กระตุ้นนวัตกรรมให้เกิดขึ้น ผ่านกระบวนการ Synthesis


ในโลกของข้อมูลที่มีปริมาณมากและซับซ้อนที่เราจำเป็นต้องใช้ในปัจจุบัน ความสามารถในการประมวลผลและทำความเข้าใจข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญ บ่อยครั้งเราจึงใช้เทคนิคการสรุปข้อมูลเพื่อย่อข้อมูล (summarizing) ลงให้เหลือแต่จุดสำคัญที่สุดเพื่อไปสื่อสารต่อให้เข้าใจง่ายในเวลาอันสั้น ซึ่งมันเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนในการจับความสำคัญของข้อมูล แต่การสังเคราะห์ (synthesizing) หรือกระบวนการบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจในอีกระดับ (novel insight) เป็นสิ่งที่ทำให้ข้อมูลมีค่ามากขึ้นอย่างแท้จริง


ข้อจำกัดของ summarizing


summarizing เป็นทักษะที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับปริมาณข้อมูลที่มาก โดยเป็นการคัดกรองความคิดที่ซับซ้อนหรือข้อมูลที่ยาวมากให้สั้นลงได้ สิ่งนี้สามารถช่วยให้ได้ภาพรวมอย่างสั้นๆ หรือแบ่งแยกแนวคิดที่ซับซ้อนให้ย่อยง่าย แต่จุดแข็งใน “ความง่าย” ก็อาจกลายเป็นข้อจำกัดได้เช่นกัน summarizing บ่อยครั้งเป็นเพียงการทำซ้ำจากความคิดต้นฉบับโดยไม่ได้สร้างอะไรใหม่ มันไม่ส่งเสริม critical thinking หรือการผสานมุมมองที่แตกต่างกันซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าใจแบบลึกลงในยุคที่ทุกอย่างเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว


พลังอย่างไร้ขีดของ synthesizing


ในทางตรงกันข้ามนั้น เป็นการผสมผสานชิ้นส่วนของข้อมูลที่หลากหลายเพื่อสร้างความเข้าใจหรือมุมมองใหม่ ๆ เป็นการเกิดความคิดที่ไม่ใช่แค่การทำซ้ำข้อมูลเท่านั้น มันต้องการความคิดวิเคราะห์และการเปรียบเทียบ


จากตัวอย่างการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน อัตราการหมุนเวียนล่าสุดและแนวโน้มในอุตสาหกรรม พวกเขาไม่ได้สรุปรายงานแต่ละรายการโดยแยกออกจากกันเป็นชิ้นๆ แต่เขากำลังบูรณาการความเข้าใจเหล่านี้เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการรักษาพนักงานที่ครอบคลุมทั้งหมด การบูรณาการนี้สามารถเปิดเผยรูปแบบ (pattern) หรือช่องโหว่ที่อาจมองไม่เห็นเมื่อเรามองแบบรายชิ้นแยกจากกัน


ทำไมเราควรใช้ synthesizing ให้มากขึ้น

ไม่ได้หมายความว่าเราควรเลิกการสรุปข้อมูล (summarizing) ไป ทั้งสองวิธีมีข้อดีของตัวเอง แต่ประโยชน์ของการบูรณาการนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจกว่าสำหรับผู้รับข้อมูลเพราะทำให้เข้าใจเพิ่มขึ้น ดังนี้

1) ช่วยให้เข้าใจแบบลงลึก: ท่านจะได้มุมมองที่กว้างและครบถ้วนกว่าโดยการผสมผสานแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

2) เกิด Critical Thinking: วิธีนี้ต้องใช้การคิดเชิงวิพากษ์ละการวิเคราะห์ ท่านต้องประเมินความเชื่อมโยงกันและความน่าเชื่อถือของข้อมูล เข้าใจความสัมพันธ์และมองเห็นช่องว่างต่างๆที่มี การออกกำลังสมองด้วยวิธีนี้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเข้าถึงข้อมูลอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเรียนรู้แบบผ่านๆ

3) กระตุ้นนวัตกรรม: คุณูปการที่สำคัญที่สุดของ synthesizing คือศักยภาพในการกระตุ้นนวัตกรรมให้เกิด การบูรณาการข้อมูลสามารถเปิดเผยความเข้าใจใหม่ๆ สร้างแรงบันดาลใจให้หาทางแก้ปัญหาและไอเดียเชิงนวัตกรรม

4) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: หากนำเสนอข้อมูลที่บูรณาการได้อย่างได้ผล ช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างถูกต้องและชัดเจน


สถานการณ์แบบใช้ synthesis


ผู้ช่วย HR: “จากการสำรวจความสนใจของพนักงานล่าสุด มีข้อมูลสำคัญที่เราได้มา 70% ของพนักงานแสดงความพึงพอใจใน work life balance แสดงให้เห็นว่าความพยายามที่เราใส่ไปได้ผลบ้างแล้ว แต่บางความคิดเห็นได้ชี้ให้เห็นว่าควรเพิ่มตัวเลือกการทำงานระยะไกล นอกจากนี้ ในขณะที่โปรแกรมความเป็นอยู่ที่ดีของเราได้รับการต้อนรับอย่างดี มีข้อเสนอแนะให้ขยายขอบเขตของโปรแกรมเพื่อครอบคลุมทรัพยากรและผลลัพธ์ทางสุขภาพจิตได้ดียิ่งขึ้น”


ผู้จัดการ HR: “ขอบคุณสำหรับสรุปที่กระชับและชัดเจน มันช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนของความรู้สึกของพนักงานในปัจจุบัน ดีที่เรารู้ว่าเรากำลังไปในทิศทางที่ถูกต้อง แต่ยังมีการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความยืดหยุ่นในการทำงานระยะไกลและการสนับสนุนสุขภาพจิต เราจะสำรวจพื้นที่เหล่านี้มากขึ้น”


ผู้ช่วย HR: “บอส หลังจากทบทวนการสำรวจความสนใจของพนักงานล่าสุดและพิจารณาแนวโน้มของอุตสาหกรรมและวัตถุประสงค์ของบริษัทของเรา ฉันมีข้อเสนอ ความปรารถนาในความยืดหยุ่นในการทำงานและโครงการสุขภาพที่ขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสุขภาพจิต อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาที่แยกต่างหาก แต่เป็นโอกาสที่เชื่อมโยงกัน สิ่งนี้ทำให้ฉันมองเห็นโปรแกรม ‘ความยืดหยุ่นในการทำงานและสุขภาพ’ ในแบบ holistic ได้ โดยเราสามารถใช้โครงสร้างที่มีอยู่แล้วสำหรับการทำงานระยะไกลและโปรแกรมความเป็นอยู่ที่ดี และขยายขอบเขตของมันเพื่อครอบคลุมทรัพยากรสุขภาพจิตที่หลากหลายกว่า เช่นการใช้โปรแกรมผสมผสานนี้อาจช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการทำงานโดยรวม ลดการหันไปทำงานใหม่ และจัดตั้งบริษัทของเรารับผิดชอบต่อการเป็นผู้นำในการดูแลผู้ปฏิบัติงาน”


ผู้จัดการ HR: “การผสมผสารข้อมูลจากการสำรวจ วัตถุประสงค์ของบริษัท และแนวโน้มของอุตสาหกรรมใหญ่ เป็นไปได้อย่างประทับใจ ข้อเสนอของคุณดูเหมือนจะตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วน โดยเน้นถึงความเชื่อมโยงกันของปัญหาร้ายแรง เป็นการคิดที่ไม่ซ้ำกับผู้อื่น เรารู้สึกดีใจที่ได้พบคุณ


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.