ต่อยอด Employer Branding ด้วย Employer Branding Canvas

“แบรนด์ภาพลักษณ์องค์กร” หรือ Employer Branding สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือ แบรนด์ มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจมาก ไม่เช่นนั้นหลายองค์กรคงไม่ทุ่มงบการตลาดเป็นร้อยเป็นพันเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ เพื่อนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ และอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงคือ “แบรนด์ที่ดีจะสามารถดึงดูดคนที่เด่น ทาเล้นจ์ที่มีความสามารถ คนที่มีศักยภาพสูง” เข้ามาร่วมงานด้วยได้
.
.
วันนี้เราจึงมาแนะนำ Employer Branding Canvas ที่จะช่วยเป็นกรอบการคิดให้กับผู้บริหารและทีม ในการสร้าง “แบรนด์ภาพลักษณ์องค์กร” ได้ด้วยตนเองในกรณีท่านยังไม่มีเป้าหมาย Vision, Core Values ขององค์กรที่ชัดเจนถึงขนาดระบุพฤติกรรมของพนักงานได้ ก่อนจะเริ่มทำ Employer Branding Canvas แนะนำว่าควรระบุเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน
.
ซึ่งท่านสามารถ Download Org Culture Canvas เพื่อออกแบบองค์กรด้วยตัวของท่านและทีมท่านเองได้ที่ https://www.brightsidepeople.com/the-culture-canvas-th/
.
ในส่วนของ Employer Branding Canvas จะกรอบสำคัญในการคิดอยู่ 9 ส่วน ดังนี้


.
.
A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture
.
.
ที่มาจาก:
https://www.peopletrail.com/7-tactics-to-improve-your-employer-branding-in-2020/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1610697/employer_branding_canvas-en.pdf
https://sproutsocial.com/insights/employer-branding-strategy/
https://perelson.com/6-ways-to-improve-your-employer-brand-in-2020/
https://blog.clearcompany.com/7-predictions-about-the-future-of-employer-branding
https://dsmn8.com/blog/the-future-of-employer-branding/

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search