“แบรนด์ภาพลักษณ์องค์กร” หรือ Employer Branding สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือ แบรนด์ มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจมาก ไม่เช่นนั้นหลายองค์กรคงไม่ทุ่มงบการตลาดเป็นร้อยเป็นพันเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ เพื่อนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ และอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงคือ “แบรนด์ที่ดีจะสามารถดึงดูดคนที่เด่น ทาเล้นจ์ที่มีความสามารถ คนที่มีศักยภาพสูง” เข้ามาร่วมงานด้วยได้
.
.
วันนี้เราจึงมาแนะนำ Employer Branding Canvas ที่จะช่วยเป็นกรอบการคิดให้กับผู้บริหารและทีม ในการสร้าง “แบรนด์ภาพลักษณ์องค์กร” ได้ด้วยตนเองในกรณีท่านยังไม่มีเป้าหมาย Vision, Core Values ขององค์กรที่ชัดเจนถึงขนาดระบุพฤติกรรมของพนักงานได้ ก่อนจะเริ่มทำ Employer Branding Canvas แนะนำว่าควรระบุเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน
.
ซึ่งท่านสามารถ Download Org Culture Canvas เพื่อออกแบบองค์กรด้วยตัวของท่านและทีมท่านเองได้ที่ https://www.brightsidepeople.com/the-culture-canvas-th/
.
ในส่วนของ Employer Branding Canvas จะกรอบสำคัญในการคิดอยู่ 9 ส่วน ดังนี้


.
.
A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture
.
.
ที่มาจาก:
https://www.peopletrail.com/7-tactics-to-improve-your-employer-branding-in-2020/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1610697/employer_branding_canvas-en.pdf
https://sproutsocial.com/insights/employer-branding-strategy/
https://perelson.com/6-ways-to-improve-your-employer-brand-in-2020/
https://blog.clearcompany.com/7-predictions-about-the-future-of-employer-branding
https://dsmn8.com/blog/the-future-of-employer-branding/

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.