ต่อยอดการเรียนรู้ 70:20:10 สู่โมเดล “3-to-1” กับการนำไปใช้จริงยิ่งขึ้น

ตัวเลข 70-20-10 เป็นเลขชุดที่คนในวงการ Training หรือ Learning Design คุ้นเคยกันดี แต่สำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยก็ต้องบอกว่า ตัวเลข 70-20-10 นี่ไม่ใช่เลขท้าย หรือรหัสลับแต่อย่างใด แต่มันคือหนึ่งในโมเดลการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมที่สุด โดยมีอายุกว่า 40 ปี ที่อาจจะใกล้ถึงเวลาเกษียนแล้วก็เป็นได้⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
โดยโมเดล 70-20-10 นี้นำเสนอวิธีการเรียนรู้ 3 องค์ประกอบตามชื่อโมเดล โดย 70% ควรเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ หรือ on-the-job learning 20% เป็นการเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ social learning และสุดท้าย 10% คือการเรียนรู้เนื้อหา หรือ formal learning โดยใจความสำคัญของโมเดลนี้คือการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำคือวิธีการพัฒนาทักษะที่มีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งเป็นหลักการที่ฟังดูสมเหตุสมผล แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
โดยหนึ่งในข้อจำกัดสำคัญของโมเดลนี้คือการที่มันเป็นเป้าหมายที่ดี แต่ยากที่จะนำไปใช้จริง เพราะ on-the-job learning นั้นเป็นกระบวนการที่ยากต่อการติดตามผล โดยในปี 2020 ที่ผ่านมามีการทำแบบสำรวจในสหรัฐอเมริกาด้วยการถามถึงว่าองค์กรของพวกเขาให้ความสำคัญกับ on-the-job learning มากน้อยแค่ไหน โดยผลสำรวจออกมาว่าองค์กรเกือบครึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับ on-the-job learning ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
::::::::::::::::::⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
อีกหนึ่งหลักฐานที่เห็นได้ชัด คือ “การจัดสรรงบประมาณ” เพราะเมื่อเราพูดถึงงบประมาณสำหรับการเรียนรู้ขององค์กรแล้ว แน่นอนว่างบประมาณก้อนใหญ่หรือแทบจะทั้งหมดจะไปอยู่กับการจัดอบรบแบบ formal education ทั้งที่โดยหลักการแล้วแล้วหมวดนี้ควรมีอัตราส่วนอยู่ที่ 10% เท่านั้น ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
แต่ในทางกลับกันสัดส่วนของ 70% และ 20% ที่ควรต้องให้ความสำคัญกลับได้รับงบประมาณน้อยกว่า ยิ่งทำให้เกิดช่องว่างระหว่างสิ่งที่พนักงานรู้ กับสิ่งที่เขานำไปปฏิบัติได้จริง (knowing-doing gap) ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในระดับ Manager ทั้งนี้เราจะเห็นว่าปัญหาของโมเดล 70-20-10 นี้ไม่ใช่ในเรื่องของตัวหลักการ หรือทฤษฎี แต่เป็นการนำไปใช้ปฏิบัติ จากเหตุผลเหล่านี้ยิ่งทำให้โมเดล 70-20-10 อาจไมนำไปสู่ความตั้งใจจริงของทฤษฏี⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
::::::::::::::::::⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Kevin Kruse ผู้ก่อตั้ง และ CEO ของ LEADx.org เสนอโมเดลต่อยอดที่เรียกว่า 3-to-1 Model หรือโมเดล 3 ต่อ 1 คือ ในทุก ๆ หนึ่งหัวข้อการเรียนรู้ที่องค์กรจัดแบบ formal learning จะต้องมีอย่างน้อย 3 กิจกรรมให้ฝึกปฏิบัติ⁣⁣⁣
ตัวอย่างเช่น ถ้าองค์กรกำลังออกแบบการพัฒนาให้ระดับ Manager ใช้ Feedback ได้ดีขึ้น หลักสูตรขององค์กรควรที่จะมีหน้าตาประมาณนี้:⁣⁣⁣

 • Week 1: Workshop ให้ Manager เรียนรู้เกี่ยวกับการให้ feedback เช่น สอนเกี่ยวกับโมเดลการให้ feedback เช่น 4A (Aim to Assist, Actionable, Appreciate, Accept or Discard) หรือ B.I.G. (Behavior, Impact, Get Agreement)⁣⁣⁣
 • Week 2: ผู้เข้าร่วมฝึกถามหา feedback จากผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ โดยอาจจะมีเครื่องมือให้ เช่น ตัวอย่างอีเมล หรือคู่มือการสนทนา⁣⁣⁣
 • Week 3: ผู้เข้าร่วมฝึกให้ feedback กันและกัน โดยเน้นเฉพาะ feedback เชิงบวก⁣⁣⁣
 • Week 4: ผู้เข้าร่วมให้ feedback เพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้แก่กันและกันตามความเหมาะสม⁣⁣⁣


โดยในสัปดาห์ที่ 2 ถึง 4 แทนที่จะเป็นการให้เป็นการบ้าน หรือกิจกรรมที่เสนอให้ฝึกปฏิบัติต่อ ทีมผู้จัดการอบรมควรที่จะแสดงออกถึงความสำคัญของมันให้มากกว่าสัปดาห์แรก ซึ่งสามารถทำได้โดยวิธีต่าง ๆ เช่น⁣⁣⁣

 • ขอให้มีการนัดหมายเพื่อทำกิจกรรมอย่างจริงจัง⁣⁣⁣
 • ขอให้มีการ cc ทีมอบรมเมื่อมีการทำการขอ feedback กันทาง email⁣⁣⁣
 • ให้ผู้เข้าร่วมต้องกรอกแบบฟอร์ม worksheets⁣⁣⁣
 • มีการจัดการติดตามผล หรือการ coach เพิ่มเติม⁣⁣⁣


โมเดล 3-to-1 เป็นโมเดลที่น่าสนใจในการพัฒนาต่อยอดการออกแบบการเรียนรู้จาก 70-20-10 ที่นอกเหนือนอกจากหลักการในข้างต้นแล้วผู้จัดการอบรมยังควรที่จะปรับเปลี่ยนโฟกัสของการจัดอบรมให้ต่างจากการจัดอบรมปกติในด้านต่าง ๆ เหล่านี้⁣⁣⁣

 • เปลี่ยนจากการส่งต่อความรู้ >> การเปลี่ยนพฤติกรรม⁣⁣⁣
 • เปลี่ยนจากการออกแบบการสอน >> ออกแบบความเคยชิน (habit)⁣⁣⁣
 • เปลี่ยนจากการเรียนรู้ >> การนำไปใช้⁣⁣⁣
 • เปลี่ยนจากตัวชี้วัดของกิจกรรม >> ตัวชี้วัดด้านพฤติกรรม⁣⁣⁣

เพื่อให้สุดท้ายแล้วการเรียนรู้ในองค์กรจะได้เป็นไปได้อย่างที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นจริง ๆ⁣⁣⁣

A Cup of Culture⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣
Corporate culture⁣⁣⁣
Organizational culture⁣⁣⁣
.
.

Resources:
https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2021/01/13/6-takeaways-from-the-association-for-talent-developments-2020-state-of-the-industry-report/?sh=4e4f0bab7a78
https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2019/01/16/leadership-ai-behavioral-nudge-engine/?sh=4e9e9720bd91
https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2021/10/04/move-over-70-20-10-rule-3-to-1-is-the-new-model-for-learning/?sh=6c9ea450140a

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search