ชุดคำถามและเทคนิคการสังเกต Team Member ที่มี Collaborative Mindset ❘ Soft Skills Whisperer EP.36

Listen on :

เพราะสมาชิกในทีมที่ขาด Mindset ในการทำงานร่วมกันส่งผลเสียอย่างมหาศาล แนวคำถามและเทคนิคสังเกตคนที่มี Collaborative Mindset เหล่านี้จะช่วยไม่ให้มีสมาชิกที่ฉุดรั้งการทำงานร่วมกันอยู่ในทีมของคุณ

  1. Collaboration คือ การร่วมแรงร่วมใจ
  2. Collaborative mindsets คือ ทัศนคติของการร่วมแรงร่วมใจ
  3. Team Member คือ สมาชิกภายในทีม
  4. Language คือ ภาษาที่ใช้


🟨 อ.เวย์ – เวสารัช โทณผลิน
Productivity coach & Team collaboration facilitator
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารตัวเองเพื่อสร้างประสิทธิผล และการบริหารคนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในทีม


==================
softskillswhisperer
ทักษะการทำงานในอนาคต
futureskills
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.