จัดอบรมแบบไหนให้หัวหน้างานยอมส่งคนมาเรียน

ไม่ว่าองค์กรใดๆ การอบรมพนักงานยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาทักษะ การปรับปรุงกระบวนการ และการเติบโตโดยรวม อย่างไรก็ตาม การให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมในชั้นเรียนอาจเป็นงานที่ยากลำบาก เนื่องจากการรับรู้ถึงการสูญเสีย productivity และการสะดุดของการทำงาน ก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับผู้จัดการที่มักได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายระยะสั้นและรักษาผลงานให้ราบรื่นสม่ำเสมอ แต่ผู้จัดอบรมจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการจัดโปรแกรมเหล่านี้คนจะเข้าร่วมโดยไม่มีอุปสรรคในการจัดการกับข้อกังวลด้านการบริหารจัดการ เราจะสรุปแนวทางเชิงปฏิบัติมาให้ท่านดังนี้:⁣⁣
⁣⁣
=============⁣⁣


🟥 1. วางแผนและสื่อสารเชิงรุก⁣⁣

วางกำหนดการล่วงหน้า: ประกาศวันอบรมล่วงหน้าพอสมควร สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้จัดการมีเวลาเพียงพอในการวางแผนตามวันที่เหล่านี้ และช่วยให้แน่ใจว่างานสำคัญๆ ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในวันฝึกอบรม⁣⁣
กำหนดบริบทของความต้องการ: อธิบายให้ชัดเจนว่าเหตุใดการฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งจำเป็น การฝึกอบรมจะนำไปสู่ผลประโยชน์ระยะยาวได้อย่างไร และเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างไร ยิ่งผู้จัดการเข้าใจวัตถุประสงค์มากเท่าใด HR ก็จะเผชิญกับการต่อต้านน้อยลงเท่านั้น⁣⁣


🟥 2. จัดโปรแกรมแบบสับหลีก⁣⁣
– อบรมหัวข้อเดียวแต่หลายรุ่น: แทนที่จะอบรมพนักงานทุกคนจากแผนกเดียวกันไปพร้อมๆ กัน ให้ลองแบ่งพนักงานออกมาอบรมเป็นชุดๆ (batches) เพื่อให้แน่ใจว่ามีสมาชิกในทีมที่ยังทำงานในแผนกอยู่เสมอ⁣⁣
– อบรมหลายหัวข้อในหลายกลุ่ม: หากต้องการหลายหัวข้อ ให้หมุนเวียนวันที่ทีมหรือกลุ่มต่างๆ เข้าร่วม สิ่งนี้จะกระจายการรับรู้ถึงเวลาที่หายไปจากงานแบบสมดุลย์ และให้ความยืดหยุ่น⁣⁣


🟥 3. ปรับระยะเวลาให้เหมาะสม
สั้นและมีประสิทธิภาพ: ย่อเนื้อหาการฝึกอบรม คลาสแบบ 3 ชั่วโมงที่โฟกัสและเตรียมไว้อย่างดีมักจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการลากออกไปตลอดทั้งวัน⁣⁣
โปรแกรมแบบครึ่งวัน: หากเป็นไปได้ ให้จัดการฝึกอบรมในช่วงครึ่งแรกหรือครึ่งหลังของวัน ช่วยให้พนักงานสามารถติดตามงานได้ในอีกครึ่งวันที่เหลือ ช่วยลดความรู้สึก “งานหลุด” ของแต่ละวันได้⁣⁣


🟥 4. สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้จัดการ⁣⁣
มีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ: มีส่วนร่วมกับผู้จัดการเมื่อวางแผนการฝึกอบรม ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่งในการกำหนดเวลา วัน และวิธีการที่ดีที่สุด⁣⁣
เสนอตัวอย่าง: หากเป็นไปได้ ให้ผู้จัดการดูตัวอย่างหรือสรุปสั้นๆ ว่าการอบรมเกี่ยวข้องกับอะไร การรู้เนื้อหาสามารถสร้างความมั่นใจให้พวกเขาทราบประโยชน์ที่จะได้จากเนื้อหาได้⁣⁣


🟥 5. เน้นผลประโยชน์ทันทีและเป็นรูปธรรม
บทสรุปหลังการฝึกอบรม: หลังการฝึกอบรม ให้สรุปโดยย่อแก่ผู้จัดการเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนกันไป และประโยชน์ที่จะส่งผลต่อทีมในทันที⁣⁣
รายงาน Quick Wins: สื่อสารถึงผลลัพธ์เชิงบวกทันทีจากการอบรม ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงทักษะเฉพาะ ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีในกระบวนการ⁣⁣


🟥 6. รวบรวมคำติชมและปรับเปลี่ยน
มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ: สร้างระบบที่ผู้จัดการสามารถแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรม ระยะเวลา และผลกระทบต่องาน⁣⁣
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ใช้ความคิดเห็นนี้เพื่อปรับปรุงตารางการฝึกอบรม เนื้อหา และแนวทางในอนาคต⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
บทสรุป:⁣⁣
การสร้างสมดุลระหว่างความจำเป็นในการอบรมกับความกังวลของผู้จัดการถือเป็นเรื่องท้าทาย แต่ด้วยแนวทางเชิงรุกและมีส่วนร่วม ฝ่าย HR สามารถมั่นใจได้ว่าพนักงานจะได้รับการฝึกอบรมที่จำเป็นโดยไม่กระทบต่อการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ เราควรระลึกว่าเป้าหมายไม่ใช่แค่การฝึกอบรม แต่ต้องดำเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับ operationในแต่ละวันขององค์กรด้วย ด้วยการสร้างสะพานแห่งความเข้าใจและความร่วมมือระหว่าง HR และผู้จัดการ ทั้งการฝึกอบรมและประสิทธิภาพการทำงานที่ควบคู่กันไป⁣⁣
⁣⁣
และด้วย Learning Model ที่มีลักษณะเฉพาะจาก Massive Momentum (ในเครือ BrightSide People) ซึ่งออกแบบโดยทีม Learning Designer ที่สามารถปรับแต่ง Workshop ให้เหมาะกับสถานการณ์และการนำไปใช้งานจริงในแต่ละองค์กร ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.


⁣⁣
⁣⁣

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search