัญหานี้ สามารถทำได้โดยการมุ่งเน้นความโปร่งใส ด้วยการระบุพฤติกรรมที่ชัดเจนของ Core Values แต่ละตัว รวมถึงการให้อำนาจในการตัดสินใจและยกตัวอย่างขอบเขตการตัดสินใจอย่างชัดเจน และนอกจากหัวหน้างานแล้ว การมีทีมทำงานที่รับผิดชอบเรื่องการให้คำปรึกษา หรือตอบคำถามเรื่อง Core Values โดยตรง ก็จะยิ่งทำให้พนักงานมีความเชื่อมั่นใน Core Values เพิ่มขึ้นได้อีก
.

3. การขาดการชื่นชมและการยอมรับ

ทำดีไม่ได้ดีมีถมไป จากการศึกษาของฟอร์บส์ในปี 2018 พบว่า 79% ของผู้ที่ลาออกจากงาน ให้เหตุผลว่าหัวหน้างาน “ ไม่เห็นคุณค่า” โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเริ่มต้นปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ หากไม่มีการสื่อสารเพื่อให้พนักงานรับรู้ถึงผลจากการลงมือทำ อาจทำให้พนักงานรู้สึกไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
.

ปัญหานี้แก้ได้โดยการ “ชื่นชมเสียงดัง ๆ ทันที”  กรณีเห็นการกระทำที่สอดคล้องกับ Core Values ที่ชัดเจนเป็นรายบุคคล เช่นถ้ามีค่านิยม “การมองอุปสรรคเป็นโอกาส” และมีพนักงานที่สามารถแก้ปัญหาโดยการทำให้ลูกค้าที่ไม่พึงพอใจในการบริการกลับมาใช้บริการด้วยความชื่นชม หัวหน้างานควรชื่นชมกับเจ้าตัวทันที และยกเป็นตัวอย่างให้เพื่อน ๆ พนักงานว่าพฤติกรรมแบบนี้ ส่งเสริม Core Values นี้ นอกจากเจ้าตัวจะชื่นอกชื่นใจแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พนักงานคนอื่นได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนอีกด้วย
.

และนี่คือ 3 ปัญหาหลัก ๆ ที่มักจะพบเห็นในบริบทขององค์กรที่ทางทีมงาน A Cup of Culture ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร หากคุณผู้อ่านพบว่ามีปัญหาในกรณีใกล้เคียงกัน ลองนำไปปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ หรือถ้าพบปัญหาที่แตกต่างจากนี้ลองมาเล่าสู่กันฟังได้ที่ A Cup of Culture เพราะเราอยากเห็นองค์กรไทย มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ๆ
.
.
A Cup of Culture

ที่มาของบทความ
https://www.tinypulse.com/blog/how-to-fix-a-company-culture-gone-wrong

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search