การมอบหมายงาน(Delegation) แตกต่างจากการ “มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ” (Effective delegation) อย่างไร?


เวลาเราพูดถึงคำว่า “มอบหมายงาน” เรามักนึกถึงภาพของการสั่งงานกับคนหนึ่งๆ แล้วให้กรอบเวลาในการทำงานนั้นให้เสร็จ… ลองนึกภาพ จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถทำให้การมอบหมายงานไม่ใช่แค่เพียงแค่การสั่งงาน แต่ช่วยพัฒนาทักษะหรือเพิ่มขีดความสามารถของทีมงานด้วย สร้างแรงจูงใจภายในตัวบุคคลได้ด้วย และยังช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งความไว้วางใจ —วันนี้มีสองคำที่บทความนี้มุ่งโฟกัสคือ “การมอบหมายงาน (Delegation)” กับ “การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ Effective delegation” สองคำนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?


ก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงว่าจะมอบหมายงานให้เกิดได้ประสิทธิภาพสูงสุด มาลองดูสาเหตุที่ทำให้คนรู้สึกว่าการมอบหมายงานทำได้ยาก และบางครั้งไม่ประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวัง ดังนี้

 • กลัวว่างานจะออกมาไม่ ‘ถูกต้อง’ ผู้จัดการบางคนพยายามปล่อยวางไม่ได้เพราะเชื่อว่ามีแต่ตัวเองเท่านั้นที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานของพวกเขา
 • ความต้องการควบคุม ผู้จัดการบางคนอาจรู้สึกว่าการถือโปรเจ็คไว้กับตนเอง จะช่วยให้สามารถควบคุมโครงการและผลลัพธ์ที่จะออกมาได้
 • ความไม่ใจในทักษะหรือความสามารถของทีมงานในการทำงานนั้นๆ ให้สำเร็จตามระดับที่ต้องการ
 • กลัวทีมงานทำดีกว่า ผู้จัดการบางคนกังวลว่าหากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงานของตนเองทำงานได้ดีกว่าหรืองานชิ้นนั้นออกมาโดดเด่นเป็นพิเศษ อาจเป็นปัญหาต่อตำแหน่งหน้าที่การงานของตนเองได้
 • “ถ้าทำเองจะเร็วกว่า” การมอบหมายงานต้องใช้เวลาล่วงหน้าในการอธิบายและฝึกอบรม ซึ่งอาจทำให้ผู้จัดการหลายคนรู้สึกว่าใช้เวลาเยอะและดูเหมือนว่าไม่มีประสิทธิภาพในตอนแรก ถึงแม้จะช่วยประหยัดเวลาในระยะยาวก็ตาม
 • ความกังวลด้านผลลัพธ์ ถึงแม้จะมอบหมายงานไปแล้ว แต่ท้ายที่สุดผู้จัดการคือผู้รับผิดชอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้น ความกลัวว่าลูกน้องจะทำผิดพลาดอาจขัดขวางการมอบหมายงาน
 • กลัวสูญเสียความเป็นเจ้าของ บางคนอาจรู้สึกสูญเสียความภาคภูมิใจและความเป็นเจ้าของส่วนตัวในโครงการเมื่อส่งมอบความรับผิดชอบ
 • นิสัยชอบจู้จี้จุกจิก (Micromanagement): ผู้จัดการอาจสนุกกับงานบางอย่างและไม่เต็มใจที่จะสละให้ผู้อื่น


คือ กระบวนการมอบหมายภารกิจ ความรับผิดชอบ และอำนาจที่จำเป็นในการทำงานต่าง ๆ ให้สำเร็จแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยส่วนมากจะเป็นการที่ผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม  จุดมุ่งหมายของการมอบหมายงาน คือ เพื่อให้ผู้จัดการมีเวลาทำงานอื่น ๆ เพิ่มขึ้น


การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมากกว่าแค่การสั่งงานหรือมอบหมายงานให้ใครสักคนหนึ่งไปทำ แต่เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ของผู้นำยุคใหม่ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความไว้วางใจ การมีพื้นที่ปลอดภัยในการลองผิดลองดู และเพิ่มศักยภาพของทีมงานหรือสมาชิกภายในทีมให้ได้มากที่สุด


ดังนั้น การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ มี 6 องค์ประกอบสำคัญได้แก่ เลือกงานที่เหมาะสม เลือกคนให้ถูกต้อง สื่อสารให้ชัดเจน สนับสนุนทรัพยากร ถามไถ่ให้ข้อเสนอแนะ และยอมรับและให้รางวัลความสำเร็จ

 1. เลือกงานที่เหมาะสม: คือ การเลือกและระบุชิ้นงานนั้นๆ ให้สอดคล้องกับทักษะและเป้าหมายการพัฒนาของสมาชิกในทีม
 2. เลือกคนให้ถูกต้อง: ประเมินความสามารถและภาระงานปัจจุบันของแต่ละบุคคลให้เหมาะสม
 3. สื่อสารให้ชัดเจน: กำหนดความคาดหวัง กำหนดเวลา และระดับความเป็นอิสระที่ต้องการ
 4. สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ: วางแผน เตรียมการณ์ และจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมีสิ่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จ
 5. ถามไถ่ให้ข้อเสนอแนะ: การถามไถ่ ให้คำแนะนำ และให้ข้อเสนอแนะ คือการกำหนดช่วงเวลาของการติดตามความคืบหน้าให้ชัดเจน และให้อิสระในการบริหารจัดการภาระงานตามสไตล์ของแต่ละบุคคล โดยไม่จู้จี้จุกจิก หรือไมโครเมเนจ (Micromanage)
 6. การยอมรับและให้รางวัลความสำเร็จ: การมีกำลังใจในการทำงานถือเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น การที่ผู้จัดการหรือหัวหน้าแสดงออกถึงการรับรู้ในความสำเร็จนั้นๆ รวมไปถึงการชื่นชมผลลัพธ์ของความสำเร็จที่เกิดขึ้น สามารถเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานได้
คุณสมบัติการมอบหมายงานทั่วไปการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Focusโฟกัสที่ความสำเร็จของงานโฟกัสที่การเสริมพลังและการเติบโตของคนในทีม
Processมอบหมายงานตรงๆ เลยจับคู่งานให้เหมาะกับทักษะที่ต้องการส่งเสริม
Communicationสื่อสารทางเดียวจากหัวหน้าสู่ลูกน้องใช้การสื่อสารหลายรูปแบบเช่น การโค้ช การให้ฟีดแบ็ค หรือการสะท้อนคิด
Outcomeงานที่มอบหมายสำเร็จงานที่มอบหมายสำเร็จ และได้เรื่องการพัฒนาทักษะ ความไว้วางใจ แรงจูงใจ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเข้ามาร่วมด้วย

บทสรุป — จุดแตกต่างของการมอบหมายงาน กับการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective delegation) คือ การมอบหมาย จะมุ่งไปที่การทำงานนั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วง / ส่วนการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ นั่นโฟกัสไปที่การทำงานนั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงเช่นเดียวกัน แต่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาทักษะหรือขีดความสามารถของทีมงานด้วย สร้างแรงจูงใจภายในตัวบุคคล และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งความไว้วางใจ


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

การมอบหมายงาน
arm
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search