กับดักของวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งเน้น Performance ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ผู้บริหารองค์กรส่วนมากคาดหวังก็คือ #ผลลัพธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรอยู่รอดหรือเป็นที่หนึ่งในการแข่งขัน และเพื่อให้เป็นไปอย่างที่คาดหวัง จึงมีองค์กรจำนวนไม่น้อยที่มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมแบบมุ่งเน้น Performance เพื่อผลักดันให้เกิดการแข่งขัน สร้างผลงาน และส่งผลให้มีผลประกอบการที่มากขึ้น ฟังดูเหมือนว่าจะดี แต่ถ้าขาดการบริหารจัดการและการสร้างสมดุลที่ดีพอ วัฒนธรรมแบบมุ่งเน้น Performance อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไม่คาดคิด⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
Tony Schwartz ประธาน และผู้บริหารบริษัท The Energy Project ผู้เขียนหนังสือ The Way We’re Working Isn’t Working ได้ถ่ายทอดแนวคิดจากประสบการณ์ในกรณีศึกษาของเขาและทีมงานผ่าน Harvard Business Review สรุปได้ว่า วัฒนธรรมแบบมุ่งเน้น Performance มีแนวโน้มที่จะทำให้ความกลัวของพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลงานที่ได้จะแบ่งแยกคนประสบความสำเร็จและคนที่ผิดพลาดอย่างชัดเจน ทำให้คนกลัวการผิดพลาด กลัวงานเข้า ส่งผลให้เกิดการปิดบังข้อผิดพลาดซึ่งเป็นโอกาสที่สำคัญต่อการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งต่อบุคคลและองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
ในขณะที่วัฒนธรรมแบบมุ่งเน้น Performance ให้ความสำคัญกับการสร้างผลงาน หรือแก้ปัญหาด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคคล แต่ยังมีวัฒนธรรมอีกประเภทที่มุ่งเน้นการเติบโต (Growth Culture) จะเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องความรู้สึกของคน สร้างความสามารถในการยอมรับ และเรียนรู้ผ่านจุดบกพร่อง ใช้พลังในการปิดบังข้อด้อยและสร้างผลงานส่วนบุคคลให้น้อยลง เพื่อให้มีพลังในการสร้างมูลค่าที่ยิ่งใหญ่กว่ามากขึ้น⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
Tony และทีมพบว่าการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการเติบโต (Growth Culture) จะต้องมีการผสมผสานระหว่างองค์ประกอบส่วนบุคคลและองค์กรดังนี้⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
🔰 1. สภาพแวดล้อมที่รู้สึกปลอดภัย⁣⁣⁣⁣⁣
โดยมีแบบอย่างที่ดีจากผู้นำ ในการกล้าที่จะ FAIL และรับผิดชอบต่อความบกพร่องและความผิดพลาดของตนเอง⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
🔰 2. มุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง⁣⁣⁣⁣⁣
ผ่านความอยากรู้อยากเห็น การใช้คำถาม และความโปร่งใส มากกว่าการตัดสิน และการปกป้องตนเอง⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
🔰 3. สร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป⁣⁣⁣⁣⁣
โดยใช้เวลาในการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานให้เห็นถึงความสำคัญและแนวทางที่เป็นไปได้ เริ่มต้นกับกลุ่มที่เหมาะสมเพื่อลดการต่อต้านและผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
🔰 4. เปิดรับ Feedback อย่างต่อเนื่อง⁣⁣⁣⁣⁣
ให้ทั่วถึงทุกระดับ เพื่อการแบ่งปันความช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เรียนรู้ พัฒนา และเติบโต⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
อาจฟังดูเหมือนเป็น 4 ข้อที่ง่าย ๆ แต่จากประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบมุ่งเน้น Performance เป็นการเริ่มสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการเติบโต Tony ยอมรับว่าในทางปฏิบัติจริงนั้นไม่ง่ายเลย เขาพบว่าพนักงานมีแนวโน้มที่จะ ปิดบังความผิดพลาด หาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ปฏิเสธจุดอ่อน เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้พนักงานรู้สึกอ่อนแอ เสี่ยง และไม่คู่ควร⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
เขาทดลองใช้หลากหลายวิธี พบกับอุปสรรคที่เกิดจากความกลัว การต่อต้าน ความขัดแย้งระหว่างพนักงานเก่าและใหม่ ในที่สุดเขาเริ่มจากการใช้เวลาในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในกลุ่มผู้บริหารก่อน ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อผิดพลาด ข้อเสีย จุดอ่อน สัปดาห์ละครั้ง หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ ขอความคิดเห็นจากพนักงานแบบไม่ระบุชื่อ และนั่นคือจุดเริ่มต้นในการสร้างวัฒนธรรมการที่มุ่งเน้นการเติบโต⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
บทเรียนสำคัญจากกรณีศึกษานี้คือความสมดุลระหว่างความท้าทายและการดูแลอย่างเหมาะสม หากความท้าทายที่มากเกินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีความมั่นใจเพียงพอก็อาจจะทำให้เราพัง แต่ถ้าความท้าทายน้อยเกินไป ใช้เวลาใน Comfort Zone มากเกินไปก็จะไม่ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา และในที่สุดก็พังเช่นกัน⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
=====================⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
และนี่คือตัวอย่างแนวคิด และวิธีการในการสร้างสมดุลระหว่างวัฒนธรรมแบบมุ่งเน้น Performance และวัฒนธรรมแบบมุ่งเน้นการเติบโต สำหรับผู้อ่านที่อยากลอง Review ความสมดุลของค่านิยมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร A Cup of Culture ได้นำเสนอ Org Culture Canvas ที่ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลด Canvas พร้อมคู่มืออย่างละเอียดมาลองออกแบบวัฒนธรรมของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งที่ปรึกษา⁣⁣⁣⁣⁣
👉⁣⁣⁣⁣ ดาว์นโหลดที่นี้ brightsidepeople.com/our-services/⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣
corporate culture⁣⁣⁣⁣⁣
organizational culture⁣⁣⁣⁣⁣

.
.
>>>


⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣ที่มาของบทความ

https://hbr-org.cdn.ampproject.org/c/s/hbr.org/amp/2018/03/create-a-growth-culture-not-a-performance-obsessed-one

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search