คำถามชวนคิดสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ในช่วงต้นปี หลายท่านอาจวางแผนกิจกรรมเด็ด ๆ มากมายเพื่อจะส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปอย่างที่ตั้งใจ แต่ในช่วง Social Distancing แบบนี้ กิจกรรมที่วางไว้อาจจะต้องพับเก็บไปก่อน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรจะต้องหยุดไปด้วย A Cup of Culture มีอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้แม้ว่าจะอยู่ในช่วง Social Distancing ซึ่งใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา  และที่สำคัญ ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยสักบาท
.
.

เครื่องมือที่ว่าก็คือ “การใช้คำถาม” นั่นเอง คำถามเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยให้ผู้ฟังได้คิด เข้าใจ และสร้างสรรค์วิธีการ และแนวทางใหม่ ๆ แต่ที่น่าเสียดายคือ เรายังใช้ประโยชน์จากการใช้คำถามน้อยมาก

ลองนึกดูว่าในวันที่ผ่านมา เราได้ใช้คำถามอะไรบ้าง?
วันนี้ A Cup of Culture จะชวนมายกระดับคำถามเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้
.
.

1. ตั้งคำถามจากค่านิยมหลัก (Core Values) ทบทวนว่า ค่านิยมหลักขององค์กรเรามีอะไรบ้าง แล้วลองตั้งคำถามที่สะท้อนค่านิยมที่มีอยู่ เช่น

ค่านิยม: ความใส่ใจ (Care)

ตัวอย่างคำถาม

งานที่ได้รับมอบหมายใหม่เป็นยังไงบ้าง มีตรงไหนที่พี่ช่วยได้บ้าง?

(เป็นตัวอย่างในการแสดงความใส่ใจในเรื่องงาน และให้การสนับสนุน)

Work from home มา 2 สัปดาห์แล้ว มีติดขัดตรงไหนบ้าง?

(ส่งเสริมความใส่ใจแม้เรื่องส่วนตัวของทีมงานตามความเหมาะสม)

ถ้าตอนนี้เราเป็นฝ่ายขาย เราอยากได้ยินอะไร?

(ชวนคิดถึงความใส่ใจต่อการทำงานร่วมกัน)

ถ้าลูกค้าคนนี้เป็นคนในครอบครัวเรา เราจะตัดสินใจในเคสนี้ยังไง?

(ส่งเสริมการตัดสินใจด้วยความใส่ใจ)

เราจะทำอย่างไรให้ลูกค้ารู้สึกถึงความใส่ใจได้บ้าง?

(ส่งเสริมการส่งความใส่ใจต่อไปยังการรับรู้ของลูกค้า)

.
.
.

2. ตั้งคำถามจากคำจำกัดความ หรือ ชุดพฤติกรรมของค่านิยมหลัก ถ้าคิดคำถามไม่ออก ลองทบทวนที่คำจัดกัดความหรือชุดพฤติกรรมที่กำหนด เช่น

ค่านิยม: มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Focus on Outcomes)

คำจำกัดความ       ยึดมั่นต่อเป้าหมาย และผลลัพธ์ ทั้งต่อลูกค้าและทีมงาน

ชุดพฤติกรรม       1. ยึดมั่นต่อเป้าหมายร่วมกัน 2. ทำอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดผลลัพธ์

ตัวอย่างคำถาม

เป้าหมายในสัปดาห์นี้ของเราคืออะไร?

(ส่งเสริมการตั้งเป้าหมายร่วมกัน)

สิ่งที่เราทำอยู่จะทำให้เราได้ตามเป้าหมายหรือไม่?

(ส่งเสริมการทบทวนกระบวนการที่ส่งเสริมเป้าหมาย)

คิดยังไงกับผลลัพธ์ที่ได้ในวันนี้?

(ส่งเสริมการประเมินผลลัพธ์ระหว่างการทำงาน)

ถ้าเราทำได้ตามเป้าหมาย คิดว่าผลที่จะได้รับคืออะไร?

(สร้างแรงบันดาลใจต่อการไปถึงเป้าหมายร่วมกัน)

3. เพิ่มชุดคำถามด้วย Keywords   ถ้าเริ่มถามวน ๆ ซ้ำ ๆ สามารถเพิ่มชุดคำถามได้อีกโดยการระบุ Keywords ของค่านิยมนั้น ๆ เช่น

ค่านิยม: มุ่งนวัตกรรม (Innovations)

Keywords: สิ่งใหม่ สร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่า แตกต่าง เห็นใจ ใช้ข้อมูล กล้าเสี่ยง กล้าลอง ความคิดเห็น สำรวจ เติบโต ลดกระบวนการ ลดค่าใช้จ่าย ได้ผลกำไร ง่ายขึ้น ข้อกฎหมาย พัฒนา ตอบโจทย์…

ตัวอย่างคำถาม

เราจะช่วยแก้ปัญหาที่ผู้ใช้งานเผชิญอยู่ได้ยังไงบ้าง?

(ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจ และใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์)

สิ่งที่เรากำลังทำจะสร้างความแตกต่างได้อย่างไร?

(ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์เพื่อความแตกต่าง)

ถ้าเราไม่ติดเรื่องงบประมาณ เราจะทำอะไรเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จ?

(ส่งเสริมการสร้างไอเดียแบบก้าวข้ามขีดจำกัด)

.
.
และนี่คือตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คุณผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ ลองเขียนชุดคำถามของแต่ละค่านิยมเผื่อไว้ใช้ในแต่ละสถานการณ์ เพื่อสะท้อนค่านิยม และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแต่ละวันได้

แม้ว่าหลาย ๆ องค์กรต้องหยุดการผลิต ลูกค้าจะระงับโครงการ แต่อย่าลืมว่าวัฒนธรรมองค์กรยังคงดำเนินต่อไปไม่มีหยุดแม้ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม วันนี้ก่อนจะมองหาคำตอบที่โดนใจ ลองเปลี่ยนเป็นการเริ่มต้นแต่ละวันด้วยคำถามดี ๆ กันนะ

A Cup of Culture

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search