ชุดคำถามและเทคนิคการสังเกต Team Member ที่มี Collaborative Mindset ❘ Soft Skills Whisperer EP.36

Listen on :

เพราะสมาชิกในทีมที่ขาด Mindset ในการทำงานร่วมกันส่งผลเสียอย่างมหาศาล แนวคำถามและเทคนิคสังเกตคนที่มี Collaborative Mindset เหล่านี้จะช่วยไม่ให้มีสมาชิกที่ฉุดรั้งการทำงานร่วมกันอยู่ในทีมของคุณ

  1. Collaboration คือ การร่วมแรงร่วมใจ
  2. Collaborative mindsets คือ ทัศนคติของการร่วมแรงร่วมใจ
  3. Team Member คือ สมาชิกภายในทีม
  4. Language คือ ภาษาที่ใช้


🟨 อ.เวย์ – เวสารัช โทณผลิน
Productivity coach & Team collaboration facilitator
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารตัวเองเพื่อสร้างประสิทธิผล และการบริหารคนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในทีม


==================
softskillswhisperer
ทักษะการทำงานในอนาคต
futureskills
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search